Tillitsvalgte

Oversikt over foretakstillitsvalgte i Sunnaas sykehus HF.

Koordinerende foretakstillitsvalgt

Linn Næsland

Akademikerforbundet

Tarje Aslesen

Delta

Tonje Werner

Fagforbundet

Marianne B. Skjellerud

Fellesorganisasjonen

Tarje Aslesen

Legeforeningen - Overlegeforeningen

Kristine Marie Vege

Legeforeningen - Yngre legers forening

Erik Grønnestad

Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon

Petter Aslaksrud

Norsk Ergoterapeutforbund

Marianne Larsen-Lund

Norsk Fysioterapeutforbund

Anne Birgitte Flaaten

Norsk Sykepleierforbund

Linn Næsland

Psykologforeningen

Ann Kathrin Storenes

Utdanningsforbundet

Heidi Nordli

Fant du det du lette etter?