Styredokumenter 2018

Møteinnkalling styremøte 2018-02-21.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2018/Møteinnkalling styremøte 2018-02-21.pdfMøteinnkalling styremøte 2018-02-21.pdf
Sak 0118 2018-02-21 Protokoll fra 14.12.2017 foreløpig.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2018/Sak 0118 2018-02-21 Protokoll fra 14.12.2017 foreløpig.pdfSak 0118 2018-02-21 Protokoll fra 14.12.2017 foreløpig.pdf
Sak 0218 2018-02-21 Budsjett 2018 Kontantstrøm og balanse - vedlegg PP-presentasjon.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2018/Sak 0218 2018-02-21 Budsjett 2018 Kontantstrøm og balanse - vedlegg PP-presentasjon.pdfSak 0218 2018-02-21 Budsjett 2018 Kontantstrøm og balanse - vedlegg PP-presentasjon.pdf
Sak 0218 2018-02-21 Budsjett 2018 Kontantstrøm og balanse.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2018/Sak 0218 2018-02-21 Budsjett 2018 Kontantstrøm og balanse.pdfSak 0218 2018-02-21 Budsjett 2018 Kontantstrøm og balanse.pdf
Sak 0318 2018-02-21 Ledelsens gjennomgåelse 3. tertial 2017 - vedlegg 1 Virksomhetsomfattende risikovurdeirng.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2018/Sak 0318 2018-02-21 Ledelsens gjennomgåelse 3. tertial 2017 - vedlegg 1 Virksomhetsomfattende risikovurdeirng.pdfSak 0318 2018-02-21 Ledelsens gjennomgåelse 3. tertial 2017 - vedlegg 1 Virksomhetsomfattende risikovurdeirng.pdf
Sak 0318 2018-02-21 Ledelsens gjennomgåelse 3. tertial 2017 - vedlegg 2 Oppfølgingsplan.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2018/Sak 0318 2018-02-21 Ledelsens gjennomgåelse 3. tertial 2017 - vedlegg 2 Oppfølgingsplan.pdfSak 0318 2018-02-21 Ledelsens gjennomgåelse 3. tertial 2017 - vedlegg 2 Oppfølgingsplan.pdf
Sak 0318 2018-02-21 Ledelsens gjennomgåelse 3. tertial 2017.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2018/Sak 0318 2018-02-21 Ledelsens gjennomgåelse 3. tertial 2017.pdfSak 0318 2018-02-21 Ledelsens gjennomgåelse 3. tertial 2017.pdf
Sak 0418 2018-02-21 Årlig melding 2017 Sunnaas sykehus HF - vedlegg 1 Årlig melding 2017.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2018/Sak 0418 2018-02-21 Årlig melding 2017 Sunnaas sykehus HF - vedlegg 1 Årlig melding 2017.pdfSak 0418 2018-02-21 Årlig melding 2017 Sunnaas sykehus HF - vedlegg 1 Årlig melding 2017.pdf
Sak 0418 2018-02-21 Årlig melding 2017 Sunnaas sykehus HF - vedlegg 2 Mål 2017 og langtidsmål 2017-2020.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2018/Sak 0418 2018-02-21 Årlig melding 2017 Sunnaas sykehus HF - vedlegg 2 Mål 2017 og langtidsmål 2017-2020.pdfSak 0418 2018-02-21 Årlig melding 2017 Sunnaas sykehus HF - vedlegg 2 Mål 2017 og langtidsmål 2017-2020.pdf
Sak 0418 2018-02-21 Årlig melding 2017 Sunnaas sykehus HF - vedlegg 3 Strategi 2030 Sunnaas sykehus HF.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2018/Sak 0418 2018-02-21 Årlig melding 2017 Sunnaas sykehus HF - vedlegg 3 Strategi 2030 Sunnaas sykehus HF.pdfSak 0418 2018-02-21 Årlig melding 2017 Sunnaas sykehus HF - vedlegg 3 Strategi 2030 Sunnaas sykehus HF.pdf
Sak 0418 2018-02-21 Årlig melding 2017 Sunnaas sykehus HF.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2018/Sak 0418 2018-02-21 Årlig melding 2017 Sunnaas sykehus HF.pdfSak 0418 2018-02-21 Årlig melding 2017 Sunnaas sykehus HF.pdf
