HELSENORGE

Sunnaas sykehus HF går ut av beredskap

Sunnaas sykehus HF har ingen utfordringer med koronasmitte blant pasienter eller medarbeidere, og på sykehuset er det nå tilnærmet normal drift. Derfor besluttet beredskapsledelsen at sykehuset, fra mandag 7. september, går ut av grønn beredskap.

Portrettbilde av adm.dir Einar Magnus Strand

Administrerende direktør Einar Magnus Strand

- Vi er imidlertid fortsatt midt i en pandemi, og situasjonen kan plutselig endre seg. Vi er derfor beredt på å heve beredskapen raskt hvis det blir behov. For å forebygge smittespredning er det fortsatt svært viktig at vi opprettholder godt smittevern, sier administrerende direktør Einar Magnus Strand.