Koronapandemien

Informasjon til pasienter, pårørende og besøkende

På denne siden finner du aktuell informasjon om koronapandemien til deg som er pasient, pårørende eller besøkende.

Skal du på besøk til oss? Besøksrestriksjoner og adgangskontroll i sykehuset.

Kun pasienter innlagt til primærrehabilitering kan for tiden motta besøk. Du kan dessverre ikke besøke pasienter innlagt til kortere opphold.
Alt besøk må avklares med avdelingen senest dagen før du kommer.

 • Pasienter kan få besøk én gang i uken, to ganger i spesielle tilfeller.
 • Besøket må gjennomføres i servicetorgets åpningstid, fortrinnsvis på helg. Åpningstid på helg er midlertidig utvidet til kl. 13.00-17.00.
 • Kun én person kan komme på besøk om gangen. Barn som kommer på besøk kan ha følge av en voksen.
 • Pasienten utpeker noen få, faste personer som kan komme på besøk gjennom hele innleggelsen.

Når det er avklart med avdelingen at du kan komme, vil vi legge til rette for at besøk gjennomføres på en trygg måte. Det er viktig at du respekterer rådene som gjelder for praktisk gjennomføring når du er på besøk. 

Før besøket

 • Ring 66 96 90 00 for å komme i kontakt med avdelingen og gjøre en avtale, senest dagen før du kommer og før helg. Du skal ikke møte på sykehuset uten avtale.
 • Benytt kun hovedinngang i bygg B når du kommer.
 • Vent med å møte den du skal besøke til du er blitt spurt om eksponering av smitte, symptomer og utenlandsreiser. Har du vært i utlandet kan du ikke komme til sykehuset før det er gått ti dager etter hjemkomst. Dette gjelder alle land, inkludert dagsturer.
 • Smittekartlegging skal gjennomføres hver gang du kommer på besøk til sykehuset.
 • Så snart du er smitteklarert og registrert av personalet, kan du møte den du skal besøke.

Praktisk gjennomføring av besøket

 • Utfør håndhygiene når du kommer og når du forlater sykehuset.
 • Hold avstand til ansatte og pasienter. To meter der det er mulig, minst én meter.
 • Gjennomfør besøket ute dersom det er mulig. Dette for å unngå at smitte tas med inn i sykehuset.
 • Dersom den du skal besøke ikke kan forlate rommet, eller ved dårlig vær, gjennomfører dere besøket på rommet:
  • Gå rett til pasientens rom. Ikke opphold deg i fellesarealer, for eksempel kantine eller stue på avdeling.
  • Benytt kun toalett som er på pasientens rom.

Til deg som skal møte til poliklinisk time

Dersom din avtale blir endret vil du bli kontaktet av sykehuset.

Vi må vite om det foreligger risiko for smitte før du møter til poliklinisk time. Derfor ringer vi deg senest dagen før oppmøte og spør om eksponering av smitte, symptomer og reiser. Du kan kun ha med deg ledsager dersom dette vurderes å være helt nødvendig. Dette må du avklare med den som ringer deg fra sykehuset.  Smittestatus for ledsager vil bli kartlagt på samme måte som for deg.

Poliklinikk Nesodden
Benytt hovedinngang i bygg B. Gå direkte til behandlingsstedet og direkte ut igjen når timen er ferdig.

Poliklinikk Aker helsearena
Pasienter Helse og arbeid:
Benytt inngang i bygg 11. Der vil personell fra Oslo universitetssykehus kartlegge din smittestatus. Gå så direkte til poliklinikken i 2. etasje i bygg 6 og direkte ut igjen når timen er ferdig

Pasienter Studio 99:
Gå direkte til Studio 99. Vent utenfor til terapeuten har kartlagt din smittestatus. 

Hjelp oss å hindre smitte:

 • Utfør god håndhygiene når du kommer og før du drar. Hånddesinfeksjonsmiddel er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig.
 • Unngå å hoste eller nyse direkte på andre. Bruk papirlommetørkle (som kastes etterpå) eller host/nys i albuekroken. Utfør deretter håndhygiene.
 • Unngå å håndhilse.
 • Hold to meters avstand til andre der det er mulig, minst én meter. Under behandling vil smitteverntiltak bli ivaretatt.

Har du vært på besøk på Sunnaas sykehus og lurer på om du kan være smittet?

