Styredokumenter 2017

Sak 6717 2017-12-14 Driftsorienteringer fra AD til styret (p).pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 6717 2017-12-14 Driftsorienteringer fra AD til styret (p).pdfSak 6717 2017-12-14 Driftsorienteringer fra AD til styret (p).pdf
Sak 6617 2017-12-14 Årsplan styresaker 2017.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 6617 2017-12-14 Årsplan styresaker 2017.pdfSak 6617 2017-12-14 Årsplan styresaker 2017.pdf
Sak 6517 2017-12-14 Protokoll styremøter HSØ RHF.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 6517 2017-12-14 Protokoll styremøter HSØ RHF.pdfSak 6517 2017-12-14 Protokoll styremøter HSØ RHF.pdf
Sak 6517 2017-12-14 Protokoll styremøte 16.11.17- vedlegg Foreløpig protokoll.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 6517 2017-12-14 Protokoll styremøte 16.11.17- vedlegg Foreløpig protokoll.pdfSak 6517 2017-12-14 Protokoll styremøte 16.11.17- vedlegg Foreløpig protokoll.pdf
Sak 6417 2017-12-14 Virksomhetsstatus pr. 30.11.2017.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 6417 2017-12-14 Virksomhetsstatus pr. 30.11.2017.pdfSak 6417 2017-12-14 Virksomhetsstatus pr. 30.11.2017.pdf
Sak 6417 2017-12-14 Virksomhetsstatus pr. 30.11.2017- vedlegg PP-presentasjon.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 6417 2017-12-14 Virksomhetsstatus pr. 30.11.2017- vedlegg PP-presentasjon.pdfSak 6417 2017-12-14 Virksomhetsstatus pr. 30.11.2017- vedlegg PP-presentasjon.pdf
Sak 6317 2017-12-14 Områdeplan IKT 2018 Sunnaas sykehus HF.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 6317 2017-12-14 Områdeplan IKT 2018 Sunnaas sykehus HF.pdfSak 6317 2017-12-14 Områdeplan IKT 2018 Sunnaas sykehus HF.pdf
Sak 6317 2017-12-14 Områdeplan IKT 2018 - vedlegg Områdeplan Sunnaas sykehus HF - Perioden 2018 – 2022.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 6317 2017-12-14 Områdeplan IKT 2018 - vedlegg Områdeplan Sunnaas sykehus HF - Perioden 2018 – 2022.pdfSak 6317 2017-12-14 Områdeplan IKT 2018 - vedlegg Områdeplan Sunnaas sykehus HF - Perioden 2018 – 2022.pdf
Sak 6217 2017-12-14 Oppfølging styrevedtak 2.halvår 2017.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 6217 2017-12-14 Oppfølging styrevedtak 2.halvår 2017.pdfSak 6217 2017-12-14 Oppfølging styrevedtak 2.halvår 2017.pdf
Sak 6217 2017-12-14 Oppfølging styrevedtak 2. halvår - vedlegg Tabell.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 6217 2017-12-14 Oppfølging styrevedtak 2. halvår - vedlegg Tabell.pdfSak 6217 2017-12-14 Oppfølging styrevedtak 2. halvår - vedlegg Tabell.pdf
Sak 6117 2017-12-14 Budsjett 2018.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 6117 2017-12-14 Budsjett 2018.pdfSak 6117 2017-12-14 Budsjett 2018.pdf
Sak 6117 2017-12-14 Budsjett 2018 - vedlegg 2 Presentasjon.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 6117 2017-12-14 Budsjett 2018 - vedlegg 2 Presentasjon.pdfSak 6117 2017-12-14 Budsjett 2018 - vedlegg 2 Presentasjon.pdf
Sak 6117 2017-12-14 Budsjett 2018 - vedlegg 1 Kommentarer.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 6117 2017-12-14 Budsjett 2018 - vedlegg 1 Kommentarer.pdfSak 6117 2017-12-14 Budsjett 2018 - vedlegg 1 Kommentarer.pdf
Sak 6017 2017-12-14 Protokoll fra 16.11.2017 foreløpig.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 6017 2017-12-14 Protokoll fra 16.11.2017 foreløpig.pdfSak 6017 2017-12-14 Protokoll fra 16.11.2017 foreløpig.pdf
Sak 5917 2017-11-16 Driftsorienteringer fra AD til styret (p).pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 5917 2017-11-16 Driftsorienteringer fra AD til styret (p).pdfSak 5917 2017-11-16 Driftsorienteringer fra AD til styret (p).pdf
Sak 5817 2017-11-16 Årsplan styresaker 2017.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 5817 2017-11-16 Årsplan styresaker 2017.pdfSak 5817 2017-11-16 Årsplan styresaker 2017.pdf
Sak 5717 2017-11-16 Protokoll styremøter HSØ RHF.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 5717 2017-11-16 Protokoll styremøter HSØ RHF.pdfSak 5717 2017-11-16 Protokoll styremøter HSØ RHF.pdf
