Invitasjon

Tilbyderkonferanse for Innovasjonsprosjektet MAP (Mål og Aktiviteter med Pasienten i sentrum)

Sunnaas sykehus HF, i samarbeid med Norway Health Tech, inviterer til tilbyderkonferanse i forbindelse med utlysning av innovasjonsprosjektet MAP.

Publisert 07.04.2022
Sist oppdatert 12.01.2024

​I innovasjonsprosjektet MAP (Mål og Aktiviteter med Pasienten i sentrum) vil Sunnaas sykehus i samarbeid med Nesodden kommune, Høgskolen i Østfold og Innovasjon Norge invitere private leverandører til å inngå innovasjonspartnerskap. Målet er å utvikle en digital løsning for samhandling mellom pasient og helsepersonell som bidrar til en god målstyrt prosess under gjennomføringen av behandlingsforløpet, og sikrer pasientens eierskap til egen rehabilitering.

I forbindelse med kunngjøring av konkurransefasen på Doffin, arrangeres det 20. april en tilbyderkonferanse. Her kan interessenter få informasjon om prosjektet, videre prosess og mulighet for avklarende spørsmål om utlysningen. Arrangementet er åpent for alle.

Invitasjon tilbyderkonferanse

Les mer om Innovasjonsprosjektet MAP her