HELSENORGE

Utvikling av digital veiviser

Sunnaas sykehus søker samarbeid med leverandører for å utvikle en digital veiviser. Den skal enkelt hjelpe med å finne frem i sykehuset.

​Pasientene på Sunnaas sykehus har ofte redusert evne til å gå, nedsatt syn, hørsel og/eller kognitive evner. Derfor er det en utfordring at sykehuset er fordelt på mange bygninger med flere etasjer og lange korridorer. Det gjør det spesielt krevende for pasienter, men også for pårørende og nyansatte, å finne frem på egenhånd. Det fører til at de går feil, går seg bort eller feilberegner tiden og verdifull tid går til spille.

Bli med i konkurransen

Sunnaas sykehus er oppdragsgiver for anskaffelseskonkurransen og StartOff, et rammeverk for «oppstartsvennlige» anskaffelser, bidrar med støtte underveis i prosessen. Gjennom hele prosessen vil leverandører i prosjektet få tilgang til ressurser fra StartOffs team og fagressurser fra Sunnaas sykehus for løpende avklaringer.

Frist for å levere idéskisse er 22. januar.

All informasjon om prosess og prosjektdokumenter

 

Viktige tidsfrister

  • 22. januar 2021: First for å levere idéskisse
  • 9. februar 2021: Oppstart fase 2 - Utforske alternativer
  • 9. mars 2021: Oppstart fase 3 - Utvikle løsningen
  • Juni 2021: Demodag og ferdigstilt prosjekt