Informasjon om koronapandemien til ansatte og studenter i praksis ved Sunnaas sykehus

Ansattinfo

tillegg til retningslinjer som gis av Folkehelseinstituttet, gjelder følgende for ansatte og studenter i praksis ved Sunnaas sykehus:

Når skal du som ansatt holde deg hjemme?

Hold deg hjemme og test deg om du har nyoppstått infeksjonssykdom. Det gjelder også hvis du er vaksinert.

Du skal være symptomfri* og ha negativt testsvar før du kan komme på jobb.

*Symptomfri: feberfri uten bruk av febernedsettende i 24 timer, god allmenntilstand og symptomer i tilbakegang. Det betyr at det er ok å komme på jobb med restsymptomer, bruk i så fall munnbind på jobb.

Gi beskjed til leder om noe av dette gjelder deg og følg myndighetenes råd til smittevern. 

Når og hvor skal du som ansatt testes?    

Får du symptomer på koronavirussykdom skal du testes så snart som mulig. Meld fra til leder og avtal om du skal testes der du bor (i kommunen) eller på Sunnaas sykehus. Dette gjelder også deg som er vaksinert eller har gjennomgått covid-19.

På Sunnaas tester vi kun ansatte, ikke barn eller øvrig familie.

 • Testing foregår alle hverdager utenfor Maurtua, i bygg E. Møt opp presis kl. 09.30.   

Dersom det blir aktuelt å teste utenom den faste tiden vil det foregå utenfor GU37, inngang store basseng på sjøsiden. Testing her skjer kun etter avtale med leder.

Oversiktskart Sunnaas med teststasjoner

Du må selv innhente prøvesvar på helsenorge.no. Prøvesvar vil vanligvis være tilgjengelig samme dag. Har du problemer med å innhente prøvesvar kan du kontakte smittevernlege.

Koronavirus - fakta råd og tiltak (fhi.no)Smittevernråd for reise og innreisekarantene for ankomst til Norge

Sett deg inn i råd fra helsemyndighetene.

Ved beskjed om innreisekarantene

 • Informer nærmeste leder om karantenen og avtal hvilke oppgaver du ev. kan gjøre på hjemmekontor
 • Dersom du ikke kan utføre arbeidsoppgaver hjemmefra, har du rett til sykepenger i tiden du er borte fra arbeidsstedet. Ring da fastlegen og få sykemelding for perioden. Dette gjelder ikke ved karantene etter utenlandsreise, dersom du har valgt å reise til et land med karanteneplikt ved utreise (for mer info se under fanen "utenlandsreiser")      
 • Vær årvåken på egne symptomer. Får du symptomer skal du i isolasjon. Sett deg inn i råd fra helsemyndighetene. 
Råd fra folkehelseinstituttet om avstand, karantene og isolering.

Har du fått påvist covid-19?

Det er viktig at du varsler lederen din umiddelbart. Dette for at vi kan gjøre nødvendig smittesporing og tiltak i sykehuset. Sykehuset skal også ha oversikt over alle ansatte med påvist covid-19. Du vil bli kontaktet av smittevernlege ved sykehuset og skal være i hjemmeisolasjon.

Har du spørsmål knyttet til dette kan du kontakte leder, bedriftshelsetjenesten eller smittevernlege.

Se ellers råd fra helsemyndighetene på fhi.no

Er det påvist smitte i sykehuset og du lurer på om du er nærkontakt?

Hvis vi får tilfeller av smitte i sykehuset, vil vi kartlegge og spore opp alle nærkontakter til den som er smittet. Dersom du er en av dem vil du bli kontaktet.

Utenlandsreiser

Dersom du har vært i land med karanteneplikt skal du bruke munnbind på jobb de første 10 dagene etter hjemkomst. Dette gjelder alle ansatte, også deg som er vaksinert eller har gjennomgått covid-19. 

