Koronapandemien

Informasjon til pasienter, pårørende og besøkende

På denne siden finner du aktuell informasjon om koronapandemien til deg som er pasient, pårørende eller besøkende.

Besøkskontroll i sykehuset

Alt besøk må avtales med avdelingen senest dagen i forveien, og før helg, slik at vi kan vurdere smitterisiko ut fra totalt antall besøkende til avdelingen. 

 • Du kan ikke komme på besøk dersom du er syk, har vært i land med karanteneplikt de siste 10 dager (selv om du er vaksinert/beskyttet), om du er nærkontakt/i karantene/isolasjon eller er testet for kornavirus og venter på testsvar.

Praktisk gjennomføring av besøket

 • Ring 66 96 90 00 for å gjøre en avtale med avdelingen, senest dagen før du kommer og før helg.
 • Hold avstand til andre der det er mulig
 • Registrer deg når du kommer (til ev. smittesporing)
 • Utfør håndhygiene når du kommer og når du forlater sykehuset.

Munnbind

Pasienter og besøkende trenger ikke bruke munnbind i sykehuset.

Ansatte følger sykehusets rutiner for bruk av munnbind.  Det betyr at du i enkelte situasjoner kan møte ansatte som bruker munnbind og beskyttelsesbriller.

Har du vært i land med karanteneplikt de siste 10 dager før avtale i sykehuset?

Polikliniske avtaler og planlagte innleggelser vil som hovedregel utsettes dersom du har vært i land med karanteneplikt i løpet av de siste 10 dagene. Dette gjelder selv om du har karantenefritak. Smitteverntiltak gjelder for avtaler som av ulike grunner ikke kan/bør utsettes.​

Du kan ikke besøke pasienter i sykehuset dersom du har vært i land med karanteneplikt løpet av de siste 10 dagene. Dette gjelder selv om du har karantenefritak.

Til deg som skal møte til poliklinisk time

Vi må vite om det foreligger risiko for smitte før du møter til poliklinisk time. Derfor ringer vi deg senest dagen før oppmøte. Gi beskjed om du trenger å ha med deg ledsager.

Poliklinikk Nesodden

Benytt hovedinngang i bygg B. Hold avstand til andre der det er mulig. Utfør god håndhygiene når du kommer og før du drar.

Poliklinikk Aker helsearena og studio 99

Gå til poliklinikken i 2. etasje i bygg 6 eller til bygg 99 for Studio 99. Hold avstand til andre der det er mulig. Utfør god håndhygiene når du kommer og før du drar.

Kantiner

Som inneliggende pasient følger du avdelingsvise spisetider i kantinene. Her spiser du alle måltider (frokost, lunsj, middag, kveldsmat), med mindre annet er avtalt med avdelingen. Hold avstand til andre der det er mulig, særlig ved buffet og når du sitter og spiser.

Er du på besøk i sykehuset ber vi deg unngå de travleste pasientspisetidene og heller benytte kantinen i roligere perioder. Hold avstand til andre der det er mulig, særlig ved buffet og når du sitter og spiser.

Kantinen i bygg F er for pasienter på avd. for vurdering og avd. for kognitiv rehabilitering (kress)

 • Avd. for vurdering, bygg D, etg. 3: lunsj kl. 11.30-12.00 / middag kl. 15.30-16.00
 • Avd. for vurdering, bygg D, etg. 2: lunsj kl. 12.00-12.30 / middag kl. 16.00-16.30
 • Avd. for kognitiv rehabilitering, bygg D, etg. 1: kl. 12.30-13.00 / middag kl. 16.30-17.00

Kantinen i bygg H er for deg som er pasient ved

 • Avd. for ryggmargsskadde m/enhet for barn og unge: lunsj kl. 11.45-12.15 / middag kl. 15.45-16.15
 • Avd. for oppfølging: lunsj kl. 12.15-12.45 / middag kl. 16.15-16.45
 • Avd. for multitraume, nevrologi og brannskade: lunsj kl. 12.45-13.15 / middag kl. 16.45-17.15
 • Avd. for hjerneslag: Spiser i avdeling
 • Avd. for traumatisk hjerneskade: Spiser i avdeling

Har du vært på besøk på Sunnaas sykehus og lurer på om du kan være smittet?

Hvis vi får tilfeller av smitte på sykehuset, vil vi kartlegge og spore opp alle nærkontakter til den som er smittet. Dersom du er en av dem vil du bli kontaktet.

Så lenge du er innlagt i sykehuset gjelder egne smitteverntiltak knyttet til bl.a. besøk, permisjoner og behandlingssituasjoner.

Du vil jevnlig motta oppdatert om covid-19 statusen i sykehuset, både muntlig og skriftlig. Spør de ansatte i avdelingen din om det er noe du lurer på.

Er du leverandør eller samarbeidspartner med oppdrag i sykehuset 

Ta kontakt med din kontaktperson for å avklare om du kan komme til sykehuset. Du kan ikke komme dersom du er syk, har vært i land med karanteneplikt de siste 10 dager (dette gjelder selv om du har karantenefritak), om du er nærkontakt/i karantene/isolasjon eller er testet for kornavirus og venter på testsvar.  

 • Hold avstand til andre der det er mulig.
 • Utfør god håndhygiene
 • Du trenger ikke bruke munnbind i sykehuset

Skal du på hospitering, i praksis eller har et møte på Sunnaas sykehus?

Avklar med din kontaktperson, senest dagen før du kommer, om hospitering, praksisperioden eller møtet blir gjennomført digitalt eller ved fysisk oppmøte. Du skal ikke møte på sykehuset uten avtale. Respekter smitteverntiltakene i sykehuset. Du kan ikke komme dersom du er syk, har vært i land med karanteneplikt de siste 10 dager (selv om du er vaksinert), om du er nærkontakt/i karantene/isolasjon eller er testet for kornavirus og venter på testsvar. 

Store og lille basseng er stengt for besøkende inntil videre

Bassengene på Sunnaas sykehus er stengt for besøkende inntil videre. Dette gjelder både store basseng og lille basseng (terapibasseng).

Lille basseng er åpent for pasienter i sykehuset. Retningslinjer for smittevern gjelder ved bruk.

Kontaktinfo

Sentralbord Sunnaas sykehus

66 96 90 00
Mandag til fredag kl. 08.00-15.30

 

Fant du det du lette etter?