Informasjon til pasienter, pårørende og besøkende

Koronapandemien

På denne siden finner du aktuell informasjon om koronapandemien til deg som er pasient, pårørende eller besøkende.

Skal du på besøk til oss? Besøksrestriksjoner og adgangskontroll i sykehuset.

Har du vært på reise i utlandet de siste 10 dager, inkludert dagsturer til land eller områder med grønn status, kan du ikke besøke sykehuset.

Vi ønsker å legge til rette for besøk til pasienter som er innlagt i sykehuset så langt det er mulig. Skal du besøke noen må du avklare det med avdelingsleder, senest dagen før du kommer og før helg. Det er viktig at du respekterer rådene som gjelder for praktisk gjennomføring når du er på besøk.

Før besøket

 • Ring 66 96 90 00 for å komme i kontakt med avdelingen og gjøre en avtale, senest dagen før du kommer. Du skal ikke møte på sykehuset uten avtale.
 • Du kan ikke kommer på besøk før ti dager etter hjemkomst fra utlandet (gjelder alle land).
 • Benytt kun hovedinngang i bygg B når du kommer.
 • Vent med å møte den du skal besøke til du er blitt spurt om eksponering av smitte, symptomer og utenlandsreiser. Smittekartlegging skal gjennomføres hver gang du kommer på besøk til sykehuset. 
 • Så snart du er smitteklarert og registrert av personalet, kan du møte den du skal besøke.

Praktisk gjennomføring av besøket

 • Utfør håndhygiene når du kommer og når du forlater sykehuset.
 • Hold avstand til ansatte og pasienter. 2 meter der det er mulig, minst 1 meter.
 • Gjennomfør besøket ute for å unngå at smitte tas med inn i sykehuset. Husk at din smittestatus må være kartlagt av personalet før du kan møte pasienten.
 • Dersom den du skal besøke ikke kan forlate rommet, gjennomfører dere besøket på rommet 
  • Gå da rett til pasientens rom. Ikke opphold deg i fellesarealer, for eksempel kantine og stue på avdeling.
  • Benytt kun toalett som er på pasientens rom dersom du har behov for det.

Lurer du på om du skal møte opp til avtalt innleggelse eller time?

Dersom din avtale blir endret vil du bli kontaktet av sykehuset.

Alle som legges inn vil få spørsmål (screenes) om eksponering av smitte og symptomer for å kartlegge smittestatus før de kommer inn i sykehuset.

Smittesituasjonen er i stadig endring, og vi ber om forståelse for at vi ikke kan gi informasjon om planlagte innleggelser og avtaler frem i tid.

Har du spørsmål, kontakt vår informasjonstelefon på 952 21 432.

Til deg som skal møte til poliklinisk time

Vi må vite om det foreligger risiko for smitte før du møter til poliklinisk time. Derfor ringer vi deg senest dagen før oppmøte. Du må være forberedt på å bli spurt om eksponering av smitte, symptomer og reiser siste 10 dager i tråd med  i tråd med Folkehelseinstituttets anbefalinger. Du kan kun ha med deg ledsager dersom dette vurderes å være helt nødvendig. Dette må avklares før du kommer til timen. Smittestatus for ledsager vil bli kartlagt på samme måte som for deg.

Ring poliklinikken når du kommer til sykehuset, før du går inn i bygget. Riktig nummer får du fra den som ringer deg dagen før oppmøte.

Poliklinikk Nesodden
Etter telefonkontakt med poliklinikken, benytt hovedinngang i bygg B. Gå direkte til behandlingsstedet og direkte ut igjen når timen er ferdig.

Poliklinikk Aker helsearena
Pasienter Helse og arbeid:
Etter telefonkontakt med poliklinikken, benytt inngang i bygg 11. Der vil personell fra Oslo universitetssykehus kartlegge din smittestatus. Gå så direkte til poliklinikken i 2. etasje i bygg 6 og direkte ut igjen når timen er ferdig

Pasienter Studio 99:
Gå direkte til Studio 99. Vent utenfor til terapeuten har kartlagt din smittestatus. 

Hjelp oss å hindre smitte:

 • Utfør god håndhygiene når du kommer og før du drar. Hånddesinfeksjonsmiddel er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig.
 • Unngå å hoste eller nyse direkte på andre. Bruk papirlommetørkle (som kastes etterpå) eller host/nys i albuekroken. Utfør deretter håndhygiene.
 • Unngå å håndhilse.
 • Hold to meters avstand til andre der det er mulig, minst én meter. Under behandling vil smitteverntiltak bli ivaretatt.