Smittevernråd for reise og innreisekarantene ved ankomst til Norge (fhi.no)Reiseråd (helsenorge.no)

Hold avstand

Økt avstand mellom mennesker reduserer risiko for å bli smittet, også før symptomer oppstår.

Hold avstand til andre der det er mulig. I faglige møter og sosiale samlinger er møteleder ansvarlig for at smitteverntiltak overholdes og vurderer om møtet kan gjennomføres digitalt.

Munnbind og øyebeskyttelse

Munnbind er innført som forsterket basalt smitteverntiltak i sykehuset og gjelder for:

 • Nærkontakter: Er du nærkontakt skal du bruke munnbind i sykehuset i 10 dager etter siste eksponering. Dette gjelder også om du er vaksinert eller har gjennomgått covid-19. Varighet av munnbind i sykehuset kan kortes ned ved negativ test (PCR) tatt tidligst på dag 7.
 • Ansatt som har vært i land med karanteneplikt; Har du vært i land med karanteneplikt skal du bruke munnbind som forsterket basalt smitteverntiltak i 10 dager etter du kommer hjem. Dette gjelder selv om du ikke har karanteneplikt
 • Ansatt som ikke er vaksinert og ikke har gjennomgått covid-19 (ubeskyttet)
 • Ansatt med restsymptomer som har testet negativt på koronavirus

Dette gjelder for deg som er beskyttet

Du er definert som beskyttet dersom du

 • er fullvaksinert.
 • har fått én dose, og det har gått 3 til 15 uker etter du fikk dosen.
 • har gjennomgått covid-19-sykdom de siste 12 månedene

For deg som er beskyttet gjelder følgende:

 • Du trenger ikke bruke munnbind på jobb, men hold avstand til andre der det er mulig.
 • Dersom du er nærkontakt til en smittet person, skal du melde fra til leder. Bruk munnbind og hold avstand i sykehuset. Hvis du ikke har gjennomgått covid-19 eller uvaksinert eller delvaksinert skal du teste deg.
 • Ved smitte i husstanden skal delvaksinerte som regnes som nærkontakter, testes daglig/hver 2. dag i syv dager, og den ansatte bør ikke gå på jobb hvis ikke testregimet kan gjennomføres.
 • Ved symptomer på covid-19 skal du holde deg hjemme og teste deg. Meld fra til leder.
 • Dersom du har vært i land med karanteneplikt må du bruke munnbind som forsterket basalt smitteverntiltak i sykehuset i 10 dager etter ankomst Norge,

Se heliks for utdypende informasjon om hvilke tiltak som gjelder når du er på jobb.

Dette gjelder for deg som er ubeskyttet

Du er definert som ubeskyttet dersom du verken er vaksinert eller har gjennomgått covid-19. Du har ingen plikt til å informere arbeidsgiver om du er beskyttet eller ikke. Leder eller medarbeidere kan heller ikke kreve at du svarer på spørsmål om det. Ved eksponering for smitte skiller imidlertid covid-19-forskriften og myndighetenes smittevernråd på om du er beskyttet eller ikke. I en smittesporingssituasjon kan det derfor bli nødvendig at du oppgir til smittesporer om du er beskyttet eller ikke.

For deg som er ubeskyttet gjelder (i tillegg til øvrige smittevernfiltak) følgende:

 • Du må bruke munnbind som forsterket basalt smitteverntiltak i sykehuset. Munnbind er særlig viktig ved ansikt-til-ansikt-kontakt
 • Blir du definert som nærkontakt og kommer på jobb må du testes i 7 dager etter eksponering, enten daglig i 7 dager eller hver 2. dag (PCR). Dette avklares via leder med smittevernlege.

Se heliks for utdypende informasjon om hvilke tiltak som gjelder når du er på jobb.

Skal du jobbe fra hjemmekontor?

