Amputasjoner av ben og/eller armer

​Rehabilitering til pasienter som har amputert underekstremiteter (ben) omfatter pasienter som nylig har gjennomgått amputasjon, pasienter som har senfølger/komplikasjoner etter tidligere amputasjoner, til pasienter som har behov for tilpasning/trening i å bruke protese og til pasienter med dysmeli.

Les mer om dysmeli

Sykehus som har rehabiliteringstilbud

Sykehuset InnlandetSykehuset VestfoldSunnaas sykehus


Private institusjoner som har rehabiliteringstilbud

Bakke Senter for Mestring og Rehabilitering

Individuelt tilpassede tilbud - dagtilbud og døgntilbud.
Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år med nye benamputasjoner, pasienter som har behov for re-opphold for tilpasning/trening i bruk av protese og pasienter med senfølger/komplikasjoner etter tidligere amputasjoner.  
Mer informasjon om Bakke

Landaasen Rehabiliteringssenter

Individuelt tilpassede tilbud - døgntilbud.
Målgruppen er benamputerte pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år som er nyamputerte, pasienter som har behov for individuell rehabilitering senere i forløpet og pasienter med protese som har behov for deltakelse på gangskole.
Landaasen ligger 2,5 mil nord for Gjøvik og 2 mil Sør for Dokka.

Unicare Fram AS

Individuelt tilpassede tilbud - dagtilbud og døgntilbud.
Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år med nye benamputasjoner, som re-opphold for tilpasning/trening i bruk av protese og til pasienter med senfølger/komplikasjoner etter amputasjon.
Mer informasjon om Unicare Fram