Styredokumenter 2017

Sak 4917 2017-09-28 Driftsorienteringer fra AD til styret.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 4917 2017-09-28 Driftsorienteringer fra AD til styret.pdfSak 4917 2017-09-28 Driftsorienteringer fra AD til styret.pdf
Sak 4817 2017-09-28 Årsplan styresaker 2017.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 4817 2017-09-28 Årsplan styresaker 2017.pdfSak 4817 2017-09-28 Årsplan styresaker 2017.pdf
Sak 4717 2017-09-28 Protokoll styremøter HSØ RHF.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 4717 2017-09-28 Protokoll styremøter HSØ RHF.pdfSak 4717 2017-09-28 Protokoll styremøter HSØ RHF.pdf
Sak 4717 2017-09-28 Foreløpig protokoll styremøte HSØ RHF 14. september 2017.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 4717 2017-09-28 Foreløpig protokoll styremøte HSØ RHF 14. september 2017.pdfSak 4717 2017-09-28 Foreløpig protokoll styremøte HSØ RHF 14. september 2017.pdf
Sak 4717 2017-09-28 Foreløpig protokoll ekstrordinært styremøte HSØ RHF 28. juni 2017.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 4717 2017-09-28 Foreløpig protokoll ekstrordinært styremøte HSØ RHF 28. juni 2017.pdfSak 4717 2017-09-28 Foreløpig protokoll ekstrordinært styremøte HSØ RHF 28. juni 2017.pdf
Sak 4717 2017-09-28 Foreløpig protokoll ekstrordinært styremøte HSØ RHF 17. august 2017.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 4717 2017-09-28 Foreløpig protokoll ekstrordinært styremøte HSØ RHF 17. august 2017.pdfSak 4717 2017-09-28 Foreløpig protokoll ekstrordinært styremøte HSØ RHF 17. august 2017.pdf
Sak 4617 2017-09-28 Virksomhetsstatus pr 31.08.2017.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 4617 2017-09-28 Virksomhetsstatus pr 31.08.2017.pdfSak 4617 2017-09-28 Virksomhetsstatus pr 31.08.2017.pdf
Sak 4617 2017-09-28 PP Virksomhetsstatus vedlegg.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 4617 2017-09-28 PP Virksomhetsstatus vedlegg.pdfSak 4617 2017-09-28 PP Virksomhetsstatus vedlegg.pdf
Sak 4517 2017-09-28 Budsjettskriv nr 4 2018 fra HSØ - Budsjettprosess og forutsetninger vedlegg 2.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 4517 2017-09-28 Budsjettskriv nr 4 2018 fra HSØ - Budsjettprosess og forutsetninger vedlegg 2.pdfSak 4517 2017-09-28 Budsjettskriv nr 4 2018 fra HSØ - Budsjettprosess og forutsetninger vedlegg 2.pdf
Sak 4517 2017-09-28 Budsjettprosess 2018.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 4517 2017-09-28 Budsjettprosess 2018.pdfSak 4517 2017-09-28 Budsjettprosess 2018.pdf
Sak 4517 2017-09-28 Budsjettdokument nr 1 2018 vedlegg 1.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 4517 2017-09-28 Budsjettdokument nr 1 2018 vedlegg 1.pdfSak 4517 2017-09-28 Budsjettdokument nr 1 2018 vedlegg 1.pdf
Sak 4417 2017-09-28 Rapport fra premissutvalget.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 4417 2017-09-28 Rapport fra premissutvalget.pdfSak 4417 2017-09-28 Rapport fra premissutvalget.pdf
Sak 4417 2017-09-28 Premissutvalgets grunnlagsoppsummering Vedlegg 1.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 4417 2017-09-28 Premissutvalgets grunnlagsoppsummering Vedlegg 1.pdfSak 4417 2017-09-28 Premissutvalgets grunnlagsoppsummering Vedlegg 1.pdf
Sak 4317 2017-09-28 Utvikling av kodepraksis enkel vs kompleks rehabilitering Sunnaas sykehus HF.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 4317 2017-09-28 Utvikling av kodepraksis enkel vs kompleks rehabilitering Sunnaas sykehus HF.pdfSak 4317 2017-09-28 Utvikling av kodepraksis enkel vs kompleks rehabilitering Sunnaas sykehus HF.pdf
Sak 4317 2017-09-28 Retningslinje for diagnosekoding ved Sunnaas sykehus HF vedlegg.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 4317 2017-09-28 Retningslinje for diagnosekoding ved Sunnaas sykehus HF vedlegg.pdfSak 4317 2017-09-28 Retningslinje for diagnosekoding ved Sunnaas sykehus HF vedlegg.pdf
Sak 4217 2017-09-28 Lønn administrerende direktør.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 4217 2017-09-28 Lønn administrerende direktør.pdfSak 4217 2017-09-28 Lønn administrerende direktør.pdf
