HELSENORGE

Styremøte 24. november 2022

Styret for Sunnaas sykehus HF avholder styremøte med seminar. Saksliste- og dokumenter publiseres ca. en uke før møtedato.

Saksliste

Beslutningssaker

6122 Godkjenning av innkalling og saksliste
6222 Budsjett 2023 – Aktiviteter, inntekter og resultatkrav 

Orienteringssaker

 • 6322 Risikostatus informasjonssikkerhet, beredskap og personvern ved Sunnaas sykehus HF per 15.11.2022
 • 6422 Orientering om status for etablering av Sunnaas kvalitetsregister
 • 6522 Analyse av kostnad per pasient (KPP) for driftsåret 2021 ved Sunnaas sykehus HF
 • 6622 Virksomhetsstatus pr 31.10.22
 • 6722 Protokoll styremøter Helse Sør-Øst RHF
 • 6822 Protokoll styremøte Sunnaas sykehus 21.09.22
 • 6922 Årsplan styresaker 2022
 • 7022 Driftsorienteringer fra administrerende direktør
  • Byggetrinn 3
  • Sunnaas Rehabilitation Cluster
  • Resani
  • Seminar i klinisk etisk komité

Orienteringer

 • Styreleder
 • Brukerutvalg

Seminar - temasaker

 • 7122 Innovasjon gjennom 10 år, ett tilbakeblikk med blikk for fremtiden
 • 7222 Samarbeid med næringslivet

Saksdokumenter
Fant du det du lette etter?