Telelogopedi og teknologimodenhet

Medarbeidere fra innovasjonsenheten på Sunnaas sykehus HF deltok på den nasjonale EHiN-konferansen

Publisert 15.11.2021

​Telelogopedi for afasipasienter

Innovasjonsrådgiver Sonja Erlenkamp presenterte arbeidet med «Telelogopedi».

- Vi vet at afasipasienter mange steder ikke får nødvendig språktrening, for eksempel etter hjerneslag. Dette skyldes blant annet at mange kommuner mangler logoped og dermed ikke har et slikt tilbud. Derfor har vi siden 2012 jobbet med digital logopedi, der logopedene for eksempel kan sitte på Sunnaas og pasienten kan motta digital språktrening i sitt hjem.

Resultatene viser at fire ukers intensiv språktrening via telelogopedi bidrar til bedre språkfunksjon, få digitale feil, svært høy tilfredshet hos pasient og terapeut og ingen alvorlige avvik vedrørende sikkerhet. Dette er dokumentert gjennom et doktorgradsarbeid av PhD kandidat/lege Hege Prag Øra, som skal disputere om dette den 8. desember. Øra er lege ved Sunnaas, for tiden i spesialisering et annet sted.

Erlenkamp mener at dette derfor bør innføres som modell for framtidig afasibehandling.

- I samarbeid med Sykehuset Østfold, Indre Østfold kommune, UiO, Statped og Afasiforbundet jobber vi nå med å utvikle en modell for klinisk drift av telelogopedi. Dette må inkludere blant annet teknisk og klinisk kompetanse og gode administrative systemer som også involverer samhandlingen med kommunene, sa hun.

Digital modenhet

Innovasjonssjef Sveinung Tornås og teknologisjef Hans Kristian Skara presenterte sammen arbeidet med «Digital modenhet».

- I vår presentasjon la vi stor vekt på at vi må levere løsninger som gir reell merverdi for sluttbrukerne, enten det er pasienten selv eller medarbeidere. Videre har den digitale transformasjonen vi står i hver dag, konsekvenser blant annet for organisasjonsutvikling, arbeidsprosesser, endringsledelse, ansvar og kompetanse. Derfor har vi på Sunnaas sykehus jobbet systematisk med lederutvikling for å øke den digitale modenheten, sa Tornås og Skara.

De presenterte hvordan Sunnaas har målt digital modenhet ved et standardisert skjema, og hvordan det har vært jobbet med styring og ledelse, mennesket og kultur, kapasitet og evner, innovasjon og teknologi. Parallelt er det utarbeidet og forankret en digitaliseringsplan og kompetansetilbudet er rustet opp.

- Gjennom et systematisk arbeid de siste årene, viser ny kartlegging at vi beveger oss i riktig retning og blir mer digitalt utviklingsorientert, sa Tornås.

På denne årlige EHiNkonferansen (E-Helse i Norge) samles helseminister, sentrale ledere i helseforvaltningen og medarbeidere fra næringsliv, kommuner og sykehus for å lære av hverandre og stimulere den digitale utviklingen.