Tillitsvalgte

Alle foretakstillitsvalgte i Sunnaas sykehus HF

Norsk sykepleierforbund

Linn Næsland           

Fagforbudet

Aud Kristin Overen

Delta

Tonje Werner

Norsk Fysioterapeutforbund

Anne Birgitte Flaaten

Norsk Ergoterapeutforbund

Marianne Larsen-Lund

Psykologforeningen

Espen Madsen Edvardsen

Legeforeningen

Overlegeforeningen
Tor S. Haugstad

Yngre legers forening
Siri Grøtt Helland

Utdanningsforbundet

Päivi Annikki Tupala

Akademikerforbundet

 Gina Hjort Larsen

FO

Tarje Aslesen

Fant du det du lette etter?
Vi kan dessverre ikke besvare tilbakemeldingen din, men den blir lest og håndtert. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer. Din tilbakemelding hjelper oss å forbedre sidene våre.