HELSENORGE

Studio 99 etablert på Aker helsearena

- Dette er et etterlengtet tilbud, sa helseminister Bent Høie da han onsdag 12. september 2018 åpnet Studio 99 på Aker helsearena. Sunnaas sykehus’ treningspoliklinikk på Aker er nå blitt til treningslab Studio 99. Den er etablert i nye, tilrettelagte lokaler, med innovative treningsapparater, gruppetreningssal og kaffekrok. Dette gir pasienter og brukere et fullverdig treningstilbud.

​Liggetidene i sykehusene går ned, men ikke alle pasienter er ferdigbehandlet når de skrives ut. På Aker helsearena har Sunnaas sykehus jobbet tett med brukerorganisasjoner, Oslo universitetssykehus og Oslo kommune over mange år, for at pasienter skal få et tilfredsstillende treningstilbud når de kommer hjem etter sykehusbehandling.

Samarbeidet gir nå resultater. I Studio 99 møter pasientene et tverrprofesjonelt behandlingsteam og individuelle program tilpasset den enkeltes forutsetninger. Lokalet og apparatene, mange med smartteknologi, er tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne og ervervet hjerneskade. Treningsprogrammene har en varighet på tre måneder og foregår individuelt eller i gruppe. Dette gir pasientene god oppfølging og ofte ny motivasjon til trening etter en tid hjemme.

Funcobic med helseministeren

Helseminister Bent Høie tester funcobic

Under åpningen deltok inviterte gjester på en felles treningsøkt. De fikk omvising i lokalene og testet apparatene. Pasienter på Sunnaas sykehus deltok på direkten, via videokonferanse, på den felles treningsøkten. Slik trening fra avstand blir del av tilbudet i Studio 99 fra 2019. Dette, og flere andre forsknings- og innovasjonsprosjekter, vil være tilknyttet treningslab Studio 99.

Treningspoliklinikk på dagtid, treningsstudio på kvelden

Pasienter til det polikliniske tilbudet henvises via fastlege. På kveldstid disponerer brukerorganisasjonene treningslokalene. Landsforeningen for ryggmargsskadde har startet kveldstilbud for sine medlemmer og flere organisasjoner står for tur.

Britt Marie Rak

Britt Marie Rak, daglig leder for treningslab Studio 99