Amputasjoner

Amputasjon kan påvirke både fysisk funksjon, utseende, arbeidsevne og livskvalitet. Målet med rehabiliteringen er at du skal bli mest mulig selvhjulpen i daglige aktiviteter i hjemmet, skole, barnehage, arbeid og fritid.

Målgrupper 

  • ​pasienter som nylig har gjennomgått amputasjon
  • pasienter som har senfølger/komplikasjoner etter tidligere amputasjon
  • pasienter som har behov for tilpasning/trening i å bruke protese 
  • ​pasienter som har dysmeli

Les mer om dysmeli​​
​​​​​Det finnes rehabiliteringstilbud til pasienter som har gjennomgått amputasjon av overekstremitet (arm/hånd/finger), amputasjon av underekstremitet (ben) og til pasienter som har amputert flere ekstremiteter.​​

Rehabiliterin​​gstilbud ved amputa​​sjon av overekstremitet​​​

Helseforetak i Helse Sø​​​​r-Øst som har rehabiliteringstilbud

​Oslo universitetssy​kehus

Amputasjon av arm/hånd/finger - rehabilitering​​

Sunnaas sykehus

Multitraume - rehabilitering​

Poliklinisk treningsbehandling​

Sykehuse​​t i Vestfold

​Rehabilitering - omfattende skade (multitraume)​

​Sykehuse​t Innlandet

Amputasjon av arm/hånd/finger - behandling av fantom- og stumpsmerter

Amputasjon av arm/hånd/finger - proteser og grepsforbedring​

Amputasjon av arm/hånd/fing​er - rehabilitering​

Sørland​​​et sykehus

Rehabilitering etter omfattende skade (multitraume)​

Rehabiliterin​​gstilbud ved a​​m​​puta​​sjon av underekstremitet 

​Helseforetak ​​i Helse Sø​​​​r-Øst som har rehabiliteringstilbud​​​

​Sunnaas sykehus

​Multitraume - rehabilitering

Poliklinisk treningsbehandling​​​​

​​​​​Sykehuset ​​​​i Vestfold

Rehabilitering - omfattende skade (multitraume)​

Rehabilitering benamputasjon​

Sykehuse​t Innlandet

Benamputasjon - rehabilitering​

Sørlandet sykehus

​Rehabilitering etter benamputasjon

Rehabilitering etter omfattende skade (multitraume)​​

Private rehabiliteringsinstitusjoner i Hels​​e Sør-Øst som har rehabiliteringstilbud ved amputasjon av undereksstremitet

Unicare Bakke​

​Rehabilitering for benamputerte​​

Unicare Fram​

Rehabilitering for benamputerte

Unicare La​​ndaasen

Rehabilitering for benamputerte​

​​​Rehabiliteringstilbud ved amputa​sjon av flere ekstremiteter


Helseforetak i Helse Sør-Øst s​​om har rehabiliteringstilbud

Sunnaa​​s sykehus

Multitraume - rehabilitering

Poliklinisk treningsbehandling​

Sykehuset​​ i Vestfold

Rehabilitering - omfattende skade (multitraume)​

Sørlande​​t sykehus

Rehabilitering etter omfattende skade (multitraume)​

Lærings- og mestringssenter

Ved helseforetakenes Lærings- og mestringssenter er det kurs, opplæring og veiledning for deg som pasient og dine pårørende. Lærings- og mestringssentrene arbeider for at du og dine pårørende skal få informasjon, kunnskap og bistand til å håndtere helseutfordringer etter sykdom og skade.

Oversikt over Lærings- og mestringssenter ved helseforetakene i Helse Sør-Øst

Bruker- og interesseorganisasjoner

Det finnes flere bruker- og interesseorganisasjoner som du og dine pårørende kan ta kontakt med for å få hjelp og støtte. Her er oversikt over noen organisasjoner som kan være aktuelle:

Norges Handikapforbund (NHF) Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) Momentum - Foreningen for amputerte, dysmelister og ortosebrukereLandsforeningen for amputerte (LFA)

Fant du det du lette etter?