Styredokumenter 2017

2017-02-15 Møteinnkalling styremøte 150217.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/2017-02-15 Møteinnkalling styremøte 150217.pdf2017-02-15 Møteinnkalling styremøte 150217.pdf
Møteinnkalling styremøte 2017-03-30.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Møteinnkalling styremøte 2017-03-30.pdfMøteinnkalling styremøte 2017-03-30.pdf
Møteinnkalling styremøte 2017-06-08.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Møteinnkalling styremøte 2017-06-08.pdfMøteinnkalling styremøte 2017-06-08.pdf
Møteinnkalling styremøte 2017-06-22.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Møteinnkalling styremøte 2017-06-22.pdfMøteinnkalling styremøte 2017-06-22.pdf
Møteinnkalling styremøte 2017-09-28.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Møteinnkalling styremøte 2017-09-28.pdfMøteinnkalling styremøte 2017-09-28.pdf
Møteinnkalling styremøte 2017-11-16.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Møteinnkalling styremøte 2017-11-16.pdfMøteinnkalling styremøte 2017-11-16.pdf
Møteinnkalling styremøte 2017-12-14.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Møteinnkalling styremøte 2017-12-14.pdfMøteinnkalling styremøte 2017-12-14.pdf
Sak 0117 2017-02-15 Protokoll av 21 12 16 avventer godkjenning.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 0117 2017-02-15 Protokoll av 21 12 16 avventer godkjenning.pdfSak 0117 2017-02-15 Protokoll av 21 12 16 avventer godkjenning.pdf
Sak 0217 2017-02-15 Årlig melding 2016 Sunnaas sykehus HF vedlegg 1.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 0217 2017-02-15 Årlig melding 2016 Sunnaas sykehus HF vedlegg 1.pdfSak 0217 2017-02-15 Årlig melding 2016 Sunnaas sykehus HF vedlegg 1.pdf
Sak 0217 2017-02-15 Årlig melding 2016 Sunnaas sykehus HF vedlegg 2.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 0217 2017-02-15 Årlig melding 2016 Sunnaas sykehus HF vedlegg 2.pdfSak 0217 2017-02-15 Årlig melding 2016 Sunnaas sykehus HF vedlegg 2.pdf
Sak 0217 2017-02-15 Årlig melding 2016 Sunnaas sykehus HF vedlegg 3.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 0217 2017-02-15 Årlig melding 2016 Sunnaas sykehus HF vedlegg 3.pdfSak 0217 2017-02-15 Årlig melding 2016 Sunnaas sykehus HF vedlegg 3.pdf
Sak 0217 2017-02-15 Årlig melding 2016 Sunnaas sykehus HF vedlegg 4.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 0217 2017-02-15 Årlig melding 2016 Sunnaas sykehus HF vedlegg 4.pdfSak 0217 2017-02-15 Årlig melding 2016 Sunnaas sykehus HF vedlegg 4.pdf
Sak 0217 2017-02-15 Årlig melding 2016 Sunnaas sykehus HF.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 0217 2017-02-15 Årlig melding 2016 Sunnaas sykehus HF.pdfSak 0217 2017-02-15 Årlig melding 2016 Sunnaas sykehus HF.pdf
Sak 0317 2017-02-15 Ledelsens gjennomgåelse 3. tertial 2016 vedlegg 1.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 0317 2017-02-15 Ledelsens gjennomgåelse 3. tertial 2016 vedlegg 1.pdfSak 0317 2017-02-15 Ledelsens gjennomgåelse 3. tertial 2016 vedlegg 1.pdf
Sak 0317 2017-02-15 Ledelsens gjennomgåelse 3. tertial 2016 vedlegg 2.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 0317 2017-02-15 Ledelsens gjennomgåelse 3. tertial 2016 vedlegg 2.pdfSak 0317 2017-02-15 Ledelsens gjennomgåelse 3. tertial 2016 vedlegg 2.pdf
Sak 0317 2017-02-15 Ledelsens gjennomgåelse 3. tertial 2016.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 0317 2017-02-15 Ledelsens gjennomgåelse 3. tertial 2016.pdfSak 0317 2017-02-15 Ledelsens gjennomgåelse 3. tertial 2016.pdf
Sak 0417 2017-02-15 Høringssvar Kvinnsland-utvalget vedlegg.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 0417 2017-02-15 Høringssvar Kvinnsland-utvalget vedlegg.pdfSak 0417 2017-02-15 Høringssvar Kvinnsland-utvalget vedlegg.pdf
Sak 0417 2017-02-15 Høringssvar Kvinnsland-utvalget.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 0417 2017-02-15 Høringssvar Kvinnsland-utvalget.pdfSak 0417 2017-02-15 Høringssvar Kvinnsland-utvalget.pdf
Sak 0517 2017-02-15 Tiltaksplan kostnadsreduksjon 2017.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 0517 2017-02-15 Tiltaksplan kostnadsreduksjon 2017.pdfSak 0517 2017-02-15 Tiltaksplan kostnadsreduksjon 2017.pdf
Sak 0517 2017-02-15 Tiltaksplan kostnadsreduksjon vedlegg 1 presentasjon.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 0517 2017-02-15 Tiltaksplan kostnadsreduksjon vedlegg 1 presentasjon.pdfSak 0517 2017-02-15 Tiltaksplan kostnadsreduksjon vedlegg 1 presentasjon.pdf
Sak 0617 2017-02-15 Rapport internasjonal aktivitet 2016.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 0617 2017-02-15 Rapport internasjonal aktivitet 2016.pdfSak 0617 2017-02-15 Rapport internasjonal aktivitet 2016.pdf
Sak 0617 2017-02-15 Rapport internasjonal aktivitet vedlegg 1.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 0617 2017-02-15 Rapport internasjonal aktivitet vedlegg 1.pdfSak 0617 2017-02-15 Rapport internasjonal aktivitet vedlegg 1.pdf
Sak 0617 2017-02-15 Rapport internasjonal aktivitet vedlegg 2.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 0617 2017-02-15 Rapport internasjonal aktivitet vedlegg 2.pdfSak 0617 2017-02-15 Rapport internasjonal aktivitet vedlegg 2.pdf
Sak 0617 2017-03-30 Rapport internasjonal aktivitet 2016.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 0617 2017-03-30 Rapport internasjonal aktivitet 2016.pdfSak 0617 2017-03-30 Rapport internasjonal aktivitet 2016.pdf
Sak 0617 2017-03-30 Rapport internasjonal aktivitet vedlegg 1.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 0617 2017-03-30 Rapport internasjonal aktivitet vedlegg 1.pdfSak 0617 2017-03-30 Rapport internasjonal aktivitet vedlegg 1.pdf
Sak 0617 2017-03-30 Rapport internasjonal aktivitet vedlegg 2.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 0617 2017-03-30 Rapport internasjonal aktivitet vedlegg 2.pdfSak 0617 2017-03-30 Rapport internasjonal aktivitet vedlegg 2.pdf
Sak 0717 2017-02-15 Pasienttilfredshet Sunnaas sykehus HF.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 0717 2017-02-15 Pasienttilfredshet Sunnaas sykehus HF.pdfSak 0717 2017-02-15 Pasienttilfredshet Sunnaas sykehus HF.pdf
Sak 0717 2017-03-30 Pasienttilfredshet Sunnaas sykehus HF.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 0717 2017-03-30 Pasienttilfredshet Sunnaas sykehus HF.pdfSak 0717 2017-03-30 Pasienttilfredshet Sunnaas sykehus HF.pdf
Sak 0817 2017-02-15 Virksomhetsstatus pr 31.12.2016 og 31.1.2017 presentasjon.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 0817 2017-02-15 Virksomhetsstatus pr 31.12.2016 og 31.1.2017 presentasjon.pdfSak 0817 2017-02-15 Virksomhetsstatus pr 31.12.2016 og 31.1.2017 presentasjon.pdf
Sak 0817 2017-02-15 Virksomhetsstatus pr 31.12.2016 og 31.1.2017.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 0817 2017-02-15 Virksomhetsstatus pr 31.12.2016 og 31.1.2017.pdfSak 0817 2017-02-15 Virksomhetsstatus pr 31.12.2016 og 31.1.2017.pdf
Sak 0917 2017-02-15 Protokoll fra Helse Sør-Øst RHF 2.2.2017.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 0917 2017-02-15 Protokoll fra Helse Sør-Øst RHF 2.2.2017.pdfSak 0917 2017-02-15 Protokoll fra Helse Sør-Øst RHF 2.2.2017.pdf
Sak 0917 2017-02-15Protokoll fra Helse Sør-Øst vedlegg.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 0917 2017-02-15Protokoll fra Helse Sør-Øst vedlegg.pdfSak 0917 2017-02-15Protokoll fra Helse Sør-Øst vedlegg.pdf
Sak 1017 2017-02-15 Årsplan styresaker første halvår 2017.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 1017 2017-02-15 Årsplan styresaker første halvår 2017.pdfSak 1017 2017-02-15 Årsplan styresaker første halvår 2017.pdf
Sak 1117 2017-02-15 Driftsorienteringer fra AD.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 1117 2017-02-15 Driftsorienteringer fra AD.pdfSak 1117 2017-02-15 Driftsorienteringer fra AD.pdf
Sak 1217 2017-03-30 Protokoll styremøte Sunnas sykehus HF 15.02.17 foreløpig.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 1217 2017-03-30 Protokoll styremøte Sunnas sykehus HF 15.02.17 foreløpig.pdfSak 1217 2017-03-30 Protokoll styremøte Sunnas sykehus HF 15.02.17 foreløpig.pdf
Sak 1317 2017-03-30 Komplett Årsregnskap 2016 vedlegg 1.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 1317 2017-03-30 Komplett Årsregnskap 2016 vedlegg 1.pdfSak 1317 2017-03-30 Komplett Årsregnskap 2016 vedlegg 1.pdf
Sak 1317 2017-03-30 Årsregnskap 2016 presentasjon vedlegg 2.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 1317 2017-03-30 Årsregnskap 2016 presentasjon vedlegg 2.pdfSak 1317 2017-03-30 Årsregnskap 2016 presentasjon vedlegg 2.pdf
Sak 1317 2017-03-30 Årsregnskap 2016.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 1317 2017-03-30 Årsregnskap 2016.pdfSak 1317 2017-03-30 Årsregnskap 2016.pdf
Sak 1417 2017-03-30 Mål 2017 og langtidsplan 2017-2020 vedlegg 1.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 1417 2017-03-30 Mål 2017 og langtidsplan 2017-2020 vedlegg 1.pdfSak 1417 2017-03-30 Mål 2017 og langtidsplan 2017-2020 vedlegg 1.pdf
Sak 1417 2017-03-30 Mål 2017 og langtidsplan 2017-2020.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 1417 2017-03-30 Mål 2017 og langtidsplan 2017-2020.pdfSak 1417 2017-03-30 Mål 2017 og langtidsplan 2017-2020.pdf
Sak 1517 2017-03-30 Revisjonsprogram 2016 - 2017, evaluert vedlegg 1.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 1517 2017-03-30 Revisjonsprogram 2016 - 2017, evaluert vedlegg 1.pdfSak 1517 2017-03-30 Revisjonsprogram 2016 - 2017, evaluert vedlegg 1.pdf
Sak 1517 2017-03-30 Revisjonsprogram 2017 - 2018 vedlegg 2.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 1517 2017-03-30 Revisjonsprogram 2017 - 2018 vedlegg 2.pdfSak 1517 2017-03-30 Revisjonsprogram 2017 - 2018 vedlegg 2.pdf
Sak 1517 2017-03-30 Revisjonsprogram SunHF 2017-2018.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 1517 2017-03-30 Revisjonsprogram SunHF 2017-2018.pdfSak 1517 2017-03-30 Revisjonsprogram SunHF 2017-2018.pdf
Sak 1617 2017-03-30 Oppdrag og bestilling 2017 Sunnaas sykehus HF vedlegg.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 1617 2017-03-30 Oppdrag og bestilling 2017 Sunnaas sykehus HF vedlegg.pdfSak 1617 2017-03-30 Oppdrag og bestilling 2017 Sunnaas sykehus HF vedlegg.pdf
Sak 1617 2017-03-30 Oppdrag -og bestilling 2017 for Sunnaas sykehus HF.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 1617 2017-03-30 Oppdrag -og bestilling 2017 for Sunnaas sykehus HF.pdfSak 1617 2017-03-30 Oppdrag -og bestilling 2017 for Sunnaas sykehus HF.pdf
Sak 1717 2017-03-30 Investeringsbudsjett 2017.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 1717 2017-03-30 Investeringsbudsjett 2017.pdfSak 1717 2017-03-30 Investeringsbudsjett 2017.pdf
Sak 1817 2017-03-30 Økonomisk langtidsplan 2018-21 Malverk vedlegg 2.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 1817 2017-03-30 Økonomisk langtidsplan 2018-21 Malverk vedlegg 2.pdfSak 1817 2017-03-30 Økonomisk langtidsplan 2018-21 Malverk vedlegg 2.pdf
Sak 1817 2017-03-30 Økonomisk langtidsplan 2018-21 Prosess vedlegg 1.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 1817 2017-03-30 Økonomisk langtidsplan 2018-21 Prosess vedlegg 1.pdfSak 1817 2017-03-30 Økonomisk langtidsplan 2018-21 Prosess vedlegg 1.pdf
Sak 1817 2017-03-30 Økonomisk langtidsplan 2018-21 presentasjon vedlegg 4.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 1817 2017-03-30 Økonomisk langtidsplan 2018-21 presentasjon vedlegg 4.pdfSak 1817 2017-03-30 Økonomisk langtidsplan 2018-21 presentasjon vedlegg 4.pdf
Sak 1817 2017-03-30 Økonomisk langtidsplan 2018-21 Forutsetninger og inntektsrammer vedlegg 3.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 1817 2017-03-30 Økonomisk langtidsplan 2018-21 Forutsetninger og inntektsrammer vedlegg 3.pdfSak 1817 2017-03-30 Økonomisk langtidsplan 2018-21 Forutsetninger og inntektsrammer vedlegg 3.pdf

Fant du det du lette etter?
Vi kan dessverre ikke besvare tilbakemeldingen din, men den blir lest og håndtert. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer. Din tilbakemelding hjelper oss å forbedre sidene våre.