HELSENORGE

Store basseng åpner igjen

I sommer åpner endelig store basseng på Sunnaas igjen etter omfattende rehabilitering og tetting av lekkasjer. Nesodden kommune overtar ansvaret for tilbudet til befolkningen og svømmeklubber.

Etter to år med omfattende arbeid kan vi endelig fylle vann i det store bassenget igjen. Det vil stå klart til bruk for pasienter og ansatte i juli.

- Vi jobber nå for å sette opp planer og rutiner etter samme mal som vi hadde før stenging. På den måten skal vi ivareta behovet til både pasienter og medarbeidere, sier en fornøyd eiendomssjef Steinar Østli Andreassen ved Sunnaas sykehus​.

Nesodden kommune overtar utleieansvaret - åpner for eksterne over sommeren

Sunnaas sykehus har inngått en avtale med Nesodden kommune som nå overtar ansvaret for å tilby svømmeklubber og Nesoddens befolkning tid i bassenget. Kommunen disponerer bassenget 5 dager i uken, inkludert helg. 

– Vi er godt fornøyde med denne avtalen med Nesodden kommune der bassenget kommer både Sunnaas sykehus og Nesodden kommune til nytte, sier Østli Andreassen. 

Kommunen fordeler nå tider til folkebad, skolesvømming, svømmeklubber og behandlingstimer til innbyggerer på Nesodden. De regner med å få raskt på plass et svømmetilbud som gagner Nesoddens innbyggere. Åpningstider, tildeling av tider og oppstart blir klart over sommeren.  

– Vi gleder oss til å ta imot ivrige badegjester og svømmere over sommeren, når kommunen har tildelt tider til folkebad og svømmeklubber, sier Østli Andreassen.Fire mennesker i svømmehall

Kommunen og Sunnaas er godt fornøyd med ny bassengavtale. F.v.: Martin Lundquist, virksomhetsleder Nesodden kommune, Esther Gilen, kommunalsjef, Steinar Østli Andreassen, eiendomssjef Sunnaas sykehus og Erik Jönsson Eidem, virksomhetsleder Nesodden kommune.