Trening for alle, også for pasienter med større funksjonsnedsettelser

- Det hjelper lite med universell utforming utenfor fysioterapilokalene når tilbudet innenfor dørene ikke er tilrettelagt for funksjonsnedsatte. Det sier Vivien Jørgensen, fagsjef fysioterapi.

​På Sunnaas sykehus HF var snaut 500 pasienter i 2018 innlagt til rehabilitering etter alvorlig ulykke eller sykdom, med varig fysisk eller kognitivt funksjonsfall som følge. Når pasientene skrives ut fra Sunnaas, skal de tilbake til sin hjemkommune for videre oppfølging og trening skal skje.

Portrettbilde av Vivien Jørgensen

Fagsjef fysioterapi, Vivien Jørgensen

Det er imidlertid overraskende mange pasienter som forteller at de møter fysioterapeuter som er usikre på for eksempel hvilken type trening som passer den enkelte pasient. Mange opplever også at apparater ikke er egnet for deres behov, og at smale benker og annet utstyr som ikke er tilpasset, skaper utrygghet.

Dette tyder på at det er behov for økt kompetanse innen rehabilitering av våre pasientgrupper i kommunene, skriver fagsjef fysioterapi Vivien Jørgensen ved Sunnaas sykehus i en kronikk som nylig sto på trykk i Tidsskriftet Fysioterapeuten.

Hun tar til orde for bedre tilrettelegging av treningsfasiliteter og treningstilbud for personer med redusert fysisk og/eller kognitiv funksjonsevne.

"Trening for alle – også for pasienter med større funksjonsnedsettelser" fagkronikk i Fysioterapeuten 7/2019Helsedirektoratets tilskuddsordning for 2019