Sunnaas sykehus følger ny renholdsleverandør tett

På bakgrunn av den siste tids medieomtaler om renholdernes arbeidsforhold og renhold på Sunnaas sykehus kommenterer leder for enhet for eiendom og intern service Inger Nitteberg saken. 

I vinter valgte vi etter en anbudskonkurranse å skifte leverandør fra ISS til EIR. Ved kontraktsinngåelse var selvsagt kvalitet tungtveiende, ettersom renhold på et sykehus er avgjørende for god kvalitet på pasientbehandlingen.Tung og detaljert kravspesifikasjon lå til grunn for tildelingen. Tilbydere som ikke fylte kravene ble avvist. Av de som leverte på og fylte kravene, ble tildeling gjort på pris. Hele anskaffelsen er kvalitetssikret av sykehusinnkjøp og kravene i Lov og forskrift om offentlige anskaffelser.

Vi er selvfølgelig også opptatt av at EIR sikrer gode arbeidsforhold for renholderne. Som ved alle nye kontraktsinngåelser følger vi nå opp ny leverandør tett.

Vi har derfor rutinemessige ukentlige samarbeidsmøter med kontraktsleder og husøkonom hos EIR for gjensidig dialog om evt utfordringsområder. Vi har videre tertialvise møter der 2/3 av møtet benyttes til kvalitetssaker som vedrører oppfølging av avviksmeldinger, tilbakemeldinger fra pasienttilfredshetsundersøkelser og kvalitetskontroller. Fram til maimøte var det ingenting som tydet på at vi hadde flere avviksmeldinger enn tidligere. De siste ukene har vi imidlertid fått noen flere enn vanlig.

Portrettbilde av Inger Nitteberg

Inger Nitteberg, leder eiendom og intern service Sunnaas sykehus HF

I møtet med EIR i forrige uke var jeg derfor svært tydelig på at vi forventer at de oppfyller kontraktens krav om kvalitet på renholdet. Jeg har videre gitt klar beskjed om at de nå må gjøre det som skal til, både for å sikre renholdet og for å sikre gode arbeidsforhold for renholderne. Jeg opplevde møtet som konstruktivt, og vil i tiden framover fortsette den tette oppfølgingen for å sikre at tjenesten blir levert på den måten vi forventer.