Styret

for Sunnaas sykehus HF

Styret for Sunnaas sykehus HF har  åtte medlemmer. Fem er oppnevnt av Helse Sør-Øst og tre representanter er valgt av og blant de ansatte.

Innkalling, saksliste og saksdokumenter legges ut på internett. Sakdokumenter for inneværende og foregående år ligger på internett. For eldre styredokumenter, kontakt postmottak@sunnaas.no .

Styremøtene er åpne for allmennheten.

Kommende styremøter

30.03 torsdag

Styremøte 30. mars 2017

Styret for Sunnaas sykehus HF avholder styremøte 30.03.17 på Sunnaas sykehus, Nesodden.

08.06 torsdag

Styremøte 8. juni 2017

Styret for Sunnaas sykehus HF avholder styremøte 08.06.17 i Oslo. Saksliste- og dokumenter publiseres her en uke før møtet.

22.06 torsdag

Styremøte 22. juni 2017

Styret for Sunnaas sykehus HF avholder styremøte 22.06.17 på Sunnaas sykehus, Nesodden. Saksliste- og dokumenter publiseres her en uke før møtet.

28.09 torsdag

Styremøte 28. september 2017

Styret for Sunnaas sykehus HF avholder styremøte 28.09.17. Saksliste- og dokumenter publiseres her en uke før møtet.

16.11 torsdag

Styremøte 16. november 2017

Styret for Sunnaas sykehus HF avholder styremøte 16.11.17. Saksliste- og dokumenter publiseres her en uke før møtet.

14.12 torsdag

Styremøte 14. desember 2017

Styret for Sunnaas sykehus HF avholder styremøte 14.12.17. Saksliste- og dokumenter publiseres her en uke før møtet.

Se flere kommende arrangementer ()

Styremedlemmer

Styret ved Sunnaas sykehus HF fra 18. februar 2016 til februar 2018

 

Toril B. Ressem
Styreleder

Siri Vedeld Hammer
Nestleder

Anders Hennum
Styremedlem

Karen Junker
Styremedlem

Tor Åm
Styremedlem

Karianne Heier Roaas 
Styremedlem, valgt av og blant de ansatte

Aud Kristin Overen
Styremedlem, valgt av og blant de ansatte

Raymond Murberg
Styremedlem, valgt av og blant de ansatte

Administrativ styrekontakt

Liv Heyerdahl
Styresekretær
tlf. 908 32 824

Styredokumenter

2016

2017

For styredokumenter fra tidligere år,  ta kontakt med postmottak@sunnaas.no