Sak 4117 2017-09-28 Protokoll fra 22-06-2017 foreløpig.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 4117 2017-09-28 Protokoll fra 22-06-2017 foreløpig.pdfSak 4117 2017-09-28 Protokoll fra 22-06-2017 foreløpig.pdf
Sak 4017 2017-06-22 Driftsorienteringer klinikk fra AD (til publisering).pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 4017 2017-06-22 Driftsorienteringer klinikk fra AD (til publisering).pdfSak 4017 2017-06-22 Driftsorienteringer klinikk fra AD (til publisering).pdf
Sak 3917 2017-06-22 Årsplan styresaker 2017.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 3917 2017-06-22 Årsplan styresaker 2017.pdfSak 3917 2017-06-22 Årsplan styresaker 2017.pdf
Sak 3817 2017-06-22 Protokoll styremøte HSØ.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 3817 2017-06-22 Protokoll styremøte HSØ.pdfSak 3817 2017-06-22 Protokoll styremøte HSØ.pdf
Sak 3717 2017-06-22 Virksomhetsstatus pr 31.05.2017.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 3717 2017-06-22 Virksomhetsstatus pr 31.05.2017.pdfSak 3717 2017-06-22 Virksomhetsstatus pr 31.05.2017.pdf
Sak 3717 2017-06-22 Virksomhetsstatus pr 31.05.2017 vedlegg.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 3717 2017-06-22 Virksomhetsstatus pr 31.05.2017 vedlegg.pdfSak 3717 2017-06-22 Virksomhetsstatus pr 31.05.2017 vedlegg.pdf
Sak 3617 2017-06-22 Ledelsens gjennomgåelse 1. tertial 2017.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 3617 2017-06-22 Ledelsens gjennomgåelse 1. tertial 2017.pdfSak 3617 2017-06-22 Ledelsens gjennomgåelse 1. tertial 2017.pdf
Sak 3617 2017-06-22 Ledelsens gjennomgåelse 1. tertial 2017 vedlegg 1.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 3617 2017-06-22 Ledelsens gjennomgåelse 1. tertial 2017 vedlegg 1.pdfSak 3617 2017-06-22 Ledelsens gjennomgåelse 1. tertial 2017 vedlegg 1.pdf
Sak 3617 2017-06-22 Tiltaksplan LGG 1. tertial 2017 vedlegg 2.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 3617 2017-06-22 Tiltaksplan LGG 1. tertial 2017 vedlegg 2.pdfSak 3617 2017-06-22 Tiltaksplan LGG 1. tertial 2017 vedlegg 2.pdf
Sak 3517 2017-06-22 Oppfølging av mål og strategier.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 3517 2017-06-22 Oppfølging av mål og strategier.pdfSak 3517 2017-06-22 Oppfølging av mål og strategier.pdf
Sak 3517 2017-06-22 Oppfølging av mål og strategier vedlegg.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 3517 2017-06-22 Oppfølging av mål og strategier vedlegg.pdfSak 3517 2017-06-22 Oppfølging av mål og strategier vedlegg.pdf
Sak 3417 2017-06-22 Pasienttilfredshet 1. tertial 2017 Sunnaas sykehus HF.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 3417 2017-06-22 Pasienttilfredshet 1. tertial 2017 Sunnaas sykehus HF.pdfSak 3417 2017-06-22 Pasienttilfredshet 1. tertial 2017 Sunnaas sykehus HF.pdf
Sak 3317 2017-06-22 Status oppfølging styrevedtak vedlegg.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 3317 2017-06-22 Status oppfølging styrevedtak vedlegg.pdfSak 3317 2017-06-22 Status oppfølging styrevedtak vedlegg.pdf
Sak 3317 2017-06-22 Oppfølging styrevedtak.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 3317 2017-06-22 Oppfølging styrevedtak.pdfSak 3317 2017-06-22 Oppfølging styrevedtak.pdf
Sak 3217 2017-06-22 Protokoll 08.06.2017.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 3217 2017-06-22 Protokoll 08.06.2017.pdfSak 3217 2017-06-22 Protokoll 08.06.2017.pdf
Sak 3117 2017-06-08 Driftsorienteringer fra Adm Dir.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 3117 2017-06-08 Driftsorienteringer fra Adm Dir.pdfSak 3117 2017-06-08 Driftsorienteringer fra Adm Dir.pdf
Sak 3017 2017-06-08 Årsplan styresaker 2017.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 3017 2017-06-08 Årsplan styresaker 2017.pdfSak 3017 2017-06-08 Årsplan styresaker 2017.pdf
Sak 2917 2017-03-30 Protokoll styremøte HSØ.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 2917 2017-03-30 Protokoll styremøte HSØ.pdfSak 2917 2017-03-30 Protokoll styremøte HSØ.pdf
Sak 2917 2017-03-30 Protokoll styremøte HSØ vedlegg 4.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 2917 2017-03-30 Protokoll styremøte HSØ vedlegg 4.pdfSak 2917 2017-03-30 Protokoll styremøte HSØ vedlegg 4.pdf
Sak 2917 2017-03-30 Protokoll styremøte HSØ vedlegg 3.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 2917 2017-03-30 Protokoll styremøte HSØ vedlegg 3.pdfSak 2917 2017-03-30 Protokoll styremøte HSØ vedlegg 3.pdf
Sak 2917 2017-03-30 Protokoll styremøte HSØ vedlegg 2.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 2917 2017-03-30 Protokoll styremøte HSØ vedlegg 2.pdfSak 2917 2017-03-30 Protokoll styremøte HSØ vedlegg 2.pdf
Sak 2917 2017-03-30 Protokoll styremøte HSØ vedlegg 1.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 2917 2017-03-30 Protokoll styremøte HSØ vedlegg 1.pdfSak 2917 2017-03-30 Protokoll styremøte HSØ vedlegg 1.pdf
Sak 2817 2017-06-08 Virksomhetsstatus pr 30.04.2017.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 2817 2017-06-08 Virksomhetsstatus pr 30.04.2017.pdfSak 2817 2017-06-08 Virksomhetsstatus pr 30.04.2017.pdf
Sak 2817 2017-06-08 Virksomhetsstatus pr 30.04.2017 vedlegg.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 2817 2017-06-08 Virksomhetsstatus pr 30.04.2017 vedlegg.pdfSak 2817 2017-06-08 Virksomhetsstatus pr 30.04.2017 vedlegg.pdf
Sak 2717 2017-06-08 Retningslinjer for uttak av utdanningspermisjon.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 2717 2017-06-08 Retningslinjer for uttak av utdanningspermisjon.pdfSak 2717 2017-06-08 Retningslinjer for uttak av utdanningspermisjon.pdf
Sak 2717 2017-06-08 Retningslinjer for uttak av utdanningspermisjon vedlegg 2.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 2717 2017-06-08 Retningslinjer for uttak av utdanningspermisjon vedlegg 2.pdfSak 2717 2017-06-08 Retningslinjer for uttak av utdanningspermisjon vedlegg 2.pdf
Sak 2717 2017-06-08 Retningslinjer for uttak av utdanningspermisjon vedlegg 1.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 2717 2017-06-08 Retningslinjer for uttak av utdanningspermisjon vedlegg 1.pdfSak 2717 2017-06-08 Retningslinjer for uttak av utdanningspermisjon vedlegg 1.pdf
Sak 2617 2017-06-08 Kvalitetsrapport, HMS-årsrapp.- analyse av krit. hendelser 2016 vedlegg 3.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 2617 2017-06-08 Kvalitetsrapport, HMS-årsrapp.- analyse av krit. hendelser 2016 vedlegg 3.pdfSak 2617 2017-06-08 Kvalitetsrapport, HMS-årsrapp.- analyse av krit. hendelser 2016 vedlegg 3.pdf
Sak 2617 2017-06-08 Kvalitetsrapport, HMS-årsrapp.- analyse av krit. hendelser 2016 vedlegg 2.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 2617 2017-06-08 Kvalitetsrapport, HMS-årsrapp.- analyse av krit. hendelser 2016 vedlegg 2.pdfSak 2617 2017-06-08 Kvalitetsrapport, HMS-årsrapp.- analyse av krit. hendelser 2016 vedlegg 2.pdf
Sak 2617 2017-06-08 Kvalitetsrapport, HMS-årsrapp.- analyse av krit. hendelser 2016 vedlegg 1.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 2617 2017-06-08 Kvalitetsrapport, HMS-årsrapp.- analyse av krit. hendelser 2016 vedlegg 1.pdfSak 2617 2017-06-08 Kvalitetsrapport, HMS-årsrapp.- analyse av krit. hendelser 2016 vedlegg 1.pdf
Sak 2617 2017-06-08 Kvalitetsrapport, HMS-årsrapp. - analyse av krit. hendelser 2016.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 2617 2017-06-08 Kvalitetsrapport, HMS-årsrapp. - analyse av krit. hendelser 2016.pdfSak 2617 2017-06-08 Kvalitetsrapport, HMS-årsrapp. - analyse av krit. hendelser 2016.pdf
Sak 2517 2017-06-08 Økonomisk langtidsplan 2018-21vedlegg 2.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 2517 2017-06-08 Økonomisk langtidsplan 2018-21vedlegg 2.pdfSak 2517 2017-06-08 Økonomisk langtidsplan 2018-21vedlegg 2.pdf
Sak 2517 2017-06-08 Økonomisk langtidsplan 2018-21vedlegg 1.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 2517 2017-06-08 Økonomisk langtidsplan 2018-21vedlegg 1.pdfSak 2517 2017-06-08 Økonomisk langtidsplan 2018-21vedlegg 1.pdf
Sak 2517 2017-06-08 Økonomisk langtidsplan 2018-21.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 2517 2017-06-08 Økonomisk langtidsplan 2018-21.pdfSak 2517 2017-06-08 Økonomisk langtidsplan 2018-21.pdf