Oversikt over foretakstillitsvalgte i Sunnaas sykehus HF

Tillitsvalgte

De foretakstillitsvalgte er valgt av medlemmene for å representere på øverste nivå i foretaket.

En tillitsvalgt går i front hvis det er spesielle forhold på arbeidsplassen, opptrer som en samarbeidspartner og støttespiller for sine medlemmer i saker som omhandler medlemmenes arbeidsforhold, forhandlinger eller utfordringer den ansatte ikke vil diskutere med sin leder. En tillitsvalgt er bindeleddet mellom ledelsen og de ansatte.

Koordinerende foretakstillitsvalgt

Henriette Meltvedt Ringvold

Akademikerforbundet

-

Delta

Tore Øverhaug

Fagforbundet

Marianne B. Skjellerud

Fellesorganisasjonen

Anne Cathrine Hellberg

Legeforeningen - Overlegeforeningen

Kristine Marie Vege

Legeforeningen - Yngre legers forening

Erik Grønnestad

NITO - Norges ingeniør og teknologorganisasjon

Petter Aslaksrud

Norsk Ergoterapeutforbund

Jan Tommy Bjørndal

Norsk Fysioterapeutforbund

Anne Birgitte Flaaten

Norsk Sykepleierforbund

Henriette Meltvedt Ringvold

Psykologforeningen

Ann Kathrin Storenes

Utdanningsforbundet

Heidi Nordli

Fant du det du lette etter?