Informasjon om koronapandemien til ansatte og studenter i praksis ved Sunnaas sykehus

Ansattinfo

tillegg til retningslinjer som gis av Folkehelseinstituttet, gjelder følgende for ansatte og studenter i praksis ved Sunnaas sykehus:

Når skal du som ansatt holde deg hjemme?

Følg lokale smitteverntiltak der du bor.

Flytskjema covid-19 - Når skal du holde deg hjemme fra jobb?

1. Symptomer på covid-19: nyoppstått luftveisinfeksjon med feber, hoste, tungpustethet, tap av smak- eller luktesans, sår hals, eller sykdomsfølelse. Mer informasjon på Folkehelseinstituttet: 

Hvis du mistenker at du er syk med covid-19

2. Dette gjelder så sant du er symptomfri. Utvikler du symptomer må du starte forfra i flytskjemaet.

3. Hjemmeisolasjon opphører når det har gått 10 døgn etter symptomdebut OG du har vært feberfri i minst 24 timer. Hvis du har vært asymptomatisk kan du avslutte isoleringen når det har gått 10 dager etter teststidspunktet for positiv test. Mer informasjon på Folkehelseinstituttet:  Opphevelse av isolasjon ved covid-19

4. Med nærkontakter menes personer som har hatt tett kontakt med en person som er bekreftet syk med covid-19, fra 48 timer før symptomdebut og til personen er avisolert.

5. Avtal med leder om du skal testes i kommunen eller på Sunnaas sykehus.
Dersom testing på Sunnaas: oppmøte utenfor Maurtua, bygg E kl. 10. I uke 29, 30 og 31 gjelder egne testrutiner.

Kart Sunnaas sykehus

6. Definisjoner. Mer informasjon på Folkehelseinstituttet

Definisjoner av tilfelle og nærkontakt
 • Mistenkt tilfelle: En person med symptomer på covid-19 eller som etter legevurdering mistenkes å være syk av covid-19
 • Sannsynlig tilfelle: En nærkontakt som utvikler symptomer på covid-19
 • Bekreftet tilfelle: En person som har fått påvist covid-19 ved PCR eller antigen hurtigtest.

7. Se oversikt over status på land og mer utfyllende om karantenebestemmelser for ulike land her:

Smittevernråd for reise- og innreisekarantene ved ankomst til Norge.

8. Symptomfri: med symptomfri menes at du føler deg frisk, ikke har nyoppståtte symptomer på covid-19 og er feberfri.

9. Forsterket basalt smitteverntiltak gjelder i 10 dager etter ankomst Norge. Benytt munnbind når du ikke kan holde 1 meter avstand til andre. Se Heliks Covid 19 smittevern Munnbind - forsterket basalt smitteverntiltak i sykehuset.  Dette gjelder også for ansatte som er beskyttet.

10. Unntak fra karanteneplikt; se Heliks eller eget punkt under.

Når og hvor skal du som ansatt testes?    

Får du symptomer på koronavirussykdom skal du testes så snart som mulig. Meld fra til leder og avtal om du skal testes der du bor (i kommunen) eller på Sunnaas. Dette gjelder også om du er beskyttet.

Testing på sykehuset er primært for ansatte som må møte fysisk på jobb. Andre bør benytte kommunens testsenter, med mindre det er spesielle grunner for testing i sykehuset. På Sunnaas tester vi kun ansatte, ikke barn eller øvrig familie.

 • Testing foregår alle hverdager utenfor Maurtua, i bygg E. Møt opp presis kl. 10.
 • I uke 29, 30 og 31 foregår testing kl. 9.30 utenfor GU 37, etter avtale med leder.   

Dersom det blir aktuelt å teste utenom den faste tiden vil det foregå utenfor GU37, inngang store basseng på sjøsiden. Testing her skjer kun etter avtale med leder.

Oversiktskart Sunnaas med teststasjoner

Du må selv innhente prøvesvar på helsenorge.no. Prøvesvar vil vanligvis være tilgjengelig samme dag. Har du problemer med å innhente prøvesvar kan du kontakte smittevernlege.

Koronavirus - fakta råd og tiltak (fhi.no)Smittevernråd for reise og innreisekarantene for ankomst til Norge

Ved beskjed om karantene

 • Avtal med nærmeste leder hvilke oppgaver du kan gjøre på hjemmekontor
 • Dersom du ikke kan utføre arbeidsoppgaver hjemmefra, har du rett til sykepenger i tiden du er borte fra arbeidsstedet. Ring da fastlegen og få sykemelding for perioden. Dette gjelder ikke ved karantene etter utenlandsreise, dersom du har valgt å reise til et land med karanteneplikt ved utreise (for mer info se under fanen "utenlandsreiser")      

Når du er i karantene gjelder følgende:

Råd fra folkehelseinstituttet om avstand, karantene og isolering.

