Stor oppslutning om Nordisk konferanse i spastisk lammelse

-Vi er et stort skritt nærmere å etablere et nordisk nettverk innen fagområdet spastisk lammelse, sier overlege og ph.d.-stipendiat ved Sunnaas sykehus, Jelena Simic. Det tverrfaglige miljøet i Norge, Sverige og Danmarks var for første gang samlet denne uken, da Sunnaas sykehus inviterte til en to dager lang nordisk konferanse i spastisk lammelse.

​Spastisk lammelse er en vanlig følgetilstand for mange diagnosegrupper, bl.a. hjerneslag, traumatisk hjerneskade, ryggmargsskade, cerebral parese og hereditær spastisk paraparese. Spastisitetsvurdering og behandling er en viktig del av rehabiliteringsprosessen for disse pasientene.

Fagpersoner har over lengre tid etterspurt faste tverrfaglige møteplasser innen spastisitetsmiljøet. En fulltegnet konferanse med nær 140 deltakere fra en rekke faggrupper i spesialist- og kommunehelsetjenesten og fra alle helseregioner, vitner om stor interesse for temaet.

Jelena Simic er leder av spastisitetsklinikken ved Sunnaas sykehus og initiativtaker til konferansen. På programmet sto de fremste nordiske fagfolkene, Bo Biering-Sørensen fra Danmark og Per Ertzgaard fra Sverige, i tillegg til sentrale fagpersoner i Norge.

Bo B. Sørensen, Jelena Simic og Per Ertzgaard

Bo Biering-Sørensen, Jelena Simic og Per Ertzgaard

- Formålet med denne konferansen er at vi alle øker vår kompetanse innen fagområdet spastisk lammelse. At vi gjennom aktiv deltagelse lærer fra hverandre, noe som igjen bidrar til at våre pasienter får et godt klinisk tilbud, uansett hvor de bor, sier Jelena Simic.   

Engasjerte deltakere

Konferansens første dag foregikk ved Sunnaas sykehus på Nesodden, hvor det i tillegg til faglige presentasjoner var omvisning til aktuelle fasiliteter. På slutten av dagen ble det arrangert særfaglige sesjoner hvor aktuelle problemstillinger ble diskutert.

Deltakere i auditoriet

Fullsatt auditorium på Sunnaas sykehus

Dag to av konferansen foregikk på Fornebu i Oslo, hvor det i tillegg til faglige innlegg ble presentert og diskutert forskjellige kasuistikker, samt delt erfaringer på tvers av sykehus og land.

Kursets hovedtalere

Bo Biering Sørensen

Bo Biering Sørensen er nevrolog og direktør for spastisitetsklinikk, bevegelsesforstyrrelser og smerteklinikk ved Rigshospitalet, Glostrup, Danmark. Hans ekspertise er BoNT-A behandling av spastisitet og spastisk dystoni, og han har etablert og utviklet Spastisitetsklinikk ved Rigshospitalet, Glostrup. Han og hans team driver i tillegg et senter for utdannelse innen spastisitet og cervical dystoni. Les mer på https://www.dandyspas.com.

Per Ertzgaard

Per Ertzgaard er spesialist i rehabliteringsmedisin med ph.d. innen spastisitet. Overlege ved Universitetssjukhuset i Lindköping, Sverige, og er et fremtredende navn innen arbeidet med spastisk lammelse i Norden. Han har vært med i utarbeidelse av mange forskningsartikler knyttet til spastisitetsproblematikk og har stor erfaring innen dette fagområdet.

Program

Onsdag 22. januar - Samarbeidsmøte nettverksgruppen

NB: Kun for nettverksgruppen (spesielt inviterte).
18.00-21.30: Utvikling av nordisk nettverk. Samarbeidsmøte og middag på hotellet

Torsdag 23. januar - Dag 1 - Sunnaas sykehus

08.30-08.45: Oppmøte og registrering

08.45-09:00: Velkommen 
Klinikksjef Kathi Sørvig, Sunnaas sykehus | Leder av programkomiteen Jelena Simic,ph.d.-stipendiat og overlege spastisitetsklinikken | Møteleder Grethe Månum, medisinsk fagsjef Sunnaas sykehus og førsteamanuensis Universitetet i Oslo

09.00-09.20: Spastisitet, en kort intro: begrep og behandlingsmetoder
Bo Biering Sørensen, overlege, Spastisitetsklinikken, Klinikk for Bevegelseforstyrrelser, Smerteklinikken/ CRPS klinikken, Rigshospitalet Glostrup

09.20-09.40: BoNT-A behandling: metoder og ferdighetskurs
Kristin Østlie, ph.d., overlege, avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Sykehuset Innlandet

09.40-10.00: Behandling av pasienter med spastisk lammelse med Baklofenpumpe
Per Ertzgaard, ph.d., overlege, Universitetssykehus i Linköping, Sverige

10.00-10.30: Ortopedisk behandling av pasienter med spastisk lammelser
Per Reidar Høiness, ph.d., overlege, Drammen sykehus

10.30-10.50: Pause med kaffe og frukt

10.50-11.20: Tverrfaglig tilnærming i behandling av pasienter med spastiske lammelser
 Jelena Simic | Eivind Lundgaard, spesialfysioterapeut, klinisk fysiologisk laboratorium, Sunnaas sykehus

11.20-11.45: Bruk av forskjellige ortoser/hjelpemidler i behandling av pasienter med spastisk lammelser
Beate Storløs, spesialfysioterapeut | Marit-Eline Spørck, spesialfