Offentlig postjournal

Postjournalen er en oversikt over dokumenter som kommer inn til eller går ut fra Sunnaas sykehus. Sykehuset er et offentlig organ og er dermed underlagt arkivlova, forvaltningsloven og offentleglova.

Sunnaas sykehus  ønsker å dele dokumentasjon, erfaringer og kunnskap. Vi ønsker å være tilgjengelig for offentligheten – både når vi lykkes og når vi ikke lykkes med det vi gjør.

Vi er avhengig av offentlighetens tillit. Den tilliten vinner vi med åpenhet.

Vi som helsepersonell har allikevel et helt spesielt ansvar når det gjelder å ivareta pasientenes personvern. Vi tar vår taushetsplikt like alvorlig som våre offentlighetskrav. 

Vi har ingenting å skjule, men mange å verne.

For at du skal være sikker på at du har fått korrekt informasjon og offisielle svar du trygt kan publisere, skal henvendelser fra medier skje til vår kommunikasjonsenhet.

Sykehuset har ikke adgang til å innhente journalopplysninger for å besvare spørsmål fra pressen. Av hensyn til taushetsplikten kan vi ikke utlevere informasjon om hva slags skader pasienten behandles for og hvordan pasientens tilstand utvikler seg.

Vi vil gjøre vårt beste for å besvare dine spørsmål.

Lover

Innsyn i dokumenter

Når du ber om innsyn, sender du e-post til firmapost@sunnaas.no.

Vennligst oppgi saksnummer, dato for brevet, avsender/mottaker og sakstittel når du ber om innsyn. Disse opplysningene finner du i journalene under.

Hovedregel om offentlighet

Hovedregelen er at alle saksdokumenter som offentlige organer sender eller mottar er offentlige. Dersom det er opplysninger i et enkelt dokument som etter lov eller forskrift er undergitt taushetsplikt, vil disse opplysningene bli unntatt fra dokumentet. Dersom dette medfører at dokumentet blir misvisende i forhold til opprinnelig innhold, eller at de unntatte opplysningene utgjør den vesentlige del av dokumentets innhold, kan dokumentet i sin helhet unntas fra offentlighet.

Opplysninger som er unntatt offentlighet i journalen, er merket med teksten "Avskjermet".