 • Avtal med leder hvilke arbeidsoppgaver du kan gjøre hjemmefra.
 • Kontakt leder ved sykdom hos andre i husstanden, dette kan ha innvirkning på karantenetiden din.
 • Vær årvåken på egne symptomer. Får du symptomer skal du isoleres og 
   • Ring fastlege eller hjemkommune for å avtale ev. testing, informer om at du er i helsepersonell og i karantene. Ring 116 117 hvis fastlege ikke er tilgjengelig
   • Informer leder om symptomer og om tid for testing
   • Informer leder når du får svar på testen

  Har du fått påvist covid-19?

  Det er viktig at du varsler lederen din umiddelbart. Dette for at vi kan gjøre nødvendig smittesporing og tiltak i sykehuset. Sykehuset skal også ha oversikt over alle ansatte med påvist covid-19. Du vil bli kontaktet av smittevernlege ved sykehuset og skal være i hjemmeisolasjon.

  Har du spørsmål knyttet til dette kan du kontakte leder, bedriftshelsetjenesten eller smittevernlege.

  Se ellers råd til deg i hjemmeisolasjon på fhi.no

  Er det påvist smitte i sykehuset og du lurer på om du er nærkontakt?

  Hvis vi får tilfeller av smitte i sykehuset, vil vi kartlegge og spore opp alle nærkontakter til den som er smittet. Dersom du er en av dem vil du bli kontaktet.

  Utenlandsreiser

  Utenriksdepartementet fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Fra 5. juli ble reiserådet opphevet for land i EU/EØS og Schengen, samt for Storbritannia. Endringer i smitteutbredelse og lokale restriksjoner kan endre seg raskt og gjør situasjonen uforutsigbar. Vurder derfor nøye om det er nødvendig å reise.

  Gi beskjed til leder dersom du har vært i utlandet og skal på jobb i løpet av de første 10 dagene etter hjemkomst. I sykehuset skal du bruke munnbind som forsterket basalt smitteverntiltak. Dette gjelder i 10 dager etter ankomst Norge for alle ansatte, også deg som er beskyttet/ unntatt karanteneplikt og uavhengig av hvilket land du har vært i.

  Smittevernråd for reise og innreisekarantene ved ankomst til Norge (fhi.no)Reiseråd (helsenorge.no)

  Unntak fra karanteneplikt

  • Det er unntak fra smittekarantene for personer som har gjennomgått covid-19, dokumentert ved godkjent laboratoriemetode for sars-CoV-2 siste 6 måneder
  • Det er unntak fra smittekarantene for personer som er fullvaksinert.
  • Det er unntak fra smittekarantene for personer som er vaksinert med 1 vaksinedose for 3-15 uker siden. Ansatt skal testes på dag 3 og 7 etter eksponering.
  • Det er unntak fra innreisekarantene for personer som er fullvaksinert og for personer som har gjennomgått covid-19 siste 6 måneder. Se mer regjeringen.no
  • Dersom du er helt nødvendig for å kunne opprettholde forsvarlig drift og behandlingskapasitet, kan arbeidsgiver benytte § 6e og § 6k i Covid-19-forskriften for unntak av karanteneplikten.

  Hold avstand - unngå fysiske møter

  Økt avstand mellom mennesker reduserer risiko for å bli smittet, også før symptomer oppstår. Hold to meter avstand, minst én meter, til andre så langt det lar seg gjøre.

  Faglige møter og seminarer, som er nødvendig for å sikre drift og god pasientbehandling, kan gjennomføres med fysisk oppmøte dersom krav til smitteverntiltak overholdes. Møteleder er ansvarlig å vurdere behov for fysisk møte og for at smitteverntiltak overholdes.

  I behandlingssituasjoner blir smittevern ivaretatt.

  Munnbind og øyebeskyttelse

  Munnbind er innført som forsterket basalt smitteverntiltak i sykehuset. Dette gjelder ikke for deg som er beskyttet.

  Har du vært i utlandet skal du bruke munnbind som forsterket basalt smitteverntiltak i 10 dager etter du kommer hjem. Dette gjelder også om du er beskyttet.

  Er du nærkontakt, men unntatt karanteneplikt, skal du bruke munnbind i sykehuset i 10 dager etter eksponering.

