HELSENORGE

Sunnaas ønsker pasienter velkommen med film

Hvordan er det egentlig å være pasient på Sunnaas sykehus? Ulykker og alvorlig sykdom rammer ofte brått og uventet. Det gjør at de færreste er forberedt på hva et lengre rehabiliteringsopphold innebærer. Med en kort film ønsker vi å gi et innblikk i hvordan rehabiliteringshverdagen kan være – sett gjennom pasientenes øyne.

 

Sunnaas sykehus mottar kontinuerlig tilbakemeldinger fra pasienter og pårørende. En tilbakevendende kommentar er at mange skulle ønske de visste mer om hva som ventet dem, før de kom til sykehuset.

Sykehuset sett gjennom pasientens øyne

- Det er viktig for oss at pasientene får god informasjon om hva de kan forvente av sykehuset og hva et opphold vil kreve av dem, sier kommunikasjonsdirektør Kim H. Hannisdal.

- Film er godt egnet til å formidle pasientinformasjon. Filmen «En vei videre» inneholder korte scener fra reelle behandlingssituasjoner hvor vi får oppleve pasientenes møte med sykehuset. På knappe to minutter tar den opp tema vi vet pasientene er opptatt av. Vi vil forberede pasienter og pårørende på hva som venter dem gjennom bilder, stemning og det fortellerstemmen sier. Rehabilitering krever innsats fra pasienten selv, og filmen har en viktig oppgave i å motivere til dette. Den er ment som et supplement til annen informasjon som nettsider og direkte kontakt med pasientene, sier Hannisdal.

Rehabilitering er hard jobbing

Til Sunnaas kommer pasienter i alle aldre med ulike funksjonsnedsettelser. For de fleste handler rehabiliteringsoppholdet om å lære seg å mestre en ny hverdag og dagligdagse aktiviteter, om å komme tilbake i jobb eller utdanning og om å delta i sosiale aktiviteter. Dette krever mye, både fra pasientene selv og fra helsepersonell. Ikke bare i form av timer i treningsalen, men i alt de gjør fra de står opp om morgen til de legger seg om kvelden.

Og pasientenes stemme har vært sterk gjennom hele produksjonsprosessen, understreker Hannisdal.

- Vi håper vi har laget en film pasienter kan kjenne seg igjen i. En film som formidler et riktig bilde av rehabilitering på Sunnaas. At den informerer, motiverer og skaper trygghet for fremtidige pasienter, sier han.

Filmen er produsert av Hyper Interaktiv AS og Paragon Features på oppdrag fra Sunnaas sykehus HF. Den er finansiert med støtte fra Sunnaasstiftelsen. Det er totalt laget seks versjoner av filmen til ulikt bruk:

En vei videre – norsk versjonA way forward – engelsk versjonEn vei videre, barneversjonA way forward, engelsk barneversjonOm Sunnaas sykehus – presentasjon av Sunnaas sykehusAbout Sunnaas sykehus – engelsk presentasjon av Sunnaas sykehus