Styret

Styret for Sunnaas sykehus HF har åtte medlemmer. Fem er oppnevnt av Helse Sør-Øst og tre representanter er valgt av og blant de ansatte.

Innkalling, saksliste og saksdokumenter legges ut på internett omtrent en uke før møtene. Sakdokumenter for inneværende og foregående år ligger på internett. For eldre styredokumenter, kontakt firmapost@sunnaas.no .

Styremøtene er åpne for allmennheten.

Kommende styremøter

 • Onsdag 19.02.
  Styremøte 19. februar 2020

  Styret for Sunnaas sykehus HF avholder styremøte. Saksliste- og dokumenter publiseres her omtrent en uke før møtet.

 • Onsdag 01.04.
  Styremøte 1. april 2020

  Styret for Sunnaas sykehus HF avholder styremøte. Saksliste- og dokumenter publiseres her omtrent en uke før møtet.

 • Onsdag 03.06.
  Styremøte 3. juni 2020

  Styret for Sunnaas sykehus HF avholder styremøte med seminar. Saksliste- og dokumenter publiseres her omtrent en uke før møtet.

 • Onsdag 30.09.
  Styremøte 30. september 2020

  Styret for Sunnaas sykehus HF avholder styremøte. Saksliste- og dokumenter publiseres her omtrent en uke før møtet.

 • Onsdag 18.11.
  Styremøte 18. november 2020

  Styret for Sunnaas sykehus HF avholder styremøte. Saksliste- og dokumenter publiseres her omtrent en uke før møtet.

 • Onsdag 16.12.
  Styremøte 16. desember 2020

  Styret for Sunnaas sykehus HF avholder styremøte. Saksliste- og dokumenter publiseres her omtrent en uke før møtet.

Styremedlemmer

Styret ved Sunnaas sykehus HF fra 14. februar 2018 til februar 2020.

Toril B. Ressem   
styreleder

Anders Hennum
nestleder

Eva Bjørstad 
styremedlem

Tor Åm   
styremedlem

Ellen Henriette Pettersen
styremedlem

Marianne Skjellerud    
styremedlem, valgt av og blant de ansatte

Linn Næsland   
styremedlem, valgt av og blant de ansatte

Tormod Eid Mediås
styremedlem, valgt av og blant de ansatte

Administrativ styrekontakt

Liv Heyerdahl
Styresekretær
tlf. 908 32 824

Styredokumenter

20192018

For tilgang til tidligere dokumenter, kontakt firmapost@sunnaas.no.

Arkiv for styredokumenter fra 2011-2015

Fant du det du lette etter?