Styredokumenter 2018

Sak 9118 2018-12-18 Driftsorienteringer fra AD (p).pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2018/2018-12-18/Sak 9118 2018-12-18 Driftsorienteringer fra AD (p).pdfSak 9118 2018-12-18 Driftsorienteringer fra AD (p).pdf
Sak 9018 2018-12-18 Årsplan styresaker 2018.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2018/2018-12-18/Sak 9018 2018-12-18 Årsplan styresaker 2018.pdfSak 9018 2018-12-18 Årsplan styresaker 2018.pdf
Sak 8918 2018-12-18 Protokoll styremøter HSØ RHF - Vedlegg foreløpig fra 13.12.18.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2018/2018-12-18/Sak 8918 2018-12-18 Protokoll styremøter HSØ RHF - Vedlegg foreløpig fra 13.12.18.pdfSak 8918 2018-12-18 Protokoll styremøter HSØ RHF - Vedlegg foreløpig fra 13.12.18.pdf
Sak 8918 2018-12-18 Protokoll styremøter HSØ RHF.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2018/2018-12-18/Sak 8918 2018-12-18 Protokoll styremøter HSØ RHF.pdfSak 8918 2018-12-18 Protokoll styremøter HSØ RHF.pdf
Sak 8818 2018-12-18 Virksomhetsstatus pr 30.11.2018.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2018/2018-12-18/Sak 8818 2018-12-18 Virksomhetsstatus pr 30.11.2018.pdfSak 8818 2018-12-18 Virksomhetsstatus pr 30.11.2018.pdf
Sak 8818 2018-12-18 Virksomhetsstatus pr 30.11.18 - Vedlegg PP.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2018/2018-12-18/Sak 8818 2018-12-18 Virksomhetsstatus pr 30.11.18 - Vedlegg PP.pdfSak 8818 2018-12-18 Virksomhetsstatus pr 30.11.18 - Vedlegg PP.pdf
Sak 8718 2018-12-18 Oppfølging styrevedtak 2. halvår 2018.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2018/2018-12-18/Sak 8718 2018-12-18 Oppfølging styrevedtak 2. halvår 2018.pdfSak 8718 2018-12-18 Oppfølging styrevedtak 2. halvår 2018.pdf
Sak 8718 2018-12-18 Oppfølging styrevedtak 2. halvår - vedlegg Tabell.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2018/2018-12-18/Sak 8718 2018-12-18 Oppfølging styrevedtak 2. halvår - vedlegg Tabell.pdfSak 8718 2018-12-18 Oppfølging styrevedtak 2. halvår - vedlegg Tabell.pdf
Sak 8618 2018-12-18 Status økonomisk operasjonalisering utviklingsplan Sunnaas sykehus 2035.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2018/2018-12-18/Sak 8618 2018-12-18 Status økonomisk operasjonalisering utviklingsplan Sunnaas sykehus 2035.pdfSak 8618 2018-12-18 Status økonomisk operasjonalisering utviklingsplan Sunnaas sykehus 2035.pdf
Sak 8518 2018-12-18 Innføring av General Data Protection Regulation - Vedlegg Fremdriftsplan.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2018/2018-12-18/Sak 8518 2018-12-18 Innføring av General Data Protection Regulation - Vedlegg Fremdriftsplan.pdfSak 8518 2018-12-18 Innføring av General Data Protection Regulation - Vedlegg Fremdriftsplan.pdf
Sak 8518 2018-12-18 Innføring General Data Protection Regulation - status.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2018/2018-12-18/Sak 8518 2018-12-18 Innføring General Data Protection Regulation - status.pdfSak 8518 2018-12-18 Innføring General Data Protection Regulation - status.pdf
Sak 8418 2018-12-18 Avhending Sunnaas syd - Vedlegg kart alternativ 3.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2018/2018-12-18/Sak 8418 2018-12-18 Avhending Sunnaas syd - Vedlegg kart alternativ 3.pdfSak 8418 2018-12-18 Avhending Sunnaas syd - Vedlegg kart alternativ 3.pdf
Sak 8418 2018-12-18 Avhending Sunnaas syd.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2018/2018-12-18/Sak 8418 2018-12-18 Avhending Sunnaas syd.pdfSak 8418 2018-12-18 Avhending Sunnaas syd.pdf
