Styredokumenter 2016

2016-12-21 sak 6716 Driftsorienteringer fra adm dir.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2016/2016-12-21 sak 6716 Driftsorienteringer fra adm dir.pdf2016-12-21 sak 6716 Driftsorienteringer fra adm dir.pdf
2016-12-21 sak 6616 Årsplan styret 2017 1.halvår.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2016/2016-12-21 sak 6616 Årsplan styret 2017 1.halvår.pdf2016-12-21 sak 6616 Årsplan styret 2017 1.halvår.pdf
2016-12-21 sak 6516 Protokoll fra Helse Sør-Øst RHF.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2016/2016-12-21 sak 6516 Protokoll fra Helse Sør-Øst RHF.pdf2016-12-21 sak 6516 Protokoll fra Helse Sør-Øst RHF.pdf
2016-12-21 sak 6416 vedlegg Virksomhetsstatus pr 30.11.2016.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2016/2016-12-21 sak 6416 vedlegg Virksomhetsstatus pr 30.11.2016.pdf2016-12-21 sak 6416 vedlegg Virksomhetsstatus pr 30.11.2016.pdf
2016-12-21 sak 6416 Virksomhetsstatus pr 30 11 2016.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2016/2016-12-21 sak 6416 Virksomhetsstatus pr 30 11 2016.pdf2016-12-21 sak 6416 Virksomhetsstatus pr 30 11 2016.pdf
2016-12-21 sak 6316 vedlegg Oppfølging av styrevedtak.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2016/2016-12-21 sak 6316 vedlegg Oppfølging av styrevedtak.pdf2016-12-21 sak 6316 vedlegg Oppfølging av styrevedtak.pdf
2016-12-21 sak 6315 Oppfølging av styrevedtak-.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2016/2016-12-21 sak 6315 Oppfølging av styrevedtak-.pdf2016-12-21 sak 6315 Oppfølging av styrevedtak-.pdf
2016-12-21 sak 6216 vedlegg Områdeplan IKT Sunnaas sykehus HF.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2016/2016-12-21 sak 6216 vedlegg Områdeplan IKT Sunnaas sykehus HF.pdf2016-12-21 sak 6216 vedlegg Områdeplan IKT Sunnaas sykehus HF.pdf
2016-12-21 sak 6216 Områdeplan IKT Sunnaas sykehus HF.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2016/2016-12-21 sak 6216 Områdeplan IKT Sunnaas sykehus HF.pdf2016-12-21 sak 6216 Områdeplan IKT Sunnaas sykehus HF.pdf
2016-12-21 sak 6116 Valg av ansattevalgte styremedlemmer - oppnevning av valgstyre sunHF.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2016/2016-12-21 sak 6116 Valg av ansattevalgte styremedlemmer - oppnevning av valgstyre sunHF.pdf2016-12-21 sak 6116 Valg av ansattevalgte styremedlemmer - oppnevning av valgstyre sunHF.pdf
2016-12-21 sak 6016 Budsjett 2017 vedlegg 2 presentasjon.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2016/2016-12-21 sak 6016 Budsjett 2017 vedlegg 2 presentasjon.pdf2016-12-21 sak 6016 Budsjett 2017 vedlegg 2 presentasjon.pdf
2016-12-21 sak 6016 Budsjett 2017 vedlegg 1 kommentarer.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2016/2016-12-21 sak 6016 Budsjett 2017 vedlegg 1 kommentarer.pdf2016-12-21 sak 6016 Budsjett 2017 vedlegg 1 kommentarer.pdf
2016-12-21 sak 6016 Budsjett 2017 Sunnaas sykehus HF.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2016/2016-12-21 sak 6016 Budsjett 2017 Sunnaas sykehus HF.pdf2016-12-21 sak 6016 Budsjett 2017 Sunnaas sykehus HF.pdf
2016-12-21 Sak 5916 Protokoll av 23.nov.2016.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2016/2016-12-21 Sak 5916 Protokoll av 23.nov.2016.pdf2016-12-21 Sak 5916 Protokoll av 23.nov.2016.pdf
2016-12-21 Møteinnkalling med saksliste.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2016/2016-12-21 Møteinnkalling med saksliste.pdf2016-12-21 Møteinnkalling med saksliste.pdf
2016-11-23-sak 5516 Virksomhetsstatus pr 31.10.2016.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2016/2016-11-23-sak 5516 Virksomhetsstatus pr 31.10.2016.pdf2016-11-23-sak 5516 Virksomhetsstatus pr 31.10.2016.pdf
2016-11-23- sak 5116 Budsjett 2017 Inntekter, aktivitetsmål og resultatmål.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2016/2016-11-23- sak 5116 Budsjett 2017 Inntekter, aktivitetsmål og resultatmål.pdf2016-11-23- sak 5116 Budsjett 2017 Inntekter, aktivitetsmål og resultatmål.pdf