Smittesituasjonen er i stadig endring, og vi ber om forståelse for at vi ikke kan gi informasjon om planlagte innleggelser og avtaler frem i tid.

Har du spørsmål, kontakt vår informasjonstelefon på 952 21 432.

Har du vært på besøk på Sunnaas sykehus og lurer på om du kan være smittet?

Hvis vi får tilfeller av smitte på sykehuset, vil vi gjøre en grundig kartlegging av nærkontaktene til den smittede. Alle som blir utsatt for kjent smitte i sykehuset vil bli kontaktet.

Har du spørsmål, kontakt vår informasjonstelefon på 952 21 432.

Du vil jevnlig motta oppdatert informasjonsskriv om covid-19 statusen i sykehuset. Spør de ansatte i avdelingen din om det er noe du lurer på om koronasmittesituasjonen.

Så lenge du er innlagt i sykehuset gjelder egne smitteverntiltak. Du vil få skriftlig og muntlig informasjon om hva som gjelder for deg som pasient. Det betyr bl.a. at du skal holde god avstand til andre, unngå håndhilsing og klemming og ivareta god hånd- og hostehygiene.

Er du leverandør eller samarbeidspartner med oppdrag i sykehuset 

Ta kontakt med din kontaktperson for å avklare om du kan komme til sykehuset. Din smittestatus vil bli kartlagt før du kan komme inn i sykehuset. Benytt hovedinngang B.

Følg råd og anbefalinger fra fhi, blant annet: 

 • God hånd- og hostehygiene, prøv å unngå å ta deg i ansiktet
 • Unngå håndhilsning
 • Hold avstand til andre, både på jobb, ute og andre steder du oppholder deg.
 • Begrens antall personer du har nær kontakt med, til noen få av gangen.
 • Hold deg hjemme dersom du er syk.

Skal du på hospitering eller er påmeldt andre planlagte arrangementer på Sunnaas sykehus?

Det er besøksrestriksjoner og adgangskontroll i sykehuset. Avklar med din kontaktperson, senest dagen før du kommer, om hospitering, møtet eller arrangementet blir gjennomført som planlagt. Du skal ikke møte på sykehuset uten avtale. Ved oppmøte,

 • Vær forberedt på å bli spurt om eksponering av smitte, symptomer og utenlandsreiser
 • Beytt hovedinngang i bygg B når du kommer
 • Respekter smittevertiltakene i sykehuset 

Møter med oppfølgende instanser (kommuner, utskrivningsmøter) gjennomføres så langt som mulig med videokonferanse.

Kantiner - begrenset serveringstilbud

Kantinene bygg F og bygg H har ikke buffetservering, men singelpakket pålegg til frokost lunsj og kveldsmat. Til middag er det tallerkenservering. Kjøkkenpersonell legger opp på tallerken på bestilling fra pasienter eller pårørende. Til lunsj og middag tilbys porsjonspakkede salater.

For å forebygge smitte må alle sitte med minst én meter avstand, gjerne mer, i kantinene. Som inneliggende pasient vil du ha tilgang til én kantine hvor du spiser alle måltider (frokost, lunsj, middag, kveldsmat), med mindre annet er avtalt med avdelingen.

Kantinen i bygg H er for deg som er pasient på

 • avdeling for multitraume, nevrologi og brannskade (MNB)
 • avdeling for oppfølging (OPF)
 • enhet for barn og unge
 • pasient med diett

Kantinen i bygg F er for deg som er pasient på

 • avdeling for ryggmargskade
 • avdeling for traumatisk hjerneskade
 • avdeling for hjerneslag (med unntak av barn og pasienter med diett)
 • avdeling for kognitiv rehabilitering (kress)
 • avdeling for vurdering 

Store og lille basseng er stengt for besøkende inntil videre

Bassengene på Sunnaas sykehus er stengt for besøkende inntil videre. Dette gjelder både store basseng og lille basseng (terapibasseng).

Lille basseng er åpent for pasienter i sykehuset. Retningslinjer for smittevern gjelder ved bruk.

Frisørtilbud

Frisørtilbudet er åpent for pasienter og ansatte mandag til onsdag. Eksterne kunder er velkommen torsdag og fredag. Smittevernsregler gjelder.

Kontaktinfo

Covid-19 kontakttelefon for pasienter, pårørende og ansatte

952 21 432
Telefonen er betjent hverdager kl. 08.00-16.00.

Sentralbord Sunnaas sykehus

66 96 90 00
Mandag til fredag kl. 08.00-16.00
Lørdag og søndag kl. 13.00-15.00

Fant du det du lette etter?