Amputasjoner

Rehabilitering til pasienter som har amputert omfatter pasienter som nylig har gjennomgått amputasjon, pasienter som har senfølger/komplikasjoner etter tidligere amputasjoner, til pasienter som har behov for tilpasning/trening i å bruke protese og til pasienter med dysmeli.

Les mer om dysmeli

Helseforetak i Helse Sør-Øst som har rehabiliteringstilbud

Oslo universitetssykehus

Amputasjon av arm/hånd/finger - rehabilitering

Sunnaas sykehus

Multitraume - rehabilitering

Poliklinisk treningsbehandling

Sykehuset i Vestfold

Rehabilitering - omfattende skade (multitraume)

Sykehuset Innlandet

Amputasjon av arm/hånd/finger - behandling av fantom- og stumpsmerter

Amputasjon av arm/hånd/finger - proteser og grepsforbedringer

Sørlandet sykehus

Rehabilitering etter benamputasjon

Rehabilitering etter omfattende skade (multitraume)

Rehabilitering, omfattende skade (multitraume) - kontrollopphold

Private institusjoner i Helse Sør-Øst med rehabiliteringstilbud

Unicare Bakke

Individuelt tilpassede tilbud - dagtilbud og døgntilbud.
Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år med nye benamputasjoner, pasienter som har behov for re-opphold for tilpasning/trening i bruk av protese og pasienter med senfølger/komplikasjoner etter tidligere amputasjoner.  
Mer informasjon om Unicare Bakke

Unicare Fram

Individuelt tilpassede tilbud - dagtilbud og døgntilbud.
Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år med nye benamputasjoner, som re-opphold for tilpasning/trening i bruk av protese og til pasienter med senfølger/komplikasjoner etter amputasjon.

Unicare Landaasen

Individuelt tilpassede tilbud - døgntilbud.
Målgruppen er benamputerte pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år som er nyamputerte, pasienter som har behov for individuell rehabilitering senere i forløpet og pasienter med protese som har behov for deltakelse på gangskole.
Unicare Landaasen ligger 2,5 mil nord for Gjøvik og 2 mil Sør for Dokka.

 

Henvisning til rehabilitering i spesialisthelsetjenesten

Rutiner for henvisning til rehabilitering i spesialisthelsetjenesten er forskjellige, avhengig av hvem som henviser og hvor det skal henvises til.

Ventetider for rehabilitering

Det er tjenesten Velg behandlingssted på den offentlige helseportalen helsenorge.no som formidler ventetider for rehabilitering og for andre behandlinger innen habilitering, fysisk og psykisk helse og innen rus og avhengighet.

Lærings- og mestringssenter

Ved helseforetakenes Lærings- og mestringssenter er det kurs, opplæring og veiledning for deg som pasient og dine pårørende. Lærings- og mestringssentrene arbeider for at du og dine pårørende skal få informasjon, kunnskap og bistand til å håndtere helseutfordringer etter sykdom og skade.

Oversikt over Lærings- og mestringssenter ved helseforetakene i Helse Sør-Øst

Bruker- og interesseorganisasjoner

Det finnes flere bruker- og interesseorganisasjoner som du og dine pårørende kan ta kontakt med for å få hjelp og støtte. Her er oversikt over noen organisasjoner som kan være aktuelle:

Norges Handikapforbund (NHF) Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) Momentum - Foreningen for arm- og benprotesebrukere Landsforeningen for amputerte (LFA)

Fant du det du lette etter?