Tillitsvalgte

Oversikt over foretakstillitsvalgte i Sunnaas sykehus HF.

Foretakstillitsvalgt

Linn Næsland

Norsk sykepleierforbund

Linn Næsland

Fagforbundet

Marianne Skjellerud

Norsk Fysioterapeutforbund

Anne Birgitte Flaaten

Norsk Ergoterapeutforbund

Marianne Larsen-Lund

Psykologforeningen

Ann Kathrin Storenes

Legeforeningen

Overlegeforeningen

Kristine Marie Vege

Yngre legers forening

Jan Ove Brauti

Delta

Tonje Werner

Utdanningsforbundet

Heidi Nordli

Fellesorganisasjonen

Anne Cathrine Hellberg

Fant du det du lette etter?
Vi kan dessverre ikke besvare tilbakemeldingen din, men den blir lest og håndtert. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer. Din tilbakemelding hjelper oss å forbedre sidene våre.