2016-11-23 sak 5716 Årsplan Styret i Sunnaas sykehus HF.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2016/2016-11-23 sak 5716 Årsplan Styret i Sunnaas sykehus HF.pdf2016-11-23 sak 5716 Årsplan Styret i Sunnaas sykehus HF.pdf
2016-11-23 sak 5616 Protokoll fra Helse Sør-Øst RHF.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2016/2016-11-23 sak 5616 Protokoll fra Helse Sør-Øst RHF.pdf2016-11-23 sak 5616 Protokoll fra Helse Sør-Øst RHF.pdf
2016-11-23 sak 5216 Status for søknad om nasj. behandlingstjeneste.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2016/2016-11-23 sak 5216 Status for søknad om nasj. behandlingstjeneste.pdf2016-11-23 sak 5216 Status for søknad om nasj. behandlingstjeneste.pdf
2016-11-23 sak 5016 vedlegg 1 Ledelsens gjennomgåelse 2 tert 2016.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2016/2016-11-23 sak 5016 vedlegg 1 Ledelsens gjennomgåelse 2 tert 2016.pdf2016-11-23 sak 5016 vedlegg 1 Ledelsens gjennomgåelse 2 tert 2016.pdf
2016-11-23 sak 4916 vedlegg 4 Idéfaserapport - Sunnaas sykehus HF.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2016/2016-11-23 sak 4916 vedlegg 4 Idéfaserapport - Sunnaas sykehus HF.pdf2016-11-23 sak 4916 vedlegg 4 Idéfaserapport - Sunnaas sykehus HF.pdf
2016-11-23 sak 4916 vedlegg 3 Idéfaserapport - Sunnaas sykehus HF.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2016/2016-11-23 sak 4916 vedlegg 3 Idéfaserapport - Sunnaas sykehus HF.pdf2016-11-23 sak 4916 vedlegg 3 Idéfaserapport - Sunnaas sykehus HF.pdf
2016-11-23 sak 4916 vedlegg 2 Idéfaserapport - Sunnaas sykehus HF.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2016/2016-11-23 sak 4916 vedlegg 2 Idéfaserapport - Sunnaas sykehus HF.pdf2016-11-23 sak 4916 vedlegg 2 Idéfaserapport - Sunnaas sykehus HF.pdf
2016-11-23 sak 4916 vedlegg 1 Idéfaserapport - Sunnaas sykehus HF, byggetrinn 3. - fremtidens rehabiliteringssykehus.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2016/2016-11-23 sak 4916 vedlegg 1 Idéfaserapport - Sunnaas sykehus HF, byggetrinn 3. - fremtidens rehabiliteringssykehus.pdf2016-11-23 sak 4916 vedlegg 1 Idéfaserapport - Sunnaas sykehus HF, byggetrinn 3. - fremtidens rehabiliteringssykehus.pdf
2016-11-23 sak 4916 Idéfaserapport - Sunnaas sykehus HF, byggetrinn 3. - fremtidens rehabiliteringssykehus.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2016/2016-11-23 sak 4916 Idéfaserapport - Sunnaas sykehus HF, byggetrinn 3. - fremtidens rehabiliteringssykehus.pdf2016-11-23 sak 4916 Idéfaserapport - Sunnaas sykehus HF, byggetrinn 3. - fremtidens rehabiliteringssykehus.pdf
2016-11-23 sak 4816 Protokoll av 210916.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2016/2016-11-23 sak 4816 Protokoll av 210916.pdf2016-11-23 sak 4816 Protokoll av 210916.pdf
2016-11-23 Sak 5016 vedlegg 2 Ledelsens gjennomgåelse 2.tertial 2016.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2016/2016-11-23 Sak 5016 vedlegg 2 Ledelsens gjennomgåelse 2.tertial 2016.pdf2016-11-23 Sak 5016 vedlegg 2 Ledelsens gjennomgåelse 2.tertial 2016.pdf
2016-11-23 Sak 5016 Ledelsens gjennomgåelse 2.tertial 2016.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2016/2016-11-23 Sak 5016 Ledelsens gjennomgåelse 2.tertial 2016.pdf2016-11-23 Sak 5016 Ledelsens gjennomgåelse 2.tertial 2016.pdf
2016-11-23 Møteinnkalling med saksliste- (3).pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2016/2016-11-23 Møteinnkalling med saksliste- (3).pdf2016-11-23 Møteinnkalling med saksliste- (3).pdf
2016-11-23 sak 5816 Driftsorienteringer fra AD.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2016/2016-11-23 sak 5816 Driftsorienteringer fra AD.pdf2016-11-23 sak 5816 Driftsorienteringer fra AD.pdf
2016-09-21 sak 4416 Protokoll fra Helse Sør-Øst RHF.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2016/2016-09-21 sak 4416 Protokoll fra Helse Sør-Øst RHF.pdf2016-09-21 sak 4416 Protokoll fra Helse Sør-Øst RHF.pdf
2016-09-21 sak 4316 vedlegg PP Virksomhetsstatus pr 31 8 2016.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2016/2016-09-21 sak 4316 vedlegg PP Virksomhetsstatus pr 31 8 2016.pdf2016-09-21 sak 4316 vedlegg PP Virksomhetsstatus pr 31 8 2016.pdf
