HELSENORGE

Unn Svarverud er månedens innovatør i Helse Sør-Øst

Hver måned presenterer Helse Sør-Øst en innovatør som har utmerket seg i helseregionen. For februar kåret de spesialergoterapeut Unn Svarverud for hennes arbeid med forflytningsvingen. Forflytningsvingen sikrer trygg forflytning for personer med ryggmargsskade og kombinerer tre hjelpemidler; brett, duk og hjulbeskytter.

Unn Svarverud med forflytningsvinge