Koronapandemien

Informasjon til pasienter, pårørende og besøkende

På denne siden finner du aktuell informasjon om koronapandemien til deg som er pasient, pårørende eller besøkende.

Adgangs- og besøkskontroll i sykehuset

Det skal være trygt å være pasient på Sunnaas sykehus. Derfor har vi satt inn flere tiltak for å forebygge smitte, inkludert adgangs- og besøkskontroll.

Adgangskontroll
Adgangskontroll innebærer at vi kartlegger smittestatusen til alle som kommer til sykehuset, før de kan komme inn.

 • Kartleggingen foregår ved hovedinngangen i bygg B. Husk at du må ha en avtale før du møter opp.
 • Vent med å møte den du skal besøke til du er blitt spurt om eksponering av smitte, symptomer og reiser. Smittekartlegging skal gjennomføres hver gang du kommer på besøk til sykehuset. 

Besøkskontroll
Vi legger til rette for at besøk kan gjennomføres på en trygg måte. Alt besøk må derfor avtales med avdelingen senest dagen i forveien, og før helg, slik at vi kan vurdere smitterisiko ut fra totalt antall besøkende til avdelingen. 

 • Besøket må gjennomføres i servicetorgets åpningstid (man-fre: 08.00-15.30 / lør-søn: 12.00-15.00)
 • To personer kan komme på besøk av gangen. Barn kan komme i tillegg, i følge med voksne.
 • Du kan ikke komme på besøk dersom du er syk, har vært i utlandet de siste 10 dager (selv om du er vaksinert/beskyttet), om du er nærkontakt/i karantene/isolasjon eller er testet for kornavirus og venter på testsvar.

Praktisk gjennomføring av besøket

 • Ring 66 96 90 00 for å gjøre en avtale med avdelingen, senest dagen før du kommer og før helg.
 • Benytt munnbind inne i sykehuset. Du trenger ikke bruke munnbind utendørs - husk å holde avstand. Barn under 12 år trenger ikke benytte munnbind.
 • Utfør håndhygiene når du kommer og når du forlater sykehuset.
 • Hold minst én meter avstand til andre.
 • Gjennomfør besøket ute dersom det er mulig.
 • Dersom den du skal besøke ikke kan forlate rommet, eller ved dårlig vær, gjennomfører dere besøket på rommet: 
  • Gå rett til pasientens rom. Ikke opphold deg i fellesarealer, for eksempel kantine eller stue på avdeling.
  • Benytt kun toalett som er på pasientens rom.

Munnbind

Munnbind erstatter ikke avstand, husk å holde minst én meter avstand til andre.

Er du pasient innlagt i sykehuset trenger du som hovedregel ikke bruke munnbind.

Er du pasient til poliklinikk bruker du munnbind frem til konsultasjonen starter. Du trenger ikke ha på munnbind under konsultasjonen. Ta på munnbind når du forlater sykehuset.

Er du på besøk bruker du munnbind når du er inne i sykehuset, Vi anbefaler at du holder munnbindet på under hele besøket. Barn under 12 år trenger ikke munnbind. Du trenger ikke bruke munnbind utendørs.

Ansatte følger sykehusets rutiner for bruk av munnbind.  Det betyr at du i enkelte situasjoner kan møte ansatte som bruker munnbind og beskyttelsesbriller.

Til deg som skal møte til poliklinisk time

Vi må vite om det foreligger risiko for smitte før du møter til poliklinisk time. Derfor ringer vi deg senest dagen før oppmøte og spør om eksponering av smitte, symptomer og reiser. Gi beskjed om du trenger å ha med deg ledsager. Smittestatus for ledsager vil bli kartlagt på samme måte som for deg.

Poliklinikk Nesodden

Benytt hovedinngang i bygg B. Gå direkte til behandlingsstedet og direkte ut igjen når timen er ferdig.

Poliklinikk Aker helsearena

Pasienter Helse og arbeid:
Benytt inngang i bygg 11. Der vil personell fra Oslo universitetssykehus kartlegge din smittestatus. Gå så direkte til poliklinikken i 2. etasje i bygg 6 og direkte ut igjen når timen er ferdig

Pasienter Studio 99:

Gå direkte til Studio 99. Vent utenfor til terapeuten har kartlagt din smittestatus. 

Hjelp oss å hindre smitte:

 • Benytt munnbind på vei inn og ut av sykehuset. Du trenger vanligvis ikke benytte munnbind under konsultasjonen.
 • Hold minst én meter til andre i sykehuset. Under behandling vil smitteverntiltak bli ivaretatt.
 • Utfør god håndhygiene når du kommer og før du drar. Hånddesinfeksjonsmiddel er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig. 

