Styret

Styret for Sunnaas sykehus HF har åtte medlemmer. Fem er oppnevnt av Helse Sør-Øst og tre representanter er valgt av og blant de ansatte.

Innkalling, saksliste og saksdokumenter legges ut på internett omtrent en uke før møtene. Sakdokumenter for inneværende og foregående år ligger på internett. For eldre styredokumenter, kontakt firmapost@sunnaas.no .

Styremøtene er åpne for allmennheten.

Kommende styremøter

  • Fredag 20.11.
    Styremøte 20. november 2020

    Styret for Sunnaas sykehus HF avholder styremøte. Saksliste- og dokumenter publiseres her omtrent en uke før møtet.

  • Fredag 18.12.
    Styremøte 18. desember 2020

    Styret for Sunnaas sykehus HF avholder styremøte. Saksliste- og dokumenter publiseres her omtrent en uke før møtet.

Styremedlemmer

Styret ved Sunnaas sykehus HF fra 26. februar 2020 til februar 2022.

Christl Kvam

styreleder

Eva Bjørstad
nestleder

Helge Stene-Johansen
styremedlem

Sadia Ibrahim   
styremedlem

Ole Tjomsland
styremedlem

Marianne Skjellerud    
styremedlem, valgt av og blant de ansatte

Linn Næsland   
styremedlem, valgt av og blant de ansatte

Tormod Eid Mediås
styremedlem, valgt av og blant de ansatte

Administrativ styrekontakt

Liv Heyerdahl
Styresekretær
tlf. 908 32 824

Styredokumenter

Styredokumenter for 2020 Styredokumenter for 2019 Styredokumenter for 2018

For tilgang til tidligere dokumenter, kontakt firmapost@sunnaas.no.

Arkiv for styredokumenter fra 2011-2015

Fant du det du lette etter?