Sak 0518 2018-02-21 Utviklingsplan Sunnaas sykehus HF 2035 - vedlegg Høringsdokument.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2018/Sak 0518 2018-02-21 Utviklingsplan Sunnaas sykehus HF 2035 - vedlegg Høringsdokument.pdfSak 0518 2018-02-21 Utviklingsplan Sunnaas sykehus HF 2035 - vedlegg Høringsdokument.pdf
Sak 0518 2018-02-21 Utviklingsplan Sunnaas sykehus HF 2035.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2018/Sak 0518 2018-02-21 Utviklingsplan Sunnaas sykehus HF 2035.pdfSak 0518 2018-02-21 Utviklingsplan Sunnaas sykehus HF 2035.pdf
Sak 0618 2018-02-21 Pasienttilfredshet 2017 Sunnaas sykehus HF.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2018/Sak 0618 2018-02-21 Pasienttilfredshet 2017 Sunnaas sykehus HF.pdfSak 0618 2018-02-21 Pasienttilfredshet 2017 Sunnaas sykehus HF.pdf
Sak 0718 2018-02-21 Virksomhetsstatus pr. 31.12.2017 Vedlegg Presentasjon rapportpakke 1.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2018/Sak 0718 2018-02-21 Virksomhetsstatus pr. 31.12.2017 Vedlegg Presentasjon rapportpakke 1.pdfSak 0718 2018-02-21 Virksomhetsstatus pr. 31.12.2017 Vedlegg Presentasjon rapportpakke 1.pdf
Sak 0718 2018-02-21 Virksomhetsstatus pr. 31.12.2017 Rapportpakke 1.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2018/Sak 0718 2018-02-21 Virksomhetsstatus pr. 31.12.2017 Rapportpakke 1.pdfSak 0718 2018-02-21 Virksomhetsstatus pr. 31.12.2017 Rapportpakke 1.pdf
Sak 0818 2018-02-21 Virksomhetsstatus pr. 31.1.18 Vedlegg Presentasjon.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2018/Sak 0818 2018-02-21 Virksomhetsstatus pr. 31.1.18 Vedlegg Presentasjon.pdfSak 0818 2018-02-21 Virksomhetsstatus pr. 31.1.18 Vedlegg Presentasjon.pdf
Sak 0818 2018-02-21 Virksomhetsstatus pr. 31.1.2018.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2018/Sak 0818 2018-02-21 Virksomhetsstatus pr. 31.1.2018.pdfSak 0818 2018-02-21 Virksomhetsstatus pr. 31.1.2018.pdf
Sak 0918 2018-02-21 Foreløpig protokoll styremøte HSØ 1.2.18.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2018/Sak 0918 2018-02-21 Foreløpig protokoll styremøte HSØ 1.2.18.pdfSak 0918 2018-02-21 Foreløpig protokoll styremøte HSØ 1.2.18.pdf
Sak 0918 2018-02-21 Foreløpig protokoll styremøte HSØ 14.12.17.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2018/Sak 0918 2018-02-21 Foreløpig protokoll styremøte HSØ 14.12.17.pdfSak 0918 2018-02-21 Foreløpig protokoll styremøte HSØ 14.12.17.pdf
Sak 0918 2018-02-21 Protokoll styremøter HSØ RHF.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2018/Sak 0918 2018-02-21 Protokoll styremøter HSØ RHF.pdfSak 0918 2018-02-21 Protokoll styremøter HSØ RHF.pdf
Sak 0918 2018-02-21 Saksfremlegg med godkjenning av protokoll fra styremøte 14.12.17 og ekstraord. møter 2. og 19.1.18.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2018/Sak 0918 2018-02-21 Saksfremlegg med godkjenning av protokoll fra styremøte 14.12.17 og ekstraord. møter 2. og 19.1.18.pdfSak 0918 2018-02-21 Saksfremlegg med godkjenning av protokoll fra styremøte 14.12.17 og ekstraord. møter 2. og 19.1.18.pdf
Sak 1018 2018-02-21 Årsplan styresaker 2018.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2018/Sak 1018 2018-02-21 Årsplan styresaker 2018.pdfSak 1018 2018-02-21 Årsplan styresaker 2018.pdf
Sak 1118 2018-02-21 Driftsorienteringer fra AD.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2018/Sak 1118 2018-02-21 Driftsorienteringer fra AD.pdfSak 1118 2018-02-21 Driftsorienteringer fra AD.pdf
