Koronapandemien

Informasjon til pasienter, pårørende og besøkende

På denne siden finner du aktuell informasjon om koronapandemien til deg som er pasient, pårørende eller besøkende.

Adgangskontroll og besøksrestriksjoner i sykehuset

Det skal være trygt å være pasient på Sunnaas sykehus. Derfor har vi satt inn flere tiltak for å forebygge smitte, inkludert adgangskontroll og besøksrestriksjoner.

Adgangskontroll
Kun personer med avtale kan komme til Sunnaas sykehus. Adgangskontroll innebærer at vi kartlegger smittestatusen til alle besøkende ved hovedinngangen i bygg B når de ankommer sykehuset, før de kan komme inn.

Besøksrestriksjoner
For tiden er det kun pasienter innlagt til primærrehabilitering (langtidsopphold) som kan motta besøk. Pasienter innlagt til kortere vurderings- og oppfølgingsopphold kan dessverre ikke motta besøk. Alt besøk må avklares med avdelingen senest dagen i forveien, og før helg.

Vi oppfordrer langtidsinnlagte pasienter til å utpeke noen få, faste personer som kan komme på besøk gjennom hele innleggelsen.

 • Er du innlagt til primærrehabilitering (langtidsopphold), vil avdelingsledelsen vurdere om du kan få besøk. Dette blir vurdert ut fra smittesituasjon, behov og totalt antall besøkende til avdelingen. Du kan få inntil ett besøk i uken av én person. Barn som kommer på besøk kan ha følge av en voksen. I spesielle tilfeller kan avdelingsledelsen innvilge ytterlige besøk, dette gjelder for eksempel for barn.
 • Besøket må gjennomføres i servicetorgets åpningstid, fortrinnsvis på helg (man-fre: 08.00-15.30 / lør-søn: 13.00-15.00).

Skal du besøke noen i sykehuset? Se punkt under

Skal du på besøk til oss

Det er adgangskontroll og besøksrestriksjoner i sykehuset, se punkt over. Følg også de lokale smitteverntiltakene der du bor.

Når det er avklart med sykehuset at du kan besøke en pasient, vil vi legge til rette for at besøket kan gjennomføres på en trygg måte. Det er viktig at du respekterer rådene som gjelder for praktisk gjennomføring.  

Før besøket

Ring 66 96 90 00 for å gjøre en avtale med avdelingen. Dette må du gjøre senest dagen før du kommer og før helg. Du skal ikke møte på sykehuset uten avtale.

 • Benytt hovedinngang i bygg B når du kommer for adgangskontroll.

 • Vent med å møte den du skal besøke til du er blitt spurt om eksponering av smitte, symptomer og reiser.

 • Så snart din smittestatus er kartlagt og registrert av personalet, kan du møte den du skal besøke. Smittekartlegging skal gjennomføres hver gang du kommer på besøk til sykehuset. 

Praktisk gjennomføring av besøket

 • Benytt munnbind i sykehuset. Hold to meter avstand til den du skal besøke. Vi anbefaler at du holder munnbindet på under hele besøket. Barn under 12 år trenger ikke benytte munnbind.
 • Utfør håndhygiene når du kommer og når du forlater sykehuset.
 • Hold to meter avstand til ansatte og pasienter.
 • Gjennomfør besøket ute dersom det er mulig. Dette for å unngå at smitte tas med inn i sykehuset.
 • Dersom den du skal besøke ikke kan forlate rommet, eller ved kulde eller dårlig vær, gjennomfører dere besøket på rommet: 
  • Gå rett til pasientens rom. Ikke opphold deg i fellesarealer, for eksempel kantine eller stue på avdeling.
  • Benytt kun toalett som er på pasientens rom.

Munnbind

Er du pasient innlagt i sykehuset trenger du som hovedregel ikke bruke munnbind.

Er du pasient til poliklinikk: Benytt munnbind frem til konsultasjonen starter. Under konsultasjon benytter behandler munnbind og beskyttelsesbriller. Du trenger ikke benytte munnbind under konsultasjonen. Ta på munnbind når konsultasjonen er ferdig og du skal forlate sykehuset.

