HELSENORGE

Vi søker deltakere til kliniske studier

20. mai markerer vi The International Clinical Trials Day. Årets tema er rekruttering av deltakere til kliniske studier. Vi søker nå spesielt etter barn med ervervet hjerneskade i alderen 6-16 år og deres familer, til å delta i en studie.

Hva er kliniske studier?

Kliniske studier, eller utprøvende behandling, er studier som utføres på mennesker for å undersøke virkning av legemidler eller andre behandlingsmetoder, men også for å undersøke hvordan medikamenter omdannes i kroppen og om bivirkningene er akseptable. Målet med kliniske studier er å få økt kunnskap om sykdommer som kan ramme oss, hvilke typer behandling som kan gis, og hvilken behandling som er den beste.

På Sunnaas sykehus har vi et tverrfaglig forskningsmiljø hvor vi i studier tester ut nye behandlingsmetoder, utstyr og legemidler, både på eget initiativ og i samarbeid med eksterne aktører. 

Hva er kliniske studier

Vi søker deltakere til CICI-studien

I forskningsavdelingen pågår flere store nasjonale og internasjonale studier, ett av dem er den kliniske studien The Child in Context Intervention (CICI). Den undersøker effekten av behandlingstiltak for barn med ervervet hjerneskade og deres familier når det har gått minst ett år siden skaden.

- Målet er å bedre funksjon og sosial deltakelse på hjemmebane, på skolen og i fritidsaktiviteter, forklarer prosjektleder og fagsjef for psykologene, Marianne Løvstad. Vi undersøker om barna og familien får det bedre psykisk, og om vi kan hjelpe foreldrene til å håndtere utfordringene på en god måte.

Tema for årets markering av ICTD er rekruttering av pasienter til kliniske studier. Det er spesielt aktuelt for CICI-prosjektet akkurat nå. De følger tett opp barna som deltar i studien og deres nærmeste.

- Vi skal inkludere 80 barn og familier. 40 av dem mottar intervensjonen der vi skal lage individuelle mål som vi arbeider med over 4-5 måneder, både hjemme og på skolen. De resterende 40 kommer i kontrollgruppen og fortsetter med sin vanlige behandling som før, sier Marianne Løvstad.

Nå søker vi barn med ervervet hjerneskade i alderen 6-16 år og deres familier til å delta i studien:

CICI - behandling rettet mot barn med hjerneskade i kronisk fase og deres støtteapparat

Studier i samarbeid med næringslivet

På Sunnaas sykehus gjennomføres flere kliniske studier eller multisenterstudier i tett samarbeid mellom næringslivet, klinikere og forskningsavdelingen.

- ​I testbed utvikler vi "morgendagens løsninger" og tester ut nye produkter og tjenester. Sammen med næringslivet og fagpersoner i sykehuset, har vi alt fra idédiskusjoner, validering av prototyper, workshops til testing av ferdige produkter og oppdragsstudier, sier testbedkoordinator Lene Mosberg.

Hun trekker bl.a. frem den kliniske utprøvingsstudien av den automatiserte trykkfordelende vendemadra​ssen Tidewave, legemiddelstudien Merz hvor vi tester ny botoxmedisin på pasienter med spasmer og responser på bruk av ståstativ og Innowalk Pro hos pasienter med store funksjonsutfall etter hjerneskade.  

Pågående kliniske studier

På sunnaas.no finner du oversikt over hvilke kliniske studier som pågår i hele landet. Du kan filtrere visningen av søket på relevant behandling eller ansvarlig helseforetak, slik at du ser hvilke studier som kan være relevant for deg.