På sykehuset er hovedarbeidsplass fysisk tilstedeværelse for alle medarbeidere. Linjeleder vurderer, og inngår individuelle avtaler om, bruk av hjemmekontor utfra sitt ansvar for drift, portefølje og kjennskap til egne medarbeiderne. 

Alle laptoper har VPN Standard, slik at hjemmekontor kan være mulig for alle. Hvis du skal ha kliniske løsninger på hjemmekontor (DIPS og lignende) så må det søkes om etter rutiner i Heliks.

Slik kobler du på med VPN hjemme (Sykehuspartner.no)

Jobb sikkert hjemmefra

 • Lås pc-en hver gang du forlater den. Det gjøres ved å taste «windows-tast + L»
 • Bruk godkjent utstyr. Unngå å blande ditt private IKT-utstyr (for eksempel minnepinne) med utstyret du har fått av Sunnaas.
 • Vær obs på dine omgivelser. Når du jobber på hjemmekontor, kan det være at du befinner deg i områder hvor andre med letthet kan lese det du skriver på skjermen, og overhøre det du prater om på telefon eller Skype. Ta nødvendige forholdsregler slik at informasjon ikke kommer på avveie.
 • Bruk skjermfilter for å hindre innsyn (kan bestilles via leder).
 • Slå pc-en helt av når du ikke skal bruke den.
 • Meld fra hvis du er uheldig og mister pc-en.
 • Ikke del brukernavn og passord.
 • Ikke bruk åpne trådløse nettverk. Ha gode passord for hjemmenettverket ditt.

Hvis det skjer noe unormalt, si fra til nærmeste leder og kontakt brukerstøtte Sykehuspartner 32 23 53 30.

Bruk av videokonferanse og videomøter hjemme

De samme strenge kravene til taushetsplikt gjelder for videokonferanser som ellers i helsevesenet, jfr. helsepersonelloven og pasientrettighetsloven. Dette innebærer at du, som helsepersonell, har ansvar for at helseopplysninger ikke gjøres tilgjengelig for andre.

Ved deltagelse i videokonferanse hjemmefra, skal du

 • sitte i et rom uten andre tilstede
 • sikre at ingen andre (slik som familiemedlemmer) kommer inn i rommet
 • sikre at lyden ikke kan høres for andre
 • sette seg inn i brukerveiledninger og retningslinjer
 • i samtaler med pasienter bør du ha mest mulig nøytral bakgrunn

Generelle retningslinjer for klinisk videokonferansebruk finnes i Heliks og brukerveiledninger finner du på intranett.

Tips for bedre kvalitet på videosamtalen:

 • Sitt i nærheten av ruter. Om nødvendig bruk nettverkskabel
 • Lukk andre videoløsninger

Sikkerhetssjekk før oppstart

Sjekk at det virtuelle møterommet er låst før du deler sensitiv informasjon. Se etter nøkkelhullsymbolet. Dette ansvaret ligger hos møteleder.

Spørsmål eller forespørsler om brukerveiledninger kontakt personvernombud Jan Robert Ernstsen, 979 89 249.

Ansatte og studenter unngår bierverv (jobbe flere steder) så langt det lar seg gjøre. Eventuelle bierverv skal avklares med leder, der det tas hensyn til forholdsmessighet, smittevern og forsvarlig drift.

Er du ansatt bosatt i utlandet?

Ta kontakt med leder om hvilke råd som gjelder.

FHI: Råd til helsepersonell, se avsnitt generelt om unntak fra karanteneplikten

Bierverv - jobber du flere steder?

Ansatte og studenter unngår bierverv (jobbe flere steder) så langt det lar seg gjøre. Eventuelle bierverv skal avklares med leder, der det tas hensyn til forholdsmessighet, smittevern og forsvarlig drift.

Hvis du som ansatt har behov for oppfølging

Har du ytterligere spørsmål kan du kan ta kontakt med personalenheten på telefon 66 96 95 14 (dagtid) eller e-post HR@sunnaas.no.

Fant du det du lette etter?