Er du på besøk: Benytt munnbind i sykehuset. Hold to meter avstand til den du skal besøke. Vi anbefaler at du holder munnbindet på under hele besøket. Barn under 12 år trenger ikke benytte munnbind.

I sykehuset bruker ansatte munnbind når de ikke kan holde to meter til andre. I enkelte situasjoner bruker ansatte munnbind og beskyttelsesbriller. Ved kortvarig passering, nærmere enn to meter, brukes ikke munnbind.

Sunnaas sykehus har flere tiltak for å forebygge smitte, inkludert adgangskontroll og besøksrestriksjoner. 

Til deg som skal møte til poliklinisk time

Dersom din avtale blir endret vil du bli kontaktet av sykehuset.

Vi må vite om det foreligger risiko for smitte før du møter til poliklinisk time. Derfor ringer vi deg senest dagen før oppmøte og spør om eksponering av smitte, symptomer og reiser.

Du kan ha med deg ledsager kun dersom dette vurderes å være helt nødvendig. Dette må du avklare med den som ringer deg fra sykehuset. Smittestatus for ledsager vil bli kartlagt på samme måte som for deg.

Poliklinikk Nesodden

Benytt hovedinngang i bygg B. Gå direkte til behandlingsstedet og direkte ut igjen når timen er ferdig.

Poliklinikk Aker helsearena

Pasienter Helse og arbeid:
Benytt inngang i bygg 11. Der vil personell fra Oslo universitetssykehus kartlegge din smittestatus. Gå så direkte til poliklinikken i 2. etasje i bygg 6 og direkte ut igjen når timen er ferdig

Pasienter Studio 99:

Gå direkte til Studio 99. Vent utenfor til terapeuten har kartlagt din smittestatus. 

Hjelp oss å hindre smitte:

 • Benytt munnbind frem til konsultasjonen starter. Under konsultasjon benytter behandler munnbind og beskyttelsesbriller. Du trenger ikke benytte munnbind under konsultasjonen. Ta på munnbind når konsultasjonen er ferdig og du skal forlate sykehuset.
 • Hold to meter avstand til andre der det er mulig. Under behandling vil smitteverntiltak bli ivaretatt.
 • Utfør god håndhygiene når du kommer og før du drar. Hånddesinfeksjonsmiddel er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig.
 • Unngå å hoste eller nyse direkte på andre. Bruk papirlommetørkle (som kastes etterpå) eller host/nys i albuekroken. Utfør deretter håndhygiene.
 • Unngå å håndhilse.

Sunnaas sykehus har flere tiltak for å forebygge smitte, inkludert adgangskontroll og besøksrestriksjoner. 

Har du vært på besøk på Sunnaas sykehus og lurer på om du kan være smittet?

Hvis vi får tilfeller av smitte på sykehuset, vil vi kartlegge og spore opp alle nærkontakter til den som er smittet. Dersom du er en av dem vil du bli kontaktet.

Før du blir lagt inn i sykehuset må vi vite om det foreligger risiko for smitte. Derfor ringer vi deg senest dagen før innleggelse og spør bl.a. om eksponering av smitte, symptomer og informerer deg om sykehusets smitteverntiltak.

Så lenge du er innlagt i sykehuset gjelder egne smitteverntiltak knyttet til bl.a. besøk, permisjoner og behandlingssituasjoner. For tiden er det besøksrestriksjoner på Sunnaas sykehus. 

Munnbind anbefales som hovedregel ikke for pasienter i sykehuset.

Du vil få skriftlig og muntlig informasjon om hva som gjelder for deg.

Du vil jevnlig motta oppdatert informasjonsskriv om covid-19 statusen i sykehuset. Spør de ansatte i avdelingen din om det er noe du lurer på.

Sunnaas sykehus har flere tiltak for å forebygge smitte, inkludert adgangskontroll og besøksrestriksjoner.

Er du leverandør eller samarbeidspartner med oppdrag i sykehuset 

Ta kontakt med din kontaktperson for å avklare om du kan komme til sykehuset. Din smittestatus vil bli kartlagt før du kan komme inn i sykehuset. Benytt hovedinngang B. Unngå opphold i fellesarealer, inkludert kantine. 

