Rehabiliteringstilbud og tjenester under koronapandemien

Om beredskapssituasjonen

Oppdatert informasjon om utbruddet av koronasmitte på Sunnaas sykehus. Her legges det ut daglige oppdatering på status. Du finner også svar på spørsmål til deg som pasient, pårørende, besøkende eller annet helsepersonell. Og informasjon til deg som ansatt.

Les mer på beredskapssiden

Veiledningstjeneste for rehabilitering

Sunnaas sykehus HF tilbyr en utvidet veiledningstjeneste for rehabilitering for pasienter, pårørende, helsepersonell og fastleger. Den er etablert for å gi individuelle rehabiliteringstjenester til pasienter og veiledning til kommunehelsetjenesten.

Ved å ringe veiledningstjenesten for rehabilitering kan du få informasjon om tiltak, og mulighet til å snakke med klinikere og fagpersoner ved spørsmål om trening og rehabilitering.

  • Tjenesten er for pasienter, pårørende, helsepersonell og særlig fastleger, og er bemannet 66 96 96 96 mandag til fredag kl. 09.00-15.00.
  • Tjenesten rutes direkte til Regional koordinerende enhet, som har erfarne rådgivere i første linje.
  • Tjenesten kan gi råd på generell basis. Ved behov for ytterligere konsultasjon vil det henvises til et fagteam for videre rådgivning. Fagteamene består av fysio- og ergoterapeuter, leger og psykologer.
  • Dersom det er aktuelt å etablere online rehabiliteringstiltak, vil det henvises videre til individuell online rehabilitering, det kan være tilbud som virtuell trening i grupper via Studio 99 eller språktrening via videokonferanse.

Åpen ukeplan

​Åpen ukeplan er et treningstilbud for hjemmetrening, som også inkluderer en del med undervisning på sentrale temaer innen rehabilitering.

Timeplanen er åpen slik at man kan videreføre og gjennomføre trening når man er hjemme. Tilbudet varer frem til sommeren, og timeplanen oppdateres ukentlig med to aktiviteter hver dag mandag til fredag, en med fysisk trening for ulike målgrupper og en aktivitet med undervisning for pasienter og pårørende.

Se aktiviteter og delta på treningen

Språktrening på avstand - råd og tips til logopeder

Flere personer med språk- og kommunikasjonsvansker opplever at språktreningstilbud blir redusert eller opphører på grunn av prioriteringer i helsevesenet og smittvernsmessige tiltak. På bakgrunn av dette er det derfor åpnet opp for at logopeder nå kan tilby tjenester via videokonsultasjon. Telemedisinsk språktrening er imidlertid en relativt ny måte å jobbe på innenfor logopedmiljøene. Vi deler tips, råd og nyttige linker for logopeder som ønsker å starte opp med eller er i gang med videokonsultasjon i egen praksis/egen kommune.

Råd og tips til logopeder om bruk av videokonsultasjon til å levere språktrening

Under pandemien kan det være muligheter for Sunnaas sykehus å tilby enkelte pasienter telemedisinsk språktrening via videokonsultasjon. Hvor omfattende dette tilbudet er, vil avhenge av ressurser og være i samsvar med sykehusets beredskapssituasjon og drift forøvrig. Følgende kriterier vil gjelde for aktuelle pasienter til dette tilbudet:

  • Pasienter som nylig har gjennomgått hjerneslag/hjerneskade med afasi
  • Pasienter som får redusert eller ikke noe språktreningstilbud som følge av pandemien
  • Pasienter som skal til primærrehabilitering ved Sunnaas sykehus, men er skrevet ut til eget hjem eller annen helseinstitusjon uten språktreningstilbud i påvente av plass.
  • Pasienter som er primærpasient ved Sunnas sykehus og skrives ut til kommune/annen helseinstitusjon uten tilbud om videre språktrening.
  • Pasienter som er unge, har omsorg for barn eller forventes å kunne tilbakevende til arbeidslivet
  • Pasienter der det er ingen medisinske eller kognitive årsaker til hinder for at språktrening per videokonferanse kan etableres.

Ved spørsmål om denne tjenesten ta kontakt med Veiledningstjeneste for rehabilitering på tlf 66 96 96 96.

Sårbehandling

Mange sårpasienter er blant dem som har fått redusert behandlingstilbud på grunn av koronapandemien. Sårteamet vårt har derfor etablert en side for hvor de deler informasjonsmateriell og praktiske råd, slik at den enkelte får kunnskap til å ivareta huden sin.

Informasjon om trykkskade for pasienter pårørende eller lokalt hjelpeapparat

Rehabilitering etter covid-19

Regional kompetansetjeneste for rehabilitering (RKR) deler kunnskap om hva vi vet om rehabilitering etter covid-19.
Noen av de som har vært i intensivbehandling for covid-19 vil behøve rehabilitering. Hva sliter de med?
En ny variant av lungerehabilitering bør utvikles som eget fagfelt. Hva vet vi så langt? Hva finnes av effektive rehabiliteringstiltak? Hva er kjente risikoer og kontraindikasjoner? Her er en samling kunnskapskilder og antakelser fra regional kompetansetjeneste for rehabilitering.

Hva vet vi om rehabilitering etter covid-19

Koronavirus: Rehabiliteringstilbud og ventetider

Inntil videre er det de gjeldende henvisningsrutinene som gjelder; alle henvisninger til rehabilitering fra primærhelsetjenesten til private rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med det regionale helseforetaket, skal sendes Regional koordinerende enhet (RKE).

Du kan også ringe ReHabiliteringstelefonen 800 300 61 for mer informasjon om dine henvisninger.

Mer om henvisningsrutiner til rehabilitering

Rehabilitering etter covid-19

Sunnaas sykehus HF tar fra mandag 4. mai 2020 imot pasienter med rehabiliteringsbehov etter covid-19. I intensiv og rehabiliteringsfagmiljøer i Norge og internasjonalt, er det nå økende oppmerksomhet om følger etter alvorlig covid-19 infeksjon og akuttbehandling.

Les mer med lenke til henvisning

Fant du det du lette etter?