Årsrapporter til Regional koordinerende enhet

RKE har som en av sine primære oppgaver å ha oversikt over, og gi informasjon om offentlige og private habiliterings- og rehabiliteringstilbud i helseregion Sør-Øst. RKE rettighetsvurderer også alle henvisninger fra fastleger til private rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med det regionale helseforetaket.  I våre årsrapporter kan du lese om aktiviteter foregående år.

Fant du det du lette etter?