Sak 5717 2017-11-16 Foreløpig protokoll styremøte HSØ RHF 19. oktober 2017.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 5717 2017-11-16 Foreløpig protokoll styremøte HSØ RHF 19. oktober 2017.pdfSak 5717 2017-11-16 Foreløpig protokoll styremøte HSØ RHF 19. oktober 2017.pdf
Sak 5617 2017-11-16 Virksomhetsstatus pr 31.10.2017.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 5617 2017-11-16 Virksomhetsstatus pr 31.10.2017.pdfSak 5617 2017-11-16 Virksomhetsstatus pr 31.10.2017.pdf
Sak 5617 2017-11-16 Virksomhetsstatus pr 31.10.2017 - Vedlegg presentasjon.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 5617 2017-11-16 Virksomhetsstatus pr 31.10.2017 - Vedlegg presentasjon.pdfSak 5617 2017-11-16 Virksomhetsstatus pr 31.10.2017 - Vedlegg presentasjon.pdf
Sak 5517 2017-11-16 CARF-akkreditering 2018.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 5517 2017-11-16 CARF-akkreditering 2018.pdfSak 5517 2017-11-16 CARF-akkreditering 2018.pdf
Sak 5517 2017-11-16 CARF-akkreditering 2018 - Vedlegg Milepælsplan.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 5517 2017-11-16 CARF-akkreditering 2018 - Vedlegg Milepælsplan.pdfSak 5517 2017-11-16 CARF-akkreditering 2018 - Vedlegg Milepælsplan.pdf
Sak 5417 2017-11-16 Ledelsens gjennomgåelse 2. tertial 2017.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 5417 2017-11-16 Ledelsens gjennomgåelse 2. tertial 2017.pdfSak 5417 2017-11-16 Ledelsens gjennomgåelse 2. tertial 2017.pdf
Sak 5417 2017-11-16 Ledelsens gjennomgåelse 2. tertial 2017- Vedlegg 1 Virksomhetsomfattende risikovurdering.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 5417 2017-11-16 Ledelsens gjennomgåelse 2. tertial 2017- Vedlegg 1 Virksomhetsomfattende risikovurdering.pdfSak 5417 2017-11-16 Ledelsens gjennomgåelse 2. tertial 2017- Vedlegg 1 Virksomhetsomfattende risikovurdering.pdf
Sak 5417 2017-11-16 Ledelsens gjennomgåelse 2. tertial 2017 - Vedlegg 2 Oppfølgingsplan.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 5417 2017-11-16 Ledelsens gjennomgåelse 2. tertial 2017 - Vedlegg 2 Oppfølgingsplan.pdfSak 5417 2017-11-16 Ledelsens gjennomgåelse 2. tertial 2017 - Vedlegg 2 Oppfølgingsplan.pdf
Sak 5317 2017-11-16 Budsjett 2018 Inntekter, aktivitetsmål og resultatmål.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 5317 2017-11-16 Budsjett 2018 Inntekter, aktivitetsmål og resultatmål.pdfSak 5317 2017-11-16 Budsjett 2018 Inntekter, aktivitetsmål og resultatmål.pdf
Sak 5217 2017-11-16 Utnevnelse nytt brukerutvalg.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 5217 2017-11-16 Utnevnelse nytt brukerutvalg.pdfSak 5217 2017-11-16 Utnevnelse nytt brukerutvalg.pdf
Sak 5117 2017-11-16 Protokoll fra 28-09-2017 foreløpig.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 5117 2017-11-16 Protokoll fra 28-09-2017 foreløpig.pdfSak 5117 2017-11-16 Protokoll fra 28-09-2017 foreløpig.pdf
Sak 4917 2017-09-28 Driftsorienteringer fra AD til styret.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 4917 2017-09-28 Driftsorienteringer fra AD til styret.pdfSak 4917 2017-09-28 Driftsorienteringer fra AD til styret.pdf
Sak 4817 2017-09-28 Årsplan styresaker 2017.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 4817 2017-09-28 Årsplan styresaker 2017.pdfSak 4817 2017-09-28 Årsplan styresaker 2017.pdf
Sak 4717 2017-09-28 Protokoll styremøter HSØ RHF.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 4717 2017-09-28 Protokoll styremøter HSØ RHF.pdfSak 4717 2017-09-28 Protokoll styremøter HSØ RHF.pdf
Sak 4717 2017-09-28 Foreløpig protokoll styremøte HSØ RHF 14. september 2017.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 4717 2017-09-28 Foreløpig protokoll styremøte HSØ RHF 14. september 2017.pdfSak 4717 2017-09-28 Foreløpig protokoll styremøte HSØ RHF 14. september 2017.pdf
Sak 4717 2017-09-28 Foreløpig protokoll ekstrordinært styremøte HSØ RHF 28. juni 2017.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 4717 2017-09-28 Foreløpig protokoll ekstrordinært styremøte HSØ RHF 28. juni 2017.pdfSak 4717 2017-09-28 Foreløpig protokoll ekstrordinært styremøte HSØ RHF 28. juni 2017.pdf
