Utviklingsplan 2035

I Utviklingsplanen 2035 beskriver vi hvordan vi vil utvikle virksomheten for å møte fremtidig behov for helsetjenester frem mot 2035, i tråd med vårt samfunnsoppdrag. Sunnaas sykehus HF har på oppdrag fra Helse Sør-Øst, utarbeidet en "Rullering av Utviklingsplan 2035 for perioden 2022 – 2024" i tråd med den nasjonale veilederen for utviklingsplaner.  

Rullering av Utviklingsplan 2035

Rullering av Utviklingsplan 2035 for perioden 2022 - 2024

Sunnaas sykehus HF har på oppdrag fra Helse Sør-Øst RHF, utarbeidet en rullert Utviklingsplan 2035 for perioden 2022 – 2024 i tråd med den nasjonale veilederen for utviklingsplaner.​

Rullering av Utviklingsplan 2035 Sunnaas sykehus for perioden 2022-2024 (PDF)

Høring "Rullering av Utviklingsplan 2035 for perioden 2022-2024"

Høringsutkastet til "Rullering av Utviklingsplan 2035 for perioden 20222-2024" ble sendt interessenter for høring 19. januar, med høringsfrist 1. mars 2022. Utviklingsplanen ble styrebehandlet 25. mars 2022.

Høringsdokumentet ble sendt helseforetak i Helse Sør-Øst, private rehabiliteringsinstitusjoner med samarbeidsavtale, Statsforvalter Oslo og Viken, utvalgte øvrige helseforetak, kommuner og nettverk, samt bruker- og interesseorganisasjoner.

Sunnaas sykehus ønsker tilbakemeldinger fra samarbeidspartnere i vid forstand. Vi er i høringen særlig interessert i om beskrivelsen og prioriteringene i dokumentet ivaretar:

  • behovet dere erfarer når det gjelder høyspesialisert rehabilitering
  • den rolle dere trenger at sykehuset tar i rehabiliteringsfeltet

Frist for tilbakemeldinger var 1. mars 2022

Høringsdokument Rullering Utviklingsplan 2035_Sunnaas sykehus

Høringssvar "Rullering av Utviklingsplan 2035 for perioden 2022 - 2024"

​​

Utviklingsplan 2035

Utviklingsplan 2035

Nasjonal helse- og sykehusplan (NHSP), St.meld. 11 (2015-16) stiller krav om at alle helseforetak skal utarbeide utviklingsplaner. Utviklingsplanen skal beskrive hvordan helseforetaket skal utvikle sin virksomhet for å møte fremtidige behov for helsetjenester. Målet er å skape pasientens helsetjeneste gjennom riktig kompetanse, nye arbeidsformer og moderne bygg og utstyr.

Sunnaas sykehus HFs utviklingsplan 2035 er utarbeidet basert på den nasjonale veilederen for utviklingsplanarbeidet, samt Helse Sør-Øst RHFs regionale føringer for hva som skal inngå i planarbeidet.

Utviklingsplan 2035

Høringsdokument Utviklingsplan 2035

​Vedlegg til høringsdokumentet for Utviklingsplan 2035:

Vedlegg III Idefaserapport, byggetrinn 3 (pdf)

Vedlegg IV Sunnaas sykehus mot 2030 - strategisk plan (pdf) Vedlegg V Strategi 2030 - grunnlagsdokument (pdf)

Høringssvar Utviklingsplan 2035

Ahus - høringssvar.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Høringssvar_utviklingsplan/Ahus - høringssvar.pdfAhus - høringssvar.pdfpdf24472
Brukerutvalget Sunnaas Sykehus HF.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Høringssvar_utviklingsplan/Brukerutvalget Sunnaas Sykehus HF.pdfBrukerutvalget Sunnaas Sykehus HF.pdfpdf102967
CatoSenteret - høringssvar.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Høringssvar_utviklingsplan/CatoSenteret - høringssvar.pdfCatoSenteret - høringssvar.pdfpdf6059631
Den norske legeforening - høringssvar.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Høringssvar_utviklingsplan/Den norske legeforening - høringssvar.pdfDen norske legeforening - høringssvar.pdfpdf99039
Helse midt norge - høringssvar.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Høringssvar_utviklingsplan/Helse midt norge - høringssvar.pdfHelse midt norge - høringssvar.pdfpdf645874
Hjernerådet - høringsuttalelse.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Høringssvar_utviklingsplan/Hjernerådet - høringsuttalelse.pdfHjernerådet - høringsuttalelse.pdfpdf424956
Indre Øsftfold - høringssvar.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Høringssvar_utviklingsplan/Indre Øsftfold - høringssvar.pdfIndre Øsftfold - høringssvar.pdfpdf389537
Innlandet høringssvar.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Høringssvar_utviklingsplan/Innlandet høringssvar.pdfInnlandet høringssvar.pdfpdf207592
LARS høringssvar.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Høringssvar_utviklingsplan/LARS høringssvar.pdfLARS høringssvar.pdfpdf181208
LHL høringssvar.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Høringssvar_utviklingsplan/LHL høringssvar.pdfLHL høringssvar.pdfpdf126181
Momentum - høringssvar.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Høringssvar_utviklingsplan/Momentum - høringssvar.pdfMomentum - høringssvar.pdfpdf262516
Oslo kommune - høringssvar.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Høringssvar_utviklingsplan/Oslo kommune - høringssvar.pdfOslo kommune - høringssvar.pdfpdf25678
Sykehuset Østfold - høringssvar.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Høringssvar_utviklingsplan/Sykehuset Østfold - høringssvar.pdfSykehuset Østfold - høringssvar.pdfpdf182063
Sykehuset Telemark høringssvar.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Høringssvar_utviklingsplan/Sykehuset Telemark høringssvar.pdfSykehuset Telemark høringssvar.pdfpdf486254
Unicare høringsinnspill.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Høringssvar_utviklingsplan/Unicare høringsinnspill.pdfUnicare høringsinnspill.pdfpdf165908


 

Vedlegg 1 - Mandat og organisering.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Vedlegg_utviklingsplan/Vedlegg 1 - Mandat og organisering.pdfVedlegg 1 - Mandat og organisering.pdfpdf70688
Vedlegg 2 - Interessenter og involveringstiltak.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Vedlegg_utviklingsplan/Vedlegg 2 - Interessenter og involveringstiltak.pdfVedlegg 2 - Interessenter og involveringstiltak.pdfpdf184132
Vedlegg 3 - idefaserapport.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Vedlegg_utviklingsplan/Vedlegg 3 - idefaserapport.pdfVedlegg 3 - idefaserapport.pdfpdf1313063
Vedlegg 4 - Rehabiliteringsprogram.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Vedlegg_utviklingsplan/Vedlegg 4 - Rehabiliteringsprogram.pdfVedlegg 4 - Rehabiliteringsprogram.pdfpdf75727
Vedlegg 5 - Strategisk plan Sunnaas 2030.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Vedlegg_utviklingsplan/Vedlegg 5 - Strategisk plan Sunnaas 2030.pdfVedlegg 5 - Strategisk plan Sunnaas 2030.pdfpdf448027
Vedlegg 6 - Sunnaas sykehus Strategi 2030 grunnlagsdokument.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Vedlegg_utviklingsplan/Vedlegg 6 - Sunnaas sykehus Strategi 2030 grunnlagsdokument.pdfVedlegg 6 - Sunnaas sykehus Strategi 2030 grunnlagsdokument.pdfpdf2157745


Nasjonale og regionale føringer

Nasjonal helse- og sykehusplan

Regional veileder for helseforetakenes utviklingsplaner

Fant du det du lette etter?