Sunnaas sykehus deltar på Arendalsuka 2022

Pasienten blir kasteball når vi i det offentlige ikke samhandler godt nok. I en paneldebatt under Arendalsuka får vi med oss direktørene i Nav, Helsedirektoratet, Helse Sør-Øst, KS og FFO for å diskutere om vi sammen kan finne en løsning.

Publisert 12.08.2022
Sist oppdatert 19.03.2024

​​Det knirker fortsatt i vekslingene

"Det knirker fortsatt i vekslingene​" er tema for seminaret Sunnaas sykehus arrangerer under Arendalsuka. Det finner sted tirsdag 16. august på Clarion Hotel Tyholmen, kl. 16.00-17.30.

 
Det har i mange år vært kjent at det svikter i samhandlingen innad eller mellom sykehusene i spesialisthelsetjenesten, og i vekslingene mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten, NAV, skolesektoren og andre offentlige instanser. Mye har vært prøvd, men utfordringene forblir de samme, år etter år. 
 
I dette seminaret ønsker vi å bidra til en løsningsorientert diskusjon. I tillegg til paneldebatten vil to tidligere pasienter fortelle om sitt møte med systemet - om forventninger og om sine ønsker om bedring.​ 
 
Under seminaret legger også KPMG legge frem hovedfunnene fra sin evaluering av regjeringens opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017-2019. ​

Deltag​else på ditt arrangement?

Har du et arrangement under Arendalsuken hvor du ønsker deltagelse av fagpersoner eller ledelse fra Sunnaas sykehus? Da vil vi gjerne høre fra deg. 

Fra foretaksledelsen på Sunnaas sykehus er følgende representert under Arendalsuken:

  • Einar Magnus Strand, administrerende direktør
  • Kathi Sørvig, klinikksjef
  • Sveinung Tornås, innovasjonssjef
  • Margrete Halvorsen, kommunikasjonssjef 
  • Ivar Thor Jonsson, fagdirektør