Oversikt over foretakstillitsvalgte i Sunnaas sykehus HF

Tillitsvalgte

De foretakstillitsvalgte er valgt av medlemmene for å representere på øverste nivå i foretaket.

En tillitsvalgt går i front hvis det er spesielle forhold på arbeidsplassen, opptrer som en samarbeidspartner og støttespiller for sine medlemmer i saker som omhandler medlemmenes arbeidsforhold, forhandlinger eller utfordringer den ansatte ikke vil diskutere med sin leder. En tillitsvalgt er bindeleddet mellom ledelsen og de ansatte.

Koordineren​de foretakstillitsvalgt

​Rasmus Vincent Dedenroth

Akademike​rforbundet

-

Delt​​a

Zorica Djurkovic

Fagf​orbundet

Hjørdis Alfsen

Fellesorg​anisasjonen

-

Lege​foreningen - Ov​erlegeforeningen

-

Legeforen​ingen - Yngre legers forening

Johanna Nordhagen Selj

NITO - Norg​​es ingeniør og teknologorganisasjon

Petter Aslaksrud

Norsk Ergoterape​​utforbund

Jan Tommy Bjørndal

Norsk Fy​sioterapeutforbund

Gunn-Kristin Thomassen

Norsk Sy​kepleierforbund

​​Rasmus Vincent Dedenroth

Psykolo​​gforeningen

Line Aksdal Eriksen​

Utdanningsforb​undet

Charlotte Rolfsen Gaasland

Fant du det du lette etter?