Sunnaas sykehus tilbyr rehabilitering etter covid-19

Sunnaas sykehus HF tar fra mandag 4. mai 2020 imot pasienter med rehabiliteringsbehov etter covid-19. I intensiv og rehabiliteringsfagmiljøer i Norge og internasjonalt, er det nå økende oppmerksomhet om følger etter alvorlig covid-19 infeksjon og akuttbehandling.

​Rehabilitering etter covid-19

Ut fra studier på pasienter med akutt lungesvikt og «post intensive care syndrom», kan vi forvente at mange pasienter vil ha følgetilstander med rehabiliteringsbehov. Dette bekreftes også av de første rapportene om covid-19 overleverne. Rehabiliteringsbehovet kan bl.a. gjelde tap av muskelkraft, kognitive svekkelser, emosjonell affeksjon, nedsatt lungefunksjon, svelgevansker og smerter. Det er også beskrevet at covid-19 kan påvirke sentralt og perifert nervesystem.

Sunnaas sykehus har erfaring

Sunnaas sykehus har lang erfaring med pasienter med rehabiliteringsbehov etter alvorlig sykdom og langvarig respiratorbehandling, og spesielt også med nevrorehabilitering. Vi tilbyr kunnskapsbaserte rehabiliteringsprogrammer og tar imot pasienter både til rehabiliteringsopphold og for vurdering av rehabiliteringsbehov. Innleggelse hos oss vil spesielt være aktuelt for pasienter med komplekse motoriske, sensoriske og kognitive utfall. Vi kan uansett bistå med rådgiving og veiledning om passende rehabiliteringstilbud for den individuelle pasienten.

For veiledning på telefon, ta kontakt med vår veiledningstjeneste på 66 96 96 96.