Ønsker du å gjøre en forskjell for unge pasienter på Sunnaas sykehus?

Ungdomsrådet søker nytt medlem!

Ungdomsrådet består av fem tidligere pasienter og pårørende. Vi har én ledig plass og søker deg som vil være med å representere og være et talerør for unge pasienter og pårørende på Sunnaas sykehus.

Fire ungdommer sitter bak og foran trevegg. Holde ropp tullemasker foran øynene.

Hvem kan bli medlem?

For å bli medlem av ungdomsrådet er det fint om du har vært tidligere pasient eller pårørende ved Sunnaas sykehus, eller er medlem av en brukerorganisasjon, men dette er ikke et krav.

Du må:

  • være mellom 12 og 25 år
  • være engasjert i å bedre unge pasienter eller pårørendes hverdag
  • ha evne til å lytte
  • ha lyst til å lære noe nytt
  • ikke være redd for å ta ordet
  • være kreativ

Du bør ha jobbet deg ferdig med egen skade, så du er klar for å bruke din egen og andres erfaring for å bedre dagens tilbud.

Hvis du er under 16 år trengs det også et samtykke fra foreldrene dine for å være med i rådet.

Interessert?

Ungdomsrådet har ca. seks rådsmøter i året. Vi kan bruke videomøter slik at det er mulig å være med i ungdomsrådet selv om du bor langt unna Sunnaas. Ungdomsrådet får også ulike oppdrag i tillegg til møtene. Oppdragene er varierte og kan være å organisere barne- og ungdomsdager, representere ungdomsrådet på konferanser eller lignende eller det kan være å delta i møter med fagpersoner på Sunnaas sykehus.

 

Oppstart i rådet er januar 2021, med to års deltakelse.Om ungdomsrådet på Sunnaas sykehus

Er dette noe for deg?

 

Meld din interesse innen 30. oktober 2020

Spørsmål? Kontakt:

Tuva Nitteberg, koordinator for Ungdomsrådet, tlf. 66 96 93 68 eller ungdomsraadet@sunnaas.no