Studenter skal hacke sykehusets behov

10. oktober får vi besøk av 45 ikke-helsefaglige studenter fra OsloMet. I løpet av to intensive dager skal studentene hacke problemstillinger fra helsevesenet – før løsningsforslagene skal presenteres i en studentkonkurranse.

Publisert 06.10.2022
Sist oppdatert 19.03.2024
Bilde som illustrerer en hackathon

Prexl, K.-M. (2022). “Hackathon in a Nutshell”. KMP

​​Hacka​thon

Samarbeidet mellom OsloMet, Norway Health Teck og innovasjonsenheten ved Sunnaas sykehus kalles for Hackathon. Begrepet spiller på det å hacke/jobbe raskt og i samarbeid med andre finne en løsning på et problem.  
 
Sykehusene og helsevesenet har en rekke utfordringer som klinikere og andre fagfolk ønsker løst. Dette kan være alt fra behov for automatisk desinfisering av utstyr, at uniformer blir ødelagt i vask fordi lommene ikke blir tømt, til hvordan pasientene strever med å skille alle medarbeiderne de møter fra hverandre til andre større eller mindre problemstillinger. 

Om ​​arrangementet 

Besøket på Sunnaas mandag er dag én av en to-dagers konkurranse. Dag to holdes hos OsloMet, og skal avsluttes med en konkurranse hvor studentenes løsningsforslag presenteres og det kåres en vinner. Vinneren får 20 veiledningstimer fra innovasjonsenheten i premie. 
 
Studentene fra OsloMet studerer følgende studieretning
  • Entrepenørskap
  • Anvendt data- og informasjonsteknologi (ACIT)
  • Helse- og teknologi

​​Morgendagen​​s helsevesen

Helsevesenets problemstillinger er ikke unike for Sunnaas sykehus. I sykehusenes samfunnsoppdrag ligger det en bestilling til å tilrettelegge for et samarbeid mellom ​utdanningsinstitusjonene, helsevesenet og næringslivet med det formål å finne og utvikle løsninger. Det er de som skal skape morgendagens helsevesen. 

Systematisk s​am​arbeid

Sunnaas sykehus har igjennom en årrekke skapt et systematisk samarbeid med næringslivet og utdanningsinstitusjonene. Sykehuset tilbyr alt fra idediskusjoner, validering av prototyper til testing av ferdige produkter igjennom testbed. I tett samarbeid med forskningsavdelingen gjennomføres også kliniske studier eller multisenterstudier. 
 
- Ved å ta imot studenter og næringslivet på denne måten motiverer vi mennesker som arbeider med utvikling og innovasjon til at helsesektoren blir et attraktivt sted å jobbe, sier innovasjonsrådgiver Anne Karine Dihle som er innovasjonsrådgiver i innovasjonsenheten på Sunnaas sykehus. Det er hennes jobb å være bindeleddet mellom sykehuset og utdanningsinstitusjonene. - Vi bidrar til utvikling av norsk helsenæring. Og det er kjempeviktig for fremtiden, avslutter hun. ​

​Vil du vite​​ m​er? 

Interesserte som ønsker å delta når løsningsforslagene presenteres i Oslo er velkomne til det. 

Kontaktpersoner fra Sunnaas sykehus

Anne Karine Dihle, innovasjonsrådgiver, annekarine.dihle@sunnaas.no 
Lene Mosberg, testbedkoordinator, lene.mosberg@sunnaas.no