Oversikt over foretakstillitsvalgte i Sunnaas sykehus HF

Tillitsvalgte

De foretakstillitsvalgte er valgt av medlemmene for å representere på øverste nivå i foretaket.

En tillitsvalgt går i front hvis det er spesielle forhold på arbeidsplassen, opptrer som en samarbeidspartner og støttespiller for sine medlemmer i saker som omhandler medlemmenes arbeidsforhold, forhandlinger eller utfordringer den ansatte ikke vil diskutere med sin leder. En tillitsvalgt er bindeleddet mellom ledelsen og de ansatte.

Koordinerende foretakstillitsvalgt

Henriette Meltvedt Ringvold

Akademikerforbundet

-

Delta

Zorica Djurkovic

Fagforbundet

Johanna Tryving

Fellesorganisasjonen

Silje Thi Lilleby

Legeforeningen - Ov​erlegeforeningen

Kristine Marie Vege (ut juni)
Jan Ove Brauti (midlertidig fra 1. juli)

Legeforeningen - Yngre legers forening

Erik Grønnestad

NITO - Norges ingeniør og teknologorganisasjon

Petter Aslaksrud

Norsk Ergoterapeutforbund

Jan Tommy Bjørndal

Norsk Fysioterapeutforbund

Gunn-Kristin Thomassen

Norsk Sykepleierforbund

Henriette Meltvedt Ringvold (ut juli)

Psykologforeningen

Anja Schanke Sundet

Utdanningsforbundet

Charlotte Rolfsen Gaasland

Fant du det du lette etter?