Følg råd og anbefalinger fra fhi, blant annet: 

 • Benytt munnbind der det ikke er mulig å holde to meter avstand til andre.
 • God hånd- og hostehygiene, prøv å unngå å ta deg i ansiktet
 • Unngå håndhilsning
 • Hold to meter avstand til andre, både på jobb, ute og andre steder du oppholder deg.
 • Begrens antall personer du har nær kontakt med, til noen få av gangen.
 • Hold deg hjemme dersom du er syk.

Skal du på hospitering, i praksis eller har et møte på Sunnaas sykehus?

Det er adgangskontroll og besøksrestriksjoner i sykehuset. Møter med oppfølgende instanser (kommuner/utskrivningsmøter) gjennomføres så langt som mulig med videokonferanse. Undervisning av studenter foregår digitalt. Unntaket er klinisk praksis.

Avklar med din kontaktperson, senest dagen før du kommer, om hospitering, praksisperioden eller møtet blir gjennomført som planlagt. Du skal ikke møte på sykehuset uten avtale.

Ved oppmøte:

 • Vær forberedt på å bli spurt om eksponering av smitte, symptomer og utenlandsreiser.
 • Benytt hovedinngang i bygg B når du kommer
 • Respekter smitteverntiltakene i sykehuset

Kantiner - begrenset serveringstilbud

Kantinene bygg F og bygg H har ikke buffetservering, men singelpakket pålegg til frokost lunsj og kveldsmat. Til middag er det tallerkenservering. Kjøkkenpersonell legger opp på tallerken på bestilling fra pasienter eller pårørende. Til lunsj og middag tilbys porsjonspakkede salater.

For å forebygge smitte må alle sitte med to meter avstand i kantinene. Som inneliggende pasient vil du ha tilgang til én kantine hvor du spiser alle måltider (frokost, lunsj, middag, kveldsmat), med mindre annet er avtalt med avdelingen.

Kantinen i bygg F er for pasienter på avd. for vurdering og avd. for kognitiv rehabilitering (kress)

 • Avd. for vurdering, bygg D, etg. 3: lunsj kl. 11.30-12.00 / middag kl. 15.30-16.00
 • Avd. for vurdering, bygg D, etg. 2: lunsj kl. 12.00-12.30 / middag kl. 16.00-16.30
 • Avd. for kognitiv rehabilitering, bygg D, etg. 1: kl. 12.30-13.00 / middag kl. 16.30-17.00

Kantinen i bygg H er for deg som er pasient ved

 • Avd. for oppfølging: lunsj kl. 12.00-12.30 / middag kl. 16.00-16.30
 • Avd. for ryggmargsskadde m/enhet for barn og unge: lunsj kl. 12.30-13.00 / middag kl. 16.30-17.00
 • Avd. for multitraume, nevrologi og brannskade: lunsj kl. 12.30-13.00 / middag kl. 16.30-17.00
 • Avd. for hjerneslag: 12.00-12.30 / middag kl. 16.00-16.30
 • Avd. for traumatisk hjerneskade: 12.00-12.30 / middag kl. 16.00-16.30

Besøkende og eksterne med oppdrag i sykehuset kan ikke benytte kantinene.

Store og lille basseng er stengt for besøkende inntil videre

Bassengene på Sunnaas sykehus er stengt for besøkende inntil videre. Dette gjelder både store basseng og lille basseng (terapibasseng).

Lille basseng er åpent for pasienter i sykehuset. Retningslinjer for smittevern gjelder ved bruk.

Frisørtilbud

Frisørtilbudet er åpent for pasienter og ansatte mandag til onsdag. Eksterne kunder er velkommen torsdag og fredag. Smittevernsregler gjelder.

Kontaktinfo

Sentralbord Sunnaas sykehus

66 96 90 00
Mandag til fredag kl. 08.00-15.30
Lørdag og søndag kl. 12.00-15.00

 

Fant du det du lette etter?