Møteinnkalling styremøte 2018-03-20.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2018/Møteinnkalling styremøte 2018-03-20.pdfMøteinnkalling styremøte 2018-03-20.pdf
Sak 1218 2018-03-20 Protokoll fra 21.02.2018 foreløpig.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2018/Sak 1218 2018-03-20 Protokoll fra 21.02.2018 foreløpig.pdfSak 1218 2018-03-20 Protokoll fra 21.02.2018 foreløpig.pdf
Sak 1318 2018-03-20 Årsregnskap 2017 Vedlegg 2 Presentasjon Årsregnskap 2017.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2018/Sak 1318 2018-03-20 Årsregnskap 2017 Vedlegg 2 Presentasjon Årsregnskap 2017.pdfSak 1318 2018-03-20 Årsregnskap 2017 Vedlegg 2 Presentasjon Årsregnskap 2017.pdf
Sak 1318 2018-03-20 Årsregnskap 2017.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2018/Sak 1318 2018-03-20 Årsregnskap 2017.pdfSak 1318 2018-03-20 Årsregnskap 2017.pdf
Sak 1418 2018-03-20 Mål 2018 2018-21 Vedlegg Måldokument.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2018/Sak 1418 2018-03-20 Mål 2018 2018-21 Vedlegg Måldokument.pdfSak 1418 2018-03-20 Mål 2018 2018-21 Vedlegg Måldokument.pdf
Sak 1418 2018-03-20 Mål 2018 og 2018-21.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2018/Sak 1418 2018-03-20 Mål 2018 og 2018-21.pdfSak 1418 2018-03-20 Mål 2018 og 2018-21.pdf
Sak 1518 2018-03-20 Revisjonsprogram 2018 - 2019.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2018/Sak 1518 2018-03-20 Revisjonsprogram 2018 - 2019.pdfSak 1518 2018-03-20 Revisjonsprogram 2018 - 2019.pdf
Sak 1518 2018-03-20 Revisjonsprogram 2018-19 Vedlegg 1 Revisjonsprogram 2017-18 evaluert.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2018/Sak 1518 2018-03-20 Revisjonsprogram 2018-19 Vedlegg 1 Revisjonsprogram 2017-18 evaluert.pdfSak 1518 2018-03-20 Revisjonsprogram 2018-19 Vedlegg 1 Revisjonsprogram 2017-18 evaluert.pdf
Sak 1518 2018-03-20 Revisjonsprogram 2018-19 Vedlegg 2 Revisjonsprogram 2018 - 2019.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2018/Sak 1518 2018-03-20 Revisjonsprogram 2018-19 Vedlegg 2 Revisjonsprogram 2018 - 2019.pdfSak 1518 2018-03-20 Revisjonsprogram 2018-19 Vedlegg 2 Revisjonsprogram 2018 - 2019.pdf
Sak 1618 2018-03-20 Langtidsplan for forskning 2018-21.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2018/Sak 1618 2018-03-20 Langtidsplan for forskning 2018-21.pdfSak 1618 2018-03-20 Langtidsplan for forskning 2018-21.pdf
Sak 1618 2018-03-20 Langtidsplan for forskning 2018-21 Vedlegg Langtidsplan.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2018/Sak 1618 2018-03-20 Langtidsplan for forskning 2018-21 Vedlegg Langtidsplan.pdfSak 1618 2018-03-20 Langtidsplan for forskning 2018-21 Vedlegg Langtidsplan.pdf
Sak 1718 2018-03-20 Oppdrag og bestilling 2018 for Sunnaas sykehus HF.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2018/Sak 1718 2018-03-20 Oppdrag og bestilling 2018 for Sunnaas sykehus HF.pdfSak 1718 2018-03-20 Oppdrag og bestilling 2018 for Sunnaas sykehus HF.pdf
Sak 1718-2018-03-20 Oppdrag og bestilling 2018 for Sunnaas sykehus HF Vedlegg Hoveddokument.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2018/Sak 1718-2018-03-20 Oppdrag og bestilling 2018 for Sunnaas sykehus HF Vedlegg Hoveddokument.pdfSak 1718-2018-03-20 Oppdrag og bestilling 2018 for Sunnaas sykehus HF Vedlegg Hoveddokument.pdf