Offentlige postjournaler 2020

Offentlige postjournaler 2019

2019-uke-5.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Offentlig_journal/2019/2019-uke-5.pdf2019-uke-5.pdfpdf233465
2019-uke-6.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Offentlig_journal/2019/2019-uke-6.pdf2019-uke-6.pdfpdf196897
2019-uke-7.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Offentlig_journal/2019/2019-uke-7.pdf2019-uke-7.pdfpdf224109
2019-uke-8.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Offentlig_journal/2019/2019-uke-8.pdf2019-uke-8.pdfpdf214227
2019-uke-9.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Offentlig_journal/2019/2019-uke-9.pdf2019-uke-9.pdfpdf217673
2019-uke-43.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Offentlig_journal/2019/2019-uke-43.pdf2019-uke-43.pdfpdf221505
2019-uke-44.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Offentlig_journal/2019/2019-uke-44.pdf2019-uke-44.pdfpdf221372
2019-uke-45.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Offentlig_journal/2019/2019-uke-45.pdf2019-uke-45.pdfpdf212237
2019-uke-46.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Offentlig_journal/2019/2019-uke-46.pdf2019-uke-46.pdfpdf228533
2019-uke-47.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Offentlig_journal/2019/2019-uke-47.pdf2019-uke-47.pdfpdf215334
2019-uke-48.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Offentlig_journal/2019/2019-uke-48.pdf2019-uke-48.pdfpdf256707
2019-uke-40.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Offentlig_journal/2019/2019-uke-40.pdf2019-uke-40.pdfpdf228346
2019-uke-41.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Offentlig_journal/2019/2019-uke-41.pdf2019-uke-41.pdfpdf234970
2019-uke-42.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Offentlig_journal/2019/2019-uke-42.pdf2019-uke-42.pdfpdf206215
2019-uke-3.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Offentlig_journal/2019/2019-uke-3.pdf2019-uke-3.pdfpdf217919
2019-uke-30.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Offentlig_journal/2019/2019-uke-30.pdf2019-uke-30.pdfpdf201809
2019-uke-31.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Offentlig_journal/2019/2019-uke-31.pdf2019-uke-31.pdfpdf194278
2019-uke-32.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Offentlig_journal/2019/2019-uke-32.pdf2019-uke-32.pdfpdf188420
2019-uke-33.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Offentlig_journal/2019/2019-uke-33.pdf2019-uke-33.pdfpdf206233
2019-uke-34.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Offentlig_journal/2019/2019-uke-34.pdf2019-uke-34.pdfpdf205346
2019-uke-35.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Offentlig_journal/2019/2019-uke-35.pdf2019-uke-35.pdfpdf204146
2019-uke-36.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Offentlig_journal/2019/2019-uke-36.pdf2019-uke-36.pdfpdf239462
2019-uke-37.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Offentlig_journal/2019/2019-uke-37.pdf2019-uke-37.pdfpdf214959
2019-uke-38.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Offentlig_journal/2019/2019-uke-38.pdf2019-uke-38.pdfpdf217740
2019-uke-39.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Offentlig_journal/2019/2019-uke-39.pdf2019-uke-39.pdfpdf210514
2019-uke-4.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Offentlig_journal/2019/2019-uke-4.pdf2019-uke-4.pdfpdf218825
2019-uke-1.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Offentlig_journal/2019/2019-uke-1.pdf2019-uke-1.pdfpdf208856
2019-uke-10.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Offentlig_journal/2019/2019-uke-10.pdf2019-uke-10.pdfpdf235031
2019-uke-11.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Offentlig_journal/2019/2019-uke-11.pdf2019-uke-11.pdfpdf221333
2019-uke-12.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Offentlig_journal/2019/2019-uke-12.pdf2019-uke-12.pdfpdf264993
2019-uke-13.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Offentlig_journal/2019/2019-uke-13.pdf2019-uke-13.pdfpdf226436
2019-uke-14.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Offentlig_journal/2019/2019-uke-14.pdf2019-uke-14.pdfpdf207066
2019-uke-15.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Offentlig_journal/2019/2019-uke-15.pdf2019-uke-15.pdfpdf246603
2019-uke-16.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Offentlig_journal/2019/2019-uke-16.pdf2019-uke-16.pdfpdf177009
2019-uke-17.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Offentlig_journal/2019/2019-uke-17.pdf2019-uke-17.pdfpdf218961
2019-uke-18.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Offentlig_journal/2019/2019-uke-18.pdf2019-uke-18.pdfpdf233929
2019-uke-19.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Offentlig_journal/2019/2019-uke-19.pdf2019-uke-19.pdfpdf232969
2019-uke-2.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Offentlig_journal/2019/2019-uke-2.pdf2019-uke-2.pdfpdf257450
2019-uke-20.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Offentlig_journal/2019/2019-uke-20.pdf2019-uke-20.pdfpdf228512
2019-uke-21.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Offentlig_journal/2019/2019-uke-21.pdf2019-uke-21.pdfpdf230125
2019-uke-22.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Offentlig_journal/2019/2019-uke-22.pdf2019-uke-22.pdfpdf198307
2019-uke-23.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Offentlig_journal/2019/2019-uke-23.pdf2019-uke-23.pdfpdf211390
2019-uke-24.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Offentlig_journal/2019/2019-uke-24.pdf2019-uke-24.pdfpdf209830
2019-uke-25.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Offentlig_journal/2019/2019-uke-25.pdf2019-uke-25.pdfpdf233509
2019-uke-26.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Offentlig_journal/2019/2019-uke-26.pdf2019-uke-26.pdfpdf243975
2019-uke-27.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Offentlig_journal/2019/2019-uke-27.pdf2019-uke-27.pdfpdf218246
2019-uke-28.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Offentlig_journal/2019/2019-uke-28.pdf2019-uke-28.pdfpdf219984
2019-uke-29.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Offentlig_journal/2019/2019-uke-29.pdf2019-uke-29.pdfpdf189622
2019-uke-49.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Offentlig_journal/2019/2019-uke-49.pdf2019-uke-49.pdfpdf221864
2019-uke-50.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Offentlig_journal/2019/2019-uke-50.pdf2019-uke-50.pdfpdf214763