  Bruk av munnbind er særlig viktig ved ansikt-til-ansikt-kontakt. Slik kontakt innebærer høyere risiko for å bli smittet enn om du ikke er ansikt-til-ansikt. Dette gjelder også hvis kontakten er kortere enn 15 minutter.

  Du trenger ikke bruke munnbind i større fellesarealer og i situasjoner der du kan holde minst én meter avstand til andre.

  Skal du jobbe fra hjemmekontor?

  I sykehuset gjelder regjeringens anbefaling om delvis hjemmekontor for alle som har mulighet og/eller fleksibel arbeidstid. Avklar med nærmeste leder hva som gjelder for deg.

  Alle laptoper har VPN Standard, slik at hjemmekontor kan være mulig for alle. Hvis du skal ha kliniske løsninger på hjemmekontor (DIPS og lignende) så må det søkes om etter rutiner i Heliks.

  Slik kobler du på med VPN hjemme (Sykehuspartner.no)

  Jobb sikkert hjemmefra

  • Lås pc-en hver gang du forlater den. Det gjøres ved å taste «windows-tast + L»
  • Bruk godkjent utstyr. Unngå å blande ditt private IKT-utstyr (for eksempel minnepinne) med utstyret du har fått av Sunnaas.
  • Vær obs på dine omgivelser. Når du jobber på hjemmekontor, kan det være at du befinner deg i områder hvor andre med letthet kan lese det du skriver på skjermen, og overhøre det du prater om på telefon eller Skype. Ta nødvendige forholdsregler slik at informasjon ikke kommer på avveie.
  • Bruk skjermfilter for å hindre innsyn (kan bestilles via leder).
  • Slå pc-en helt av når du ikke skal bruke den.
  • Meld fra hvis du er uheldig og mister pc-en.
  • Ikke del brukernavn og passord.
  • Ikke bruk åpne trådløse nettverk. Ha gode passord for hjemmenettverket ditt.

  Hvis det skjer noe unormalt, si fra til nærmeste leder og kontakt brukerstøtte Sykehuspartner 32 23 53 30.

  Bruk av videokonferanse og videomøter hjemme

  De samme strenge kravene til taushetsplikt gjelder for videokonferanser som ellers i helsevesenet, jfr. helsepersonelloven og pasientrettighetsloven. Dette innebærer at du, som helsepersonell, har ansvar for at helseopplysninger ikke gjøres tilgjengelig for andre.

  Ved deltagelse i videokonferanse hjemmefra, skal du

  • sitte i et rom uten andre tilstede
  • sikre at ingen andre (slik som familiemedlemmer) kommer inn i rommet
  • sikre at lyden ikke kan høres for andre
  • sette seg inn i brukerveiledninger og retningslinjer
  • i samtaler med pasienter bør du ha mest mulig nøytral bakgrunn

  Generelle retningslinjer for klinisk videokonferansebruk finnes i Heliks og brukerveiledninger finner du på intranett.

  Tips for bedre kvalitet på videosamtalen:

  • Sitt i nærheten av ruter. Om nødvendig bruk nettverkskabel
  • Lukk andre videoløsninger

  Sikkerhetssjekk før oppstart

  Sjekk at det virtuelle møterommet er låst før du deler sensitiv informasjon. Se etter nøkkelhullsymbolet. Dette ansvaret ligger hos møteleder.

  Spørsmål eller forespørsler om brukerveiledninger kontakt personvernombud Jan Robert Ernstsen, 979 89 249.

  Ansatte og studenter skal unngå bierverv (jobbe flere steder) så langt det lar seg gjøre. Eventuelle bierverv skal avklares med leder, der det tas hensyn til forholdsmessighet, smittevern og forsvarlig drift.

  Er du ansatt bosatt i utlandet?

  Ta kontakt med leder om hvilke råd som gjelder.

  FHI: Råd til helsepersonell, se avsnitt generelt om unntak fra karanteneplikten

  Bierverv - jobber du flere steder?

  Ansatte og studenter skal unngå bierverv (jobbe flere steder) så langt det lar seg gjøre. Eventuelle bierverv skal avklares med leder, der det tas hensyn til forholdsmessighet, smittevern og forsvarlig drift.

  Hvis du som ansatt har behov for oppfølging

  Har du ytterligere spørsmål kan du kan ta kontakt med personalenheten på telefon 66 96 95 14 (dagtid) eller e-post HR@sunnaas.no.

  Fant du det du lette etter?