Hvis vi får tilfeller av smitte på sykehuset, vil vi kartlegge og spore opp alle nærkontakter til den som er smittet. 

Du vil jevnlig motta oppdatert informasjonsskriv om covid-19 statusen i sykehuset. Spør de ansatte i avdelingen din om det er noe du lurer på om koronasmittesituasjonen.

Så lenge du er innlagt i sykehuset gjelder egne smitteverntiltak. Du vil få skriftlig og muntlig informasjon om hva som gjelder for deg som pasient. Det betyr bl.a. at du skal holde god avstand til andre, unngå håndhilsing og klemming og ivareta god hånd- og hostehygiene.

Er du leverandør eller samarbeidspartner med oppdrag i sykehuset 

Ta kontakt med din kontaktperson for å avklare om du kan komme til sykehuset. Din smittestatus vil bli kartlagt før du kan komme inn i sykehuset. Benytt hovedinngang B. Unngå opphold i fellearealer, inkludert kantine. 

Følg råd og anbefalinger fra fhi, blant annet: 

 • God hånd- og hostehygiene, prøv å unngå å ta deg i ansiktet
 • Unngå håndhilsning
 • Hold avstand til andre, både på jobb, ute og andre steder du oppholder deg.
 • Begrens antall personer du har nær kontakt med, til noen få av gangen.
 • Hold deg hjemme dersom du er syk.

Skal du på hospitering, i praksis eller har et møte på Sunnaas sykehus?

Det er besøksrestriksjoner og adgangskontroll i sykehuset. Møter med oppfølgende instanser (kommuner/utskrivningsmøter) gjennomføres så langt som mulig med videokonferanse. Undervisning av studenter vil i hovedsak forgå digitalt når det er mulig. Unntaket er klinisk praksis.

Avklar med din kontaktperson, senest dagen før du kommer, om hospitering, praksisperioden eller møtet blir gjennomført som planlagt. Du skal ikke møte på sykehuset uten avtale.

Ved oppmøte:

 • Vær forberedt på å bli spurt om eksponering av smitte, symptomer og utenlandsreiser
 • Benytt hovedinngang i bygg B når du kommer
 • Respekter smitteverntiltakene i sykehuset

Kantiner - begrenset serveringstilbud

Kantinene bygg F og bygg H har ikke buffetservering, men singelpakket pålegg til frokost lunsj og kveldsmat. Til middag er det tallerkenservering. Kjøkkenpersonell legger opp på tallerken på bestilling fra pasienter eller pårørende. Til lunsj og middag tilbys porsjonspakkede salater.

For å forebygge smitte må alle sitte med minst én meter avstand, gjerne mer, i kantinene. Som inneliggende pasient vil du ha tilgang til én kantine hvor du spiser alle måltider (frokost, lunsj, middag, kveldsmat), med mindre annet er avtalt med avdelingen.

Kantinen i bygg F er for pasienter på avd. for vurdering og avd. for kognitiv rehabilitering (kress)

 • Avdeling for vurdering, bygg D, etg. 3: lunsj kl. 11.30-12.00 / middag kl. 15.30-16.00
 • Avdeling for vurdering, bygg D, etg. 2: lunsj kl. 12.00-12.30 / middag kl. 16.00-16.30
 • Avdeling for kognitiv rehabilitering, bygg D, etg. 1: kl. 12.30-13.00 / middag kl. 16.30-17.00

Kantinen i bygg H er for deg som er pasient ved alle andre avdelinger

Besøkende og eksterne med oppdrag i sykehuset kan ikke benytte kantinene.

Store og lille basseng er stengt for besøkende inntil videre

Bassengene på Sunnaas sykehus er stengt for besøkende inntil videre. Dette gjelder både store basseng og lille basseng (terapibasseng).

Lille basseng er åpent for pasienter i sykehuset. Retningslinjer for smittevern gjelder ved bruk.

Frisørtilbud

Frisørtilbudet er åpent for pasienter og ansatte mandag til onsdag. Eksterne kunder er velkommen torsdag og fredag. Smittevernsregler gjelder.

Kontaktinfo

Sentralbord Sunnaas sykehus

66 96 90 00
Mandag til fredag kl. 08.00-16.00
Lørdag og søndag kl. 13.00-17.00

Fant du det du lette etter?