Offentlige postjournaler 2018

2018-uke-18.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Offentlig_journal/2018/2018-uke-18.pdf2018-uke-18.pdfpdf210086
2018-uke-19.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Offentlig_journal/2018/2018-uke-19.pdf2018-uke-19.pdfpdf191995
2018-uke-20.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Offentlig_journal/2018/2018-uke-20.pdf2018-uke-20.pdfpdf189975
2018-uke-21.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Offentlig_journal/2018/2018-uke-21.pdf2018-uke-21.pdfpdf225026
2018-uke-22.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Offentlig_journal/2018/2018-uke-22.pdf2018-uke-22.pdfpdf206811
2018-uke-23.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Offentlig_journal/2018/2018-uke-23.pdf2018-uke-23.pdfpdf214598
2018-uke-24.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Offentlig_journal/2018/2018-uke-24.pdf2018-uke-24.pdfpdf203284
2018-uke-25.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Offentlig_journal/2018/2018-uke-25.pdf2018-uke-25.pdfpdf224159
2018-uke-26.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Offentlig_journal/2018/2018-uke-26.pdf2018-uke-26.pdfpdf235864
2018-uke-27.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Offentlig_journal/2018/2018-uke-27.pdf2018-uke-27.pdfpdf230006
2018-uke-28.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Offentlig_journal/2018/2018-uke-28.pdf2018-uke-28.pdfpdf220510
2018-uke-29.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Offentlig_journal/2018/2018-uke-29.pdf2018-uke-29.pdfpdf191456
2018-uke-30.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Offentlig_journal/2018/2018-uke-30.pdf2018-uke-30.pdfpdf166867
2018-uke-31.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Offentlig_journal/2018/2018-uke-31.pdf2018-uke-31.pdfpdf162594
2018-uke-32.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Offentlig_journal/2018/2018-uke-32.pdf2018-uke-32.pdfpdf204781
2018-uke-33.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Offentlig_journal/2018/2018-uke-33.pdf2018-uke-33.pdfpdf192976
2018-uke-34.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Offentlig_journal/2018/2018-uke-34.pdf2018-uke-34.pdfpdf195226
2018-uke-35.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Offentlig_journal/2018/2018-uke-35.pdf2018-uke-35.pdfpdf218846
2018-uke-36.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Offentlig_journal/2018/2018-uke-36.pdf2018-uke-36.pdfpdf281794
2018-uke-37.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Offentlig_journal/2018/2018-uke-37.pdf2018-uke-37.pdfpdf200022
2018-uke-38.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Offentlig_journal/2018/2018-uke-38.pdf2018-uke-38.pdfpdf202273
2018-uke-39.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Offentlig_journal/2018/2018-uke-39.pdf2018-uke-39.pdfpdf219708
2018-uke-40.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Offentlig_journal/2018/2018-uke-40.pdf2018-uke-40.pdfpdf208383
2018-uke-41.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Offentlig_journal/2018/2018-uke-41.pdf2018-uke-41.pdfpdf207517
2018-uke-42.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Offentlig_journal/2018/2018-uke-42.pdf2018-uke-42.pdfpdf189838
2018-uke-43.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Offentlig_journal/2018/2018-uke-43.pdf2018-uke-43.pdfpdf202252
2018-uke-44.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Offentlig_journal/2018/2018-uke-44.pdf2018-uke-44.pdfpdf231165
2018-uke-45.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Offentlig_journal/2018/2018-uke-45.pdf2018-uke-45.pdfpdf208338
2018-uke-46.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Offentlig_journal/2018/2018-uke-46.pdf2018-uke-46.pdfpdf195732
2018-uke-47.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Offentlig_journal/2018/2018-uke-47.pdf2018-uke-47.pdfpdf209300
2018-uke-48.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Offentlig_journal/2018/2018-uke-48.pdf2018-uke-48.pdfpdf215485
2018-uke-49.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Offentlig_journal/2018/2018-uke-49.pdf2018-uke-49.pdfpdf226437
2018-uke-50.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Offentlig_journal/2018/2018-uke-50.pdf2018-uke-50.pdfpdf227140
2018-uke-51.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Offentlig_journal/2018/2018-uke-51.pdf2018-uke-51.pdfpdf245399
2018-uke-52.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Offentlig_journal/2018/2018-uke-52.pdf2018-uke-52.pdfpdf162684
2018-uke-15.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Offentlig_journal/2018/2018-uke-15.pdf2018-uke-15.pdfpdf212710
2018-uke-16.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Offentlig_journal/2018/2018-uke-16.pdf2018-uke-16.pdfpdf227028
2018-uke-17.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Offentlig_journal/2018/2018-uke-17.pdf2018-uke-17.pdfpdf217217
2018-uke-03.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Offentlig_journal/2018/2018-uke-03.pdf2018-uke-03.pdfpdf216068
2018-uke-04.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Offentlig_journal/2018/2018-uke-04.pdf2018-uke-04.pdfpdf220006
2018-uke-05.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Offentlig_journal/2018/2018-uke-05.pdf2018-uke-05.pdfpdf227382
2018-uke-06.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Offentlig_journal/2018/2018-uke-06.pdf2018-uke-06.pdfpdf238491
2018-uke-07.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Offentlig_journal/2018/2018-uke-07.pdf2018-uke-07.pdfpdf213150
2018-uke-08.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Offentlig_journal/2018/2018-uke-08.pdf2018-uke-08.pdfpdf216214
2018-uke-09.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Offentlig_journal/2018/2018-uke-09.pdf2018-uke-09.pdfpdf210200
2018-uke-10.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Offentlig_journal/2018/2018-uke-10.pdf2018-uke-10.pdfpdf210189
2018-uke-11.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Offentlig_journal/2018/2018-uke-11.pdf2018-uke-11.pdfpdf193506
2018-uke-12.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Offentlig_journal/2018/2018-uke-12.pdf2018-uke-12.pdfpdf214007
2018-uke-13.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Offentlig_journal/2018/2018-uke-13.pdf2018-uke-13.pdfpdf228248
2018-uke-14.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Offentlig_journal/2018/2018-uke-14.pdf2018-uke-14.pdfpdf208044

Eldre postjournaler

For postjournaler for tidligere år, ta kontakt med postmottak@sunnaas.no.

Fant du det du lette etter?