Kantiner - begrenset serveringstilbud

Kantinene er forbeholdt pasienter. Som inneliggende pasient vil du ha tilgang til én kantine hvor du spiser alle måltider (frokost, lunsj, middag, kveldsmat), med mindre annet er avtalt med avdelingen. Besøkende og eksterne med oppdrag i sykehuset kan for tiden dessverre ikke benytte seg av kantinetilbudet.

Kantinene i bygg F og bygg H singelpakket pålegg til frokost lunsj og kveldsmat. Til middag er det tallerkenservering. Kjøkkenpersonell legger opp på tallerken på bestilling fra pasienter. Til lunsj og middag tilbys også porsjonspakkede salater.

Kantinen i bygg F er for pasienter på avd. for vurdering og avd. for kognitiv rehabilitering (kress)

 • Avd. for vurdering, bygg D, etg. 3: lunsj kl. 11.30-12.00 / middag kl. 15.30-16.00
 • Avd. for vurdering, bygg D, etg. 2: lunsj kl. 12.00-12.30 / middag kl. 16.00-16.30
 • Avd. for kognitiv rehabilitering, bygg D, etg. 1: kl. 12.30-13.00 / middag kl. 16.30-17.00

Kantinen i bygg H er for deg som er pasient ved

 • Avd. for ryggmargsskadde m/enhet for barn og unge: lunsj kl. 11.45-12.15 / middag kl. 15.45-16.15
 • Avd. for oppfølging: lunsj kl. 12.15-12.45 / middag kl. 16.15-16.45
 • Avd. for multitraume, nevrologi og brannskade: lunsj kl. 12.45-13.15 / middag kl. 16.45-17.15
 • Avd. for hjerneslag: Spiser i avdeling
 • Avd. for traumatisk hjerneskade: Spiser i avdeling

Har du vært på besøk på Sunnaas sykehus og lurer på om du kan være smittet?

Hvis vi får tilfeller av smitte på sykehuset, vil vi kartlegge og spore opp alle nærkontakter til den som er smittet. Dersom du er en av dem vil du bli kontaktet.

Så lenge du er innlagt i sykehuset gjelder egne smitteverntiltak knyttet til bl.a. besøk, permisjoner og behandlingssituasjoner.

Du vil jevnlig motta oppdatert om covid-19 statusen i sykehuset, både muntlig og skriftlig. Spør de ansatte i avdelingen din om det er noe du lurer på.

Er du leverandør eller samarbeidspartner med oppdrag i sykehuset 

Ta kontakt med din kontaktperson for å avklare om du kan komme til sykehuset. Din smittestatus vil bli kartlagt før du kan komme inn i sykehuset. Benytt hovedinngang B. Unngå opphold i fellesarealer, inkludert kantine. 

Følg råd og anbefalinger fra fhi, blant annet: 

 • Benytt munnbind der det ikke er mulig å holde minst én meter avstand til andre.
 • Utfør god håndhygiene
 • Hold minst én meter avstand til andre
 • Hold deg hjemme dersom du er syk.

Skal du på hospitering, i praksis eller har et møte på Sunnaas sykehus?

Avklar med din kontaktperson, senest dagen før du kommer, om hospitering, praksisperioden eller møtet blir gjennomført digitalt eller ved fysisk oppmøte. Du skal ikke møte på sykehuset uten avtale.

Det er adgangskontroll i sykehuset. Ved oppmøte:

 • Benytt hovedinngang i bygg B når du kommer for adgangskontroll
 • Vær forberedt på å bli spurt om eksponering av smitte, symptomer og utenlandsreiser
 • Respekter smitteverntiltakene i sykehuset

Store og lille basseng er stengt for besøkende inntil videre

Bassengene på Sunnaas sykehus er stengt for besøkende inntil videre. Dette gjelder både store basseng og lille basseng (terapibasseng).

Lille basseng er åpent for pasienter i sykehuset. Retningslinjer for smittevern gjelder ved bruk.

Frisørtilbud

Frisørtilbudet er åpent for pasienter og ansatte mandag til onsdag. Eksterne kunder er velkommen torsdag og fredag. Smittevernsregler gjelder.

Kontaktinfo

Sentralbord Sunnaas sykehus

66 96 90 00
Mandag til fredag kl. 08.00-15.30
Lørdag og søndag kl. 12.00-15.00

 

Fant du det du lette etter?