Tillitsvalgte

Oversikt over foretakstillitsvalgte i Sunnaas sykehus HF.

Koordinerende foretakstillitsvalgt

Henriette Meltvedt Ringvold

Akademikerforbundet

Tarje Aslesen

Delta

Tore Øverhaug

Fagforbundet

Marianne B. Skjellerud

Fellesorganisasjonen

Tarje Aslesen

Legeforeningen - Overlegeforeningen

Kristine Marie Vege

Legeforeningen - Yngre legers forening

Erik Grønnestad

Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon

Petter Aslaksrud

Norsk Ergoterapeutforbund

Jan Tommy Bjørndal

Norsk Fysioterapeutforbund

Anne Birgitte Flaaten

Norsk Sykepleierforbund

Henriette Meltvedt Ringvold

Psykologforeningen

Ann Kathrin Storenes

Utdanningsforbundet

Heidi Nordli

Fant du det du lette etter?