HELSENORGE

Workshop med næringslivet

Vi tilbyr nå workshop for firmaer som har en idé, holder på med produktutvikling eller har en ferdig prototype og ønsker å få verdifulle råd og tilbakemeldinger i utviklingen.

Innspillene dere får på en workshop vil være innen områdene funksjon, brukervennlighet, sikkerhet og hygieniske prinsipper.

På workshopene stiller vi med 3-5 eksperter med relevant kompetanse. Vi har blant annet kompetanse på områdene

  • fysisk og kognitiv funksjon
  • bevegelsesanalyse
  • pasientsikkerhet
  • hygiene
  • ernæring
  • VR og robotikk
  • teknologi og e-helse

Les mer om de ulike workshop-pakkene

Testbed og samarbeid

Workshopene er et nytt tilbud som en del av samarbeidet vårt med næringslivet, såkalte testbeds. I testbed utvikler vi morgendagens løsninger i tett samarbeid med ulike aktører i næringslivet.

Vi tilbyr alt fra idédiskusjoner, validering av prototyper til testing av ferdige produkter. I tett samarbeid med forskningsavdelingen gjennomføres også kliniske studier eller multisenterstudier.

Første workshop gjennomført

Første workshop med et firma ble gjennomført tidligere denne måneden.

Firmaet vi gjorde en workshop med heter Movu, et norsk firma som lager en ny type rullator der noe av målet er å fjerne stigma knyttet til den tradisjonelle rullatoren.

Skisse av prototype ny type rullator

Skisse av ny type rullator som utvikles av Movu

Den første delen av workshopen bestod av en time hvor firmaet fikk mange råd og innspill på to prototyper.

Jente tester prototype rullator i korridor

Fysioterapeut Guro Pettersen tester en prototype

Firmaet jobber nå videre med prototypene etter innspillene fra fagpersonell ved Sunnaas sykehus, og kommer tilbake til runde to av workshopen når de har kommet lenger i utviklingen.

Fagpersoner fra Sunnaas sykehus som var med å gi innspill var fagsjef fysioterapeut Vivien Jørgensen, fysioterapeutene Trygve Danielsen og Guro Pettersen, ergoterapeut og leder for teknologisk intervensjonssenter Linda Sørensen og sykepleier og testbedkoordinator Lene Mosberg.

Ansatte fra Sunnaas og ansatte fra Movu står oppstilt med to prototyper

Fagpersoner fra Sunnaas sykehus sammen med ansatte fra Movu