HELSENORGE

Sunnaas sykehus deltar på Arendalsuka 2022

Pasienten blir kasteball når vi i det offentlige ikke samhandler godt nok. I en paneldebatt under Arendalsuka får vi med oss direktørene i Nav, Helsedirektoratet, KS og FFO for å diskutere om vi sammen kan finne en løsning.

​​Det knirker fortsatt i vekslingene

"Det knirker fortsatt i vekslingene​" er tema for seminaret Sunnaas sykehus arrangerer under Arendalsuka. Det finner sted tirsdag 16. august på Clarion hotell Tyholmen, kl. 16.00-17.30.

Det har i mange år vært kjent at det svikter i samhandlingen innad eller mellom sykehusene i spesialisthelsetjenesten, og i vekslingene mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten, NAV, skolesektoren og andre offentlige instanser. Mye har vært prøvd, men utfordringene forblir de samme, år etter år. 

I dette seminaret ønsker vi å bidra til en løsningsorientert diskusjon. I tillegg til paneldebatten vil to tidligere pasienter fortelle om sitt møte med systemet - om forventninger og om sine ønsker om bedring.​ 

Under seminaret legger også KPMG legge frem hovedfunnene fra sin evaluering av regjeringens opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017-2019 (PDF)

Se detaljert program for arrangementet