HELSENORGE

Styremøte 27. juni 2022

Styret for Sunnaas sykehus HF avholder styremøte. Saksliste- og dokumenter publiseres ca. en uke før møtedato.

Saksliste

Beslutningssaker

3722 Godkjenning av innkalling og saksliste
3822 Datoer for styremøter 2023

Orienteringssaker

3922 Internasjonal aktivitet i Sunnaas sykehus HF
4022 Status på informasjonssikkerhetsarbeidet ved Sunnaas Sykehus HF
4122 Ledelsens gjennomgang (LGG) og forslag om endring av rapportering til styret
4222 Forbedringsplan – Quality Improvement Plan etter CARF akkreditering
4322 Virksomhetsstatus per 31.05.22
4422 Protokoll styremøte Sunnaas sykehus 20.05.22
4522 Årsplan styresaker 2022
4622 Driftsorienteringer fra administrerende direktør

1. Testbed

Orienteringer

Styreleder
Brukerutvalg

Eventuelt

Saker til seminar

4722 Sunnaas Rehabilitation Cluster
4822 Sunnaas som samfunnsaktør 

Saksdokumenter


Fant du det du lette etter?