Amputasjoner

​Rehabilitering til pasienter som har amputert omfatter pasienter som nylig har gjennomgått amputasjon, pasienter som har senfølger/komplikasjoner etter tidligere amputasjoner, til pasienter som har behov for tilpasning/trening i å bruke protese og til pasienter med dysmeli.

Les mer om dysmeli

Sykehus i Helse Sør-Øst med rehabiliteringstilbud

Sunnaas sykehus

Sykehuset Innlandet Sykehuset i Vestfold Sørlandet sykehus

Private institusjoner i Helse Sør-Øst med rehabiliteringstilbud

Unicare Bakke

Individuelt tilpassede tilbud - dagtilbud og døgntilbud.
Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år med nye benamputasjoner, pasienter som har behov for re-opphold for tilpasning/trening i bruk av protese og pasienter med senfølger/komplikasjoner etter tidligere amputasjoner.  
Mer informasjon om Unicare Bakke

Unicare Fram

Individuelt tilpassede tilbud - dagtilbud og døgntilbud.
Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år med nye benamputasjoner, som re-opphold for tilpasning/trening i bruk av protese og til pasienter med senfølger/komplikasjoner etter amputasjon.

Unicare Landaasen

Individuelt tilpassede tilbud - døgntilbud.
Målgruppen er benamputerte pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år som er nyamputerte, pasienter som har behov for individuell rehabilitering senere i forløpet og pasienter med protese som har behov for deltakelse på gangskole.
Unicare Landaasen ligger 2,5 mil nord for Gjøvik og 2 mil Sør for Dokka.

Bruker- og interesseorganisasjoner

Det finnes flere bruker- og interesseorganisasjoner som du og dine pårørende kan ta kontakt med for å få hjelp og støtte. Her er oversikt over noen organisasjoner som kan være aktuelle:

Norges Handikapforbund (NHF) Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) Momentum - Foreningen for arm- og benprotesebrukere Landsforeningen for amputerte (LFA)

Fant du det du lette etter?