Styret

for Sunnaas sykehus HF

Styret for Sunnaas sykehus HF har  åtte medlemmer. Fem er oppnevnt av Helse Sør-Øst og tre representanter er valgt av og blant de ansatte.

Innkalling, saksliste og saksdokumenter legges ut på internett. Sakdokumenter for inneværende og foregående år ligger på internett. For eldre styredokumenter, kontakt firmapost@sunnaas.no .

Styremøtene er åpne for allmennheten.

Kommende styremøter

 • 28.09 torsdag
  Styremøte 28. september 2017

  Styret for Sunnaas sykehus HF avholder styremøte på Sunnaas 28.09.17. Temasak for møtet er Regional kompetansetjeneste for rehabilitering og Sunnaasfilmene.

 • 16.11 torsdag
  Styremøte 16. november 2017

  Styret for Sunnaas sykehus HF avholder styremøte 16.11.17. Saksliste- og dokumenter publiseres her en uke før møtet.

 • 14.12 torsdag
  Styremøte 14. desember 2017

  Styret for Sunnaas sykehus HF avholder styremøte 14.12.17. Saksliste- og dokumenter publiseres her en uke før møtet.

Styremedlemmer

Styret ved Sunnaas sykehus HF fra 18. februar 2016 til februar 2018

 

Toril B. Ressem
Styreleder

Siri Vedeld Hammer
Nestleder

Anders Hennum
Styremedlem

Karen Junker
Styremedlem

Tor Åm
Styremedlem

Aud Kristin Overen 
Styremedlem, valgt av og blant de ansatte

Line Næsland
Styremedlem, valgt av og blant de ansatte

Tor Haugstad
Styremedlem, valgt av og blant de ansatte

Administrativ styrekontakt

Liv Heyerdahl
Styresekretær
tlf. 908 32 824

Styredokumenter

2017

2016

Arkiv for styredokumenter fra tidligere år