Youwell og Sørlandet sykehus vinner innovasjonssmia under Rehabiliteringskonferansen 2019!

Under Rehabiliteringskonferansen forgikk det en innovasjonssmie hvor Innovasjonsprisen 2019 ble delt ut. Prisen gikk til Youwell, et selskap som leverer e-helseløsninger. De jobbet med idéen «før du møter i poliklinikken» sammen med Sørlandet sykehus.

Før sommeren lanserte Sunnaas sykehus HF i samarbeid med Norway Health Tech, en konkurranse der pasienter og brukere, pårørende og helsepersonell ble invitert til å komme med en idé "skulle ønske jeg hadde...".

Fire idéer til utfordringer ble plukket ut til en såkalt "innovasjonssmie",  hvor helsenæringen ble invitert med for løse disse utfordringene. Dette skjedde under denne ukens rehabiliteringskonferanse «leve med».

En duppeditt?

Idéen kunne være en dings, en duppeditt, digitalt verktøy eller et hjelpemiddel med mål om å forenkle hverdagen både for pasienter og helsepersonell.

Seier til "før du møter i poliklinikk"

Det var Youwell, et selskap som leverer e-helseløsninger, som gikk av med seieren. De har sammen med Sørlandet sykehus jobbet med idéen "før du møter i poliklinikken". Løsningen har som hensikt å gi pasienten mulighet til å informere legen om sin situasjon for eksempel gjennom en app, samtidig som pasienten får nyttig informasjon om sin egen tilstand. 

 

Bilde av dame som holder en premiesjekk

Anne Kari Thomassen fra Sørlandet sykehus med premiesjekken

Premien var på til sammen kr 70.000 som støtte til å jobbe videre med idéen, hvorav kr 50.000 blir utbetalt og kr 20.000 blir levert i rådgivningstjenester.

 

Juryen valgte denne løsningen fordi den setter pasienten i sentrum, samtidig som den potensielt kan forenkle hverdagen for leger og andre behandlere.    

15 idéer ble vurdert

Da fristen gikk ut, var det kommet inn 15 ideer. En komité plukket ut de fire beste som gjennom rehabiliteringskonferansen denne uken har jobbet sammen med ulike fagfolk for å foredle ideen.

De tre andre ideene som ble utvalgt hadde overskriftene "min digitale plan", "tørkehjelp" og "spill spesielt for deg".

 

Bilde av fem av deltakerne i innovasjonssmia

Alle deltakerne i innovasjonssmia

Mer om Rehabiliteringskonferansen