Sak 8318 2018-12-18 Langtidsplan Innovasjon 2019-22 SunHF.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2018/2018-12-18/Sak 8318 2018-12-18 Langtidsplan Innovasjon 2019-22 SunHF.pdfSak 8318 2018-12-18 Langtidsplan Innovasjon 2019-22 SunHF.pdf
Sak 8318 2018-12-18 Langtidsplan Innovasjon - Vedlegg Langtidsplan Innovasjon 2019-22.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2018/2018-12-18/Sak 8318 2018-12-18 Langtidsplan Innovasjon - Vedlegg Langtidsplan Innovasjon 2019-22.pdfSak 8318 2018-12-18 Langtidsplan Innovasjon - Vedlegg Langtidsplan Innovasjon 2019-22.pdf
Sak 8218 2018-12-18 Områdeplan IKT SunHF 2019-2023.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2018/2018-12-18/Sak 8218 2018-12-18 Områdeplan IKT SunHF 2019-2023.pdfSak 8218 2018-12-18 Områdeplan IKT SunHF 2019-2023.pdf
Sak 8218 2018-12-18 Områdeplan IKT 2019-2023 SunHF - Vedlegg Områdeplan IKT.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2018/2018-12-18/Sak 8218 2018-12-18 Områdeplan IKT 2019-2023 SunHF - Vedlegg Områdeplan IKT.pdfSak 8218 2018-12-18 Områdeplan IKT 2019-2023 SunHF - Vedlegg Områdeplan IKT.pdf
Sak 8118 2018-12-18 Budsjett 2019 - Vedlegg presentasjon.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2018/2018-12-18/Sak 8118 2018-12-18 Budsjett 2019 - Vedlegg presentasjon.pdfSak 8118 2018-12-18 Budsjett 2019 - Vedlegg presentasjon.pdf
Sak 8118 2018-12-18 Budsjett 2019 - Vedlegg 2 Presentasjon.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2018/2018-12-18/Sak 8118 2018-12-18 Budsjett 2019 - Vedlegg 2 Presentasjon.pdfSak 8118 2018-12-18 Budsjett 2019 - Vedlegg 2 Presentasjon.pdf
Sak 8118 2018-12-18 Budsjett 2019 - Vedlegg 1 Kommentarer pr 14.12.18.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2018/2018-12-18/Sak 8118 2018-12-18 Budsjett 2019 - Vedlegg 1 Kommentarer pr 14.12.18.pdfSak 8118 2018-12-18 Budsjett 2019 - Vedlegg 1 Kommentarer pr 14.12.18.pdf
Sak 8118 2018-12-18 Budsjett 2019 - Resultat balanse investering og likviditet.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2018/2018-12-18/Sak 8118 2018-12-18 Budsjett 2019 - Resultat balanse investering og likviditet.pdfSak 8118 2018-12-18 Budsjett 2019 - Resultat balanse investering og likviditet.pdf
Sak 8018 2018-12-18 Valg av ansattvalgte styremedlemmer 2019.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2018/2018-12-18/Sak 8018 2018-12-18 Valg av ansattvalgte styremedlemmer 2019.pdfSak 8018 2018-12-18 Valg av ansattvalgte styremedlemmer 2019.pdf
Sak 7918 2018-12-18 Oppnevning av ekstra representant fra brukerutvalget til styret i SunHF.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2018/2018-12-18/Sak 7918 2018-12-18 Oppnevning av ekstra representant fra brukerutvalget til styret i SunHF.pdfSak 7918 2018-12-18 Oppnevning av ekstra representant fra brukerutvalget til styret i SunHF.pdf
Sak 7818 2018-12-18 Protokoll styremøte 2018-11-28 (foreløpig).pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2018/2018-12-18/Sak 7818 2018-12-18 Protokoll styremøte 2018-11-28 (foreløpig).pdfSak 7818 2018-12-18 Protokoll styremøte 2018-11-28 (foreløpig).pdf
Sak 7418 2018-11-28 Driftsorienteringer fra AD (p).pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2018/2018-11-28/Sak 7418 2018-11-28 Driftsorienteringer fra AD (p).pdfSak 7418 2018-11-28 Driftsorienteringer fra AD (p).pdf
Sak 7318 2018-11-28 Årsplan styresaker 2018 (2).pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2018/2018-11-28/Sak 7318 2018-11-28 Årsplan styresaker 2018 (2).pdfSak 7318 2018-11-28 Årsplan styresaker 2018 (2).pdf
