Koronavirus

Her finner du oppdatert informasjon til pasienter, pårørende, ansatte og andre som er i kontakt med Sunnaas sykehus.

Spørsmål og svar om koronavirus (helsenorge.no)Råd og informasjon til befolkningen (fhi.no)Advice and information about the coronavirus disease (fhi.no/en)Beredskapssituasjonen i Helse Sør-Øst (helse-sorost.no)

Hvis du ikke finner svar på fhi.no eller helsenorge.no, ring informasjonstelefon for publikum 815 55 015. Hvis du tror du kan være smittet, ring fastlege eller legevakt 116 117.

Smittestatus Sunnaas sykehus HF

 • Pasienter med påvist smitte: 0
 • Ansatte i hjemmeisolasjon med påvist smitte: 0

Kontaktinfo

Covid-19 kontakttelefon for pasienter, pårørende og ansatte

952 21 432
Telefonen er betjent hverdager kl. 08.00-16.00.

Sentralbord Sunnaas sykehus

66 96 90 00
Mandag til fredag kl. 08.00-16.00
Lørdag og søndag kl. 13.00-15.00

For mediehenvendelser kontakt

Margrete Halvorsen
Kommunikasjonsdirektør
480 82 722
margrete.halvorsen@sunnaas.no  

 • 07.09.2020
  Sunnaas sykehus HF går ut av beredskap

  Sunnaas sykehus HF har ingen utfordringer med koronasmitte blant pasienter eller medarbeidere, og på sykehuset er det nå tilnærmet normal drift.

 • 19.08.2020
  Ekstravakt med påvist covid-19

  En ekstravakt på Sunnaas sykehus HF har testet positivt for covid-19. Smittesporing i regi av Nesodden kommune viser at smitten er skjedd utenfor sykehuset. Den ansatte har ikke vært på jobb i inkubasjonstiden eller etter symptomdebut. Det...

 • 22.06.2020
  Pasientforløp for rehabiliteringstilbud covid-19 pasienter

  Fagråd rehabilitering har på oppdrag fra Helse Sør-Øst RHF utarbeidet en rapport som beskriver et pasientforløp for rehabilitering av pasienter med covid-19.

 • 04.05.2020
  Sunnaas sykehus tilbyr rehabilitering etter covid-19

  Sunnaas sykehus HF tar fra mandag 4. mai 2020 imot pasienter med rehabiliteringsbehov etter covid-19. I intensiv og rehabiliteringsfagmiljøer i Norge og internasjonalt, er det nå økende oppmerksomhet om følger etter alvorlig covid-19 infeks...

 • 30.04.2020
  Rehabiliteringskonferansen 2020 er avlyst

  I samråd med ledelsen i Helse Sør-Øst er det dessverre besluttet at den Regionale rehabiliteringskonferansen HSØ 2020 avlyses. Dette på grunn av uforutsigbarhet knyttet til korona-utbruddet.

 • 27.04.2020
  Camp Spinal Sommer 2020 og Camp Spinal H2O er avlyst

  Årets Camp Spinal Sommer og Camp Spinal H2O er avlyst inntil videre grunnet forbud mot ulike idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet. Øvrige camper er fortsatt åpne og sammen med Sunnaasstiftelsen avventer vi situasjonen.

 • 17.04.2020
  Sunnaas sykehus gjenopptar driften gradvis

  Torsdag 16. april gikk Sunnaas sykehus fra gul til grønn beredskap. Som følge av den positive utviklingen i smittespredning av koronaviruset, har ledelsen besluttet at vi fra og med uke 17 gradvis vil ta opp igjen driften.

 • 27.03.2020
  Sunnaas sykehus tilbyr nå en utvidet veiledningstjeneste for rehabilitering

  Veiledningstjenesten 66 96 96 96 er for pasienter, pårørende, helsepersonell og fastleger. Den er etablert for å gi individuelle rehabiliteringstjenester til pasienter og veiledning til kommunehelsetjenesten. Tjenesten bemannes av Sunnaas sykehus HF.

 • 09.03.2020
  Oppdatering fra Sunnaas sykehus 9. mars kl. 17.30

  Det er nå 62 ansatte på Sunnaas sykehus i hjemmekarantene. Bassengene er stengt for eksternt publikum. Det er ikke flere registrerte smittetilfeller. Gjennom bruk av kommunikasjonsteknologi og omdisponeringer sikres forsvarlig drift.

 • 08.03.2020
  Bekreftet tilfelle av koronasmitte hos ansatt på Sunnaas sykehus HF

  Det er nå to ansatte som er bekreftet smittet av koronavirus på Sunnaas sykehus. Søndag 8. mars 2020 ble det bekreftet et nytt tilfelle hvor en ansatt testet positivt på koronavirus.

Fant du det du lette etter?