Veiviser for rehabilitering og habilitering

​Regional koordinerende enhet (RKE) har oversikt over - og gir informasjon om - offentlige og private habiliterings- og rehabiliteringstilbud i helseregion sør-øst. RKE rettighetsvurderer alle henvisninger fra fastleger til private rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med det regionale helseforetaket.

Ved å ringe ReHabiliteringstelefonen 800 300 61 kan du få informasjon og veiledning om tjenester og behandlingstilbud innen habilitering og rehabilitering.