Sak 7218 2018-11-28 Protokoll styremøter HSØ RHF.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2018/2018-11-28/Sak 7218 2018-11-28 Protokoll styremøter HSØ RHF.pdfSak 7218 2018-11-28 Protokoll styremøter HSØ RHF.pdf
Sak 7218 2018-11-28 Protokoll styremøter HSØ - Vedlegg 2 Foreløpig protokoll 15.11.18.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2018/2018-11-28/Sak 7218 2018-11-28 Protokoll styremøter HSØ - Vedlegg 2 Foreløpig protokoll 15.11.18.pdfSak 7218 2018-11-28 Protokoll styremøter HSØ - Vedlegg 2 Foreløpig protokoll 15.11.18.pdf
Sak 7218 2018-11-28 Protokoll styremøter HSØ - Vedlegg 1 Protokoll 18.10.18.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2018/2018-11-28/Sak 7218 2018-11-28 Protokoll styremøter HSØ - Vedlegg 1 Protokoll 18.10.18.pdfSak 7218 2018-11-28 Protokoll styremøter HSØ - Vedlegg 1 Protokoll 18.10.18.pdf
Sak 7118 2018-11-28 Virksomhetsstatus pr. 31.10.18 - Vedlegg Presentasjon.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2018/2018-11-28/Sak 7118 2018-11-28 Virksomhetsstatus pr. 31.10.18 - Vedlegg Presentasjon.pdfSak 7118 2018-11-28 Virksomhetsstatus pr. 31.10.18 - Vedlegg Presentasjon.pdf
Sak 7118 2018-11-28 Virksomhetsstatus pr. 31.10.18.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2018/2018-11-28/Sak 7118 2018-11-28 Virksomhetsstatus pr. 31.10.18.pdfSak 7118 2018-11-28 Virksomhetsstatus pr. 31.10.18.pdf
Sak 7018 2018-11-28 Energiledelse - energisparetiltak.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2018/2018-11-28/Sak 7018 2018-11-28 Energiledelse - energisparetiltak.pdfSak 7018 2018-11-28 Energiledelse - energisparetiltak.pdf
Sak 6918 2018-11-28 Tilsynsrapport fra Follo Brannvesen og fremdriftsplan for lukking av avvik.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2018/2018-11-28/Sak 6918 2018-11-28 Tilsynsrapport fra Follo Brannvesen og fremdriftsplan for lukking av avvik.pdfSak 6918 2018-11-28 Tilsynsrapport fra Follo Brannvesen og fremdriftsplan for lukking av avvik.pdf
Sak 6918 2018-11-28 Tilsynsrapport fra Follo Brannvesen - Vedlegg Tilsynsrapport.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2018/2018-11-28/Sak 6918 2018-11-28 Tilsynsrapport fra Follo Brannvesen - Vedlegg Tilsynsrapport.pdfSak 6918 2018-11-28 Tilsynsrapport fra Follo Brannvesen - Vedlegg Tilsynsrapport.pdf
Sak 6818 2018-11-28 Rusmisbruk og psykiske lidelser i spesialisert rehabilitering.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2018/2018-11-28/Sak 6818 2018-11-28 Rusmisbruk og psykiske lidelser i spesialisert rehabilitering.pdfSak 6818 2018-11-28 Rusmisbruk og psykiske lidelser i spesialisert rehabilitering.pdf
Sak 6818 2018-11-28 Rusmisbruk og psykiske lidelser - Vedlegg 2 Støtteerklæring.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2018/2018-11-28/Sak 6818 2018-11-28 Rusmisbruk og psykiske lidelser - Vedlegg 2 Støtteerklæring.pdfSak 6818 2018-11-28 Rusmisbruk og psykiske lidelser - Vedlegg 2 Støtteerklæring.pdf
Sak 6818 2018-11-28 Rusmisbruk og psykiske lidelser - Vedlegg 1 Søknad kvalitetsprosjekt.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2018/2018-11-28/Sak 6818 2018-11-28 Rusmisbruk og psykiske lidelser - Vedlegg 1 Søknad kvalitetsprosjekt.pdfSak 6818 2018-11-28 Rusmisbruk og psykiske lidelser - Vedlegg 1 Søknad kvalitetsprosjekt.pdf
Sak 6718 2018-11-28 CARF-akkreditering 2018 Forbedringsplan.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2018/2018-11-28/Sak 6718 2018-11-28 CARF-akkreditering 2018 Forbedringsplan.pdfSak 6718 2018-11-28 CARF-akkreditering 2018 Forbedringsplan.pdf
