Ungdomsrådet

Ungdomsrådet ved Sunnaas sykehus jobber for unge pasienter og pårørende, og ønsker å bidra konstruktivt til å forbedre tjenestene.

 

Ungdomsrådets rolle er å representere de unge pasientene i behandling på sykehus og støtte pasientens pårørende.

Ungdom kan være ekstra sårbare. Det forventes at vi skal klare mye selv, samtidig som vi mangler den livserfaringen mange voksne pasienter har. Dette kan gjøre det vanskeligere å si fra om egne erfaringer og hva man har behov for når man er på sykehus. Vi ønsker å bidra til at andre som er og har vært i lignende situasjoner som oss, blir hørt. Ungdomsrådet skal være et slags talerør for ungdom som er innlagt på sykehus.

Ungdomsrådets oppgave er å lytte til pasienten og den pårørende, og fremme synspunkter og saker som kan bidra til å forbedre pasienttilbudet til unge brukere.

Hva er DU opptatt av? Kontakt oss gjerne!

Du kan kontakte oss på ungdomsraadet@sunnaas.no.

Koordinator for ungdomsrådet er Lene Mosberg, lærings- og mestringssenteret. 

Husk at personopplysninger og annen sensitiv informasjon ikke skal sendes på e-post.

Medlemmer av ungdomsrådet

Emilie Duane Nordskog (leder)
22 år, hjerneblødning, Drammen

Ole Rabbersvik (nestleder)
21 år, ryggmargsskade, Kristiansand

Salamatu Kamara
21 år, ryggmargsskade, Oslo

Axel Willums Karp
24 år, traumatisk hjerneskade, Porsgrunn