2016-09-21 sak 4316 Virksomhetsstatus pr 31 8 2016.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2016/2016-09-21 sak 4316 Virksomhetsstatus pr 31 8 2016.pdf2016-09-21 sak 4316 Virksomhetsstatus pr 31 8 2016.pdf
2016-09-21 sak 4016 Styrets møtekalender 2017.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2016/2016-09-21 sak 4016 Styrets møtekalender 2017.pdf2016-09-21 sak 4016 Styrets møtekalender 2017.pdf
2016-09-21 møteinnkalling med saksliste.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2016/2016-09-21 møteinnkalling med saksliste.pdf2016-09-21 møteinnkalling med saksliste.pdf
2016-09-21 Sak 4416 vedlegg Protokoll Helse sør-Øst av 080916.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2016/2016-09-21 Sak 4416 vedlegg Protokoll Helse sør-Øst av 080916.pdf2016-09-21 Sak 4416 vedlegg Protokoll Helse sør-Øst av 080916.pdf
2016-09-21 Sak 4216 Status Oppdrag og bestillerdokument 2016 for Sunnaas sykehus HF.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2016/2016-09-21 Sak 4216 Status Oppdrag og bestillerdokument 2016 for Sunnaas sykehus HF.pdf2016-09-21 Sak 4216 Status Oppdrag og bestillerdokument 2016 for Sunnaas sykehus HF.pdf
2016-09-21 Sak 4216 vedlegg 2 Status Oppdrag og bestillerdokument 2016 for Sunnaas sykehus HF.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2016/2016-09-21 Sak 4216 vedlegg 2 Status Oppdrag og bestillerdokument 2016 for Sunnaas sykehus HF.pdf2016-09-21 Sak 4216 vedlegg 2 Status Oppdrag og bestillerdokument 2016 for Sunnaas sykehus HF.pdf
2016-09-21 Sak 4216 vedlegg 1 Status Oppdrag og bestillerdokument 2016 for Sunnaas sykehus HF.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2016/2016-09-21 Sak 4216 vedlegg 1 Status Oppdrag og bestillerdokument 2016 for Sunnaas sykehus HF.pdf2016-09-21 Sak 4216 vedlegg 1 Status Oppdrag og bestillerdokument 2016 for Sunnaas sykehus HF.pdf
2016-09-21 Sak 4116 Budsjettprosess 2017.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2016/2016-09-21 Sak 4116 Budsjettprosess 2017.pdf2016-09-21 Sak 4116 Budsjettprosess 2017.pdf
2016-06-22 sak 3916 Protokoll av 22062016.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2016/2016-06-22 sak 3916 Protokoll av 22062016.pdf2016-06-22 sak 3916 Protokoll av 22062016.pdf
2016-06-22 sak 3716 Årsplan styresaker.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2016/2016-06-22 sak 3716 Årsplan styresaker.pdf2016-06-22 sak 3716 Årsplan styresaker.pdf
2016-06-22 sak 3616 Protokoll HSØ.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2016/2016-06-22 sak 3616 Protokoll HSØ.pdf2016-06-22 sak 3616 Protokoll HSØ.pdf
2016-06-22 sak 3516 vedlegg Virksomhetsstatus.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2016/2016-06-22 sak 3516 vedlegg Virksomhetsstatus.pdf2016-06-22 sak 3516 vedlegg Virksomhetsstatus.pdf
2016-06-22 sak 3516 Virksomhetsstatus pr 31.5.2016.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2016/2016-06-22 sak 3516 Virksomhetsstatus pr 31.5.2016.pdf2016-06-22 sak 3516 Virksomhetsstatus pr 31.5.2016.pdf
2016-06-22 sak 3416 vedlegg profilhåndbok for Sunnaas sykehus.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2016/2016-06-22 sak 3416 vedlegg profilhåndbok for Sunnaas sykehus.pdf2016-06-22 sak 3416 vedlegg profilhåndbok for Sunnaas sykehus.pdf
2016-06-22 sak 3416 Profilprogram.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2016/2016-06-22 sak 3416 Profilprogram.pdf2016-06-22 sak 3416 Profilprogram.pdf
2016-06-22 sak 3316 Oppfølging av styrevedtak.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2016/2016-06-22 sak 3316 Oppfølging av styrevedtak.pdf2016-06-22 sak 3316 Oppfølging av styrevedtak.pdf
2016-06-22 sak 3216 vedlegg 2 LGG Tiltaksplan - 1. tertial 2016.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2016/2016-06-22 sak 3216 vedlegg 2 LGG Tiltaksplan - 1. tertial 2016.pdf2016-06-22 sak 3216 vedlegg 2 LGG Tiltaksplan - 1. tertial 2016.pdf


Fant du det du lette etter?