Sak 1818 2018-03-20 General Data Protection Regulation Vedlegg presentasjon.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2018/Sak 1818 2018-03-20 General Data Protection Regulation Vedlegg presentasjon.pdfSak 1818 2018-03-20 General Data Protection Regulation Vedlegg presentasjon.pdf
Sak 1818 2018-03-20 General Data Protection Regulation.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2018/Sak 1818 2018-03-20 General Data Protection Regulation.pdfSak 1818 2018-03-20 General Data Protection Regulation.pdf
Sak 1918 2018-03-20 Økonomisk langtidsplan (ØLP) 2019-2022.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2018/Sak 1918 2018-03-20 Økonomisk langtidsplan (ØLP) 2019-2022.pdfSak 1918 2018-03-20 Økonomisk langtidsplan (ØLP) 2019-2022.pdf
Sak 1918 2018-03-20 ØLP 2019-2022 Vedlegg 1 Skriv nr 1 Prosess.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2018/Sak 1918 2018-03-20 ØLP 2019-2022 Vedlegg 1 Skriv nr 1 Prosess.pdfSak 1918 2018-03-20 ØLP 2019-2022 Vedlegg 1 Skriv nr 1 Prosess.pdf
Sak 1918 2018-03-20 ØLP 2019-2022 Vedlegg 2 Skriv nr 2 Planforutsetninger.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2018/Sak 1918 2018-03-20 ØLP 2019-2022 Vedlegg 2 Skriv nr 2 Planforutsetninger.pdfSak 1918 2018-03-20 ØLP 2019-2022 Vedlegg 2 Skriv nr 2 Planforutsetninger.pdf
Sak 1918 2018-03-20 ØLP 2019-2022 Vedlegg 3 Presentasjon.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2018/Sak 1918 2018-03-20 ØLP 2019-2022 Vedlegg 3 Presentasjon.pdfSak 1918 2018-03-20 ØLP 2019-2022 Vedlegg 3 Presentasjon.pdf
Sak 2018 2018-03-20 Virksomhetsstatus pr. 28.2.2018 Vedlegg Presentasjon.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2018/Sak 2018 2018-03-20 Virksomhetsstatus pr. 28.2.2018 Vedlegg Presentasjon.pdfSak 2018 2018-03-20 Virksomhetsstatus pr. 28.2.2018 Vedlegg Presentasjon.pdf
Sak 2018 2018-03-20 Virksomhetsstatus pr. 28.2.2018.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2018/Sak 2018 2018-03-20 Virksomhetsstatus pr. 28.2.2018.pdfSak 2018 2018-03-20 Virksomhetsstatus pr. 28.2.2018.pdf
Sak 2118 2018-03-20 Protokoll styremøter HSØ RHF Vedlegg 1 Møteprotokoll styremøte 1.2.18.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2018/Sak 2118 2018-03-20 Protokoll styremøter HSØ RHF Vedlegg 1 Møteprotokoll styremøte 1.2.18.pdfSak 2118 2018-03-20 Protokoll styremøter HSØ RHF Vedlegg 1 Møteprotokoll styremøte 1.2.18.pdf
Sak 2118 2018-03-20 Protokoll styremøter HSØ RHF Vedlegg 2 Foreløpig protokoll styremøte 8.3.18.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2018/Sak 2118 2018-03-20 Protokoll styremøter HSØ RHF Vedlegg 2 Foreløpig protokoll styremøte 8.3.18.pdfSak 2118 2018-03-20 Protokoll styremøter HSØ RHF Vedlegg 2 Foreløpig protokoll styremøte 8.3.18.pdf
Sak 2118 2018-03-20 Protokoll styremøter HSØ RHF.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2018/Sak 2118 2018-03-20 Protokoll styremøter HSØ RHF.pdfSak 2118 2018-03-20 Protokoll styremøter HSØ RHF.pdf
Sak 2218 2018-03-20 Årsplan styresaker 2018.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2018/Sak 2218 2018-03-20 Årsplan styresaker 2018.pdfSak 2218 2018-03-20 Årsplan styresaker 2018.pdf
Sak 2318 2018-03-20 Driftsorienteringer fra AD.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2018/Sak 2318 2018-03-20 Driftsorienteringer fra AD.pdfSak 2318 2018-03-20 Driftsorienteringer fra AD.pdf

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.