Sak 6718 2018-11-28 CARF-akkreditering 2018 - Vedlegg QIP (forbedringsplan eng.) from SunHF.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2018/2018-11-28/Sak 6718 2018-11-28 CARF-akkreditering 2018 - Vedlegg QIP (forbedringsplan eng.) from SunHF.pdfSak 6718 2018-11-28 CARF-akkreditering 2018 - Vedlegg QIP (forbedringsplan eng.) from SunHF.pdf
Sak 6618 2018-11-28 Ledelsens gjennomgåelse 2. tertial 2018 - Vedlegg 1 Risikostyring.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2018/2018-11-28/Sak 6618 2018-11-28 Ledelsens gjennomgåelse 2. tertial 2018 - Vedlegg 1 Risikostyring.pdfSak 6618 2018-11-28 Ledelsens gjennomgåelse 2. tertial 2018 - Vedlegg 1 Risikostyring.pdf
Sak 6618 2018-11-28 Ledelsens gjennomgåelse 2. tertial 2018.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2018/2018-11-28/Sak 6618 2018-11-28 Ledelsens gjennomgåelse 2. tertial 2018.pdfSak 6618 2018-11-28 Ledelsens gjennomgåelse 2. tertial 2018.pdf
Sak 6618 2018-11-28 Ledelsens gjennomgåelse 2. tertial 2018 - Vedlegg 2 Oppfølgingsplan.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2018/2018-11-28/Sak 6618 2018-11-28 Ledelsens gjennomgåelse 2. tertial 2018 - Vedlegg 2 Oppfølgingsplan.pdfSak 6618 2018-11-28 Ledelsens gjennomgåelse 2. tertial 2018 - Vedlegg 2 Oppfølgingsplan.pdf
Sak 6518 2018-11-28 Byggetrinn 3 Sunnaas sykehus HF - Vedlegg Oppdatert idéfaserapport per 20.11.18.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2018/2018-11-28/Sak 6518 2018-11-28 Byggetrinn 3 Sunnaas sykehus HF - Vedlegg Oppdatert idéfaserapport per 20.11.18.pdfSak 6518 2018-11-28 Byggetrinn 3 Sunnaas sykehus HF - Vedlegg Oppdatert idéfaserapport per 20.11.18.pdf
Sak 6518 2018-11-28 Byggetrinn 3 Sunnaas sykehus HF.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2018/2018-11-28/Sak 6518 2018-11-28 Byggetrinn 3 Sunnaas sykehus HF.pdfSak 6518 2018-11-28 Byggetrinn 3 Sunnaas sykehus HF.pdf
Sak 6418 2018-11-28 Budsjett - 2019 Inntekter, aktivitet og resultat.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2018/2018-11-28/Sak 6418 2018-11-28 Budsjett - 2019 Inntekter, aktivitet og resultat.pdfSak 6418 2018-11-28 Budsjett - 2019 Inntekter, aktivitet og resultat.pdf
Sak 6318 2018-11-28 Protokoll fra styremøte 2018-09-21.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2018/2018-11-28/Sak 6318 2018-11-28 Protokoll fra styremøte 2018-09-21.pdfSak 6318 2018-11-28 Protokoll fra styremøte 2018-09-21.pdf
Sak 6218 2018-09-21 Driftsorienteringer fra AD (p).pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2018/Sak 6218 2018-09-21 Driftsorienteringer fra AD (p).pdfSak 6218 2018-09-21 Driftsorienteringer fra AD (p).pdf
Sak 6118 2018-09-21 Årsplan styresaker 2018.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2018/Sak 6118 2018-09-21 Årsplan styresaker 2018.pdfSak 6118 2018-09-21 Årsplan styresaker 2018.pdf
Sak 6018 2018-09-21 Protokoll styremøter HSØ RHF Vedlegg 3 Foreløpig protokoll 13.09.18 - Kopi.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2018/Sak 6018 2018-09-21 Protokoll styremøter HSØ RHF Vedlegg 3 Foreløpig protokoll 13.09.18 - Kopi.pdfSak 6018 2018-09-21 Protokoll styremøter HSØ RHF Vedlegg 3 Foreløpig protokoll 13.09.18 - Kopi.pdf
Sak 6018 2018-09-21 Protokoll styremøter HSØ RHF Vedlegg 2 Foreløpig protokoll 24.08.18 - Kopi.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2018/Sak 6018 2018-09-21 Protokoll styremøter HSØ RHF Vedlegg 2 Foreløpig protokoll 24.08.18 - Kopi.pdfSak 6018 2018-09-21 Protokoll styremøter HSØ RHF Vedlegg 2 Foreløpig protokoll 24.08.18 - Kopi.pdf

Fant du det du lette etter?