HELSENORGE

Sunnaas i full drift etter streik

Som del av en landsomfattende sykehusstreik, har en gruppe leger og psykologer ved Sunnaas sykehus vært i streik i flere uker. Arbeidsministerens beslutning i går om tvungen lønnsnemnd setter et punktum for streiken også på Sunnaas.

Hensynet til pasientene og kvaliteten på behandlingen har vært sykehusets første prioritert i planleggingen av virksomheten under streiken. Det har ikke vært mulig helt å unngå utsettelser av opphold og konsultasjoner. Det har vært nødvendig for å holde driften på et forsvarlig nivå.

Det er rundt 50 pasienter som har fått utsatt oppholdet sitt ved sykehuset som følge av streiken. Nå er sykehuset i gang med å planlegge hvordan pasienter med utsatte opphold kan komme inn til nye tider. Det kan ta flere måneder før disse pasientene har fått sitt tilbud.

- På pasientenes vegne er vi glade for at streiken er over og at vi nå kan gå over til vanlig drift. Også for alle som jobber her er det godt å få tilbake gode kollegaer som har vært ute i streik. Sunnaas sykehus har klart å gi pasientene et forsvarlig tilbud, med noen utsettelser og noe redusert opplegg til inneliggende pasienter. Nå planlegger vi hvordan vi kan gi dem tilbudet de har gått glipp av, sier kommunikasjonsdirektør Kim Hannisdal.