Sunnaas sykehus tilbyr nå en utvidet veiledningstjeneste for rehabilitering

Veiledningstjeneste for rehabilitering er for pasienter, pårørende, helsepersonell og særlig fastleger. Den etableres for å gi individuelle rehabiliteringstjenester til pasienter og veiledning til kommunehelsetjenesten. Tjenesten bemannes av Sunnaas sykehus HF.

OPPDATERT: Tjenesten er avviklet per 1. januar 2021.

Helsemyndighetene vil sikre tilstrekkelig kapasitet til å behandle pasienter som blir alvorlig syke av covid-19. Mye planlagt rehabiliteringsaktivitet i Norge med fysisk oppmøte er nå avlyst. Dette innebærer at rehabilitering gis primært til pasienter som har hatt akutte/plutselig oppståtte hendelser.

Dette utløser stor fortvilelse hos pasienter og pårørende som står uten tilbud fra både spesialisthelsetjenesten og fra kommunehelsetjenesten.

Når mange private aktører også har stengt eller redusert sin aktivitet, har Sunnaas sykehus besluttet å tilby en utvidet veiledningstjeneste. Hensikten med tjenesten er å kunne gi pasienter individuelle rehabiliteringstjenester og veilede kommunehelsetjenesten, på avstand.

Tjenesten rutes direkte til Regional koordinerende enhet, som har erfarne rådgivere i første linje. Her vil det gis råd på generell basis, men er det behov for ytterligere konsultasjon vil det henvises til et fagteam for videre rådgivning. Fagteamene består av fysio- og ergoterapeuter, leger og psykologer.

For noen kan det være aktuelt å etablere online rehabiliteringstiltak, og de vil da henvises videre til individuell online rehabilitering. Det kan være tilbud som virtuell trening i grupper via Studio 99 eller språktrening via videokonferanse.