Sak 4717 2017-09-28 Foreløpig protokoll ekstrordinært styremøte HSØ RHF 17. august 2017.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 4717 2017-09-28 Foreløpig protokoll ekstrordinært styremøte HSØ RHF 17. august 2017.pdfSak 4717 2017-09-28 Foreløpig protokoll ekstrordinært styremøte HSØ RHF 17. august 2017.pdf
Sak 4617 2017-09-28 Virksomhetsstatus pr 31.08.2017.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 4617 2017-09-28 Virksomhetsstatus pr 31.08.2017.pdfSak 4617 2017-09-28 Virksomhetsstatus pr 31.08.2017.pdf
Sak 4617 2017-09-28 PP Virksomhetsstatus vedlegg.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 4617 2017-09-28 PP Virksomhetsstatus vedlegg.pdfSak 4617 2017-09-28 PP Virksomhetsstatus vedlegg.pdf
Sak 4517 2017-09-28 Budsjettskriv nr 4 2018 fra HSØ - Budsjettprosess og forutsetninger vedlegg 2.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 4517 2017-09-28 Budsjettskriv nr 4 2018 fra HSØ - Budsjettprosess og forutsetninger vedlegg 2.pdfSak 4517 2017-09-28 Budsjettskriv nr 4 2018 fra HSØ - Budsjettprosess og forutsetninger vedlegg 2.pdf
Sak 4517 2017-09-28 Budsjettprosess 2018.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 4517 2017-09-28 Budsjettprosess 2018.pdfSak 4517 2017-09-28 Budsjettprosess 2018.pdf
Sak 4517 2017-09-28 Budsjettdokument nr 1 2018 vedlegg 1.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 4517 2017-09-28 Budsjettdokument nr 1 2018 vedlegg 1.pdfSak 4517 2017-09-28 Budsjettdokument nr 1 2018 vedlegg 1.pdf
Sak 4417 2017-09-28 Rapport fra premissutvalget.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 4417 2017-09-28 Rapport fra premissutvalget.pdfSak 4417 2017-09-28 Rapport fra premissutvalget.pdf
Sak 4417 2017-09-28 Premissutvalgets grunnlagsoppsummering Vedlegg 1.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 4417 2017-09-28 Premissutvalgets grunnlagsoppsummering Vedlegg 1.pdfSak 4417 2017-09-28 Premissutvalgets grunnlagsoppsummering Vedlegg 1.pdf
Sak 4317 2017-09-28 Utvikling av kodepraksis enkel vs kompleks rehabilitering Sunnaas sykehus HF.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 4317 2017-09-28 Utvikling av kodepraksis enkel vs kompleks rehabilitering Sunnaas sykehus HF.pdfSak 4317 2017-09-28 Utvikling av kodepraksis enkel vs kompleks rehabilitering Sunnaas sykehus HF.pdf
Sak 4317 2017-09-28 Retningslinje for diagnosekoding ved Sunnaas sykehus HF vedlegg.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 4317 2017-09-28 Retningslinje for diagnosekoding ved Sunnaas sykehus HF vedlegg.pdfSak 4317 2017-09-28 Retningslinje for diagnosekoding ved Sunnaas sykehus HF vedlegg.pdf
Sak 4217 2017-09-28 Lønn administrerende direktør.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 4217 2017-09-28 Lønn administrerende direktør.pdfSak 4217 2017-09-28 Lønn administrerende direktør.pdf
Sak 4117 2017-09-28 Protokoll fra 22-06-2017 foreløpig.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 4117 2017-09-28 Protokoll fra 22-06-2017 foreløpig.pdfSak 4117 2017-09-28 Protokoll fra 22-06-2017 foreløpig.pdf
Sak 4017 2017-06-22 Driftsorienteringer klinikk fra AD (til publisering).pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 4017 2017-06-22 Driftsorienteringer klinikk fra AD (til publisering).pdfSak 4017 2017-06-22 Driftsorienteringer klinikk fra AD (til publisering).pdf
Sak 3917 2017-06-22 Årsplan styresaker 2017.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 3917 2017-06-22 Årsplan styresaker 2017.pdfSak 3917 2017-06-22 Årsplan styresaker 2017.pdf
Sak 3817 2017-06-22 Protokoll styremøte HSØ.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 3817 2017-06-22 Protokoll styremøte HSØ.pdfSak 3817 2017-06-22 Protokoll styremøte HSØ.pdf
Sak 3717 2017-06-22 Virksomhetsstatus pr 31.05.2017.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 3717 2017-06-22 Virksomhetsstatus pr 31.05.2017.pdfSak 3717 2017-06-22 Virksomhetsstatus pr 31.05.2017.pdf
Sak 3717 2017-06-22 Virksomhetsstatus pr 31.05.2017 vedlegg.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 3717 2017-06-22 Virksomhetsstatus pr 31.05.2017 vedlegg.pdfSak 3717 2017-06-22 Virksomhetsstatus pr 31.05.2017 vedlegg.pdf

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.