Sunnaas sykehus tilstede under Arendalsuka

Sammen med Hjernerådet, arrangerer vi seminar om hjernehelse 13. august under Arendalsuka. Vi håper å samle helseledere, representanter fra bruker- og profesjonsorganisasjoner, fagfolk med interesse for rehabilitering og helsepolitikere for å diskutere hva som skal til for å bedre samhandlingen mellom ulike nivåer i helsetjenesten, og hva som skal til for å redusere uønsket variasjon i tilbud når det gjelder rehabilitering.

Hva skal til for å redusere uønsket variasjon i helsetjenestens tilbud om rehabilitering? Og hva skal til for å bedre koordineringen og samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten?

Dette er spørsmålene som vil bli belyst gjennom pasienter og pårørende som har opplevd helsetjenestens tilbud, og som skal diskuteres i en paneldebatt med sentrale personer.

Arrangementet er åpent for alle og holdes på Thon Hotel Arendal tirsdag 13. august kl. 16.30-17.45.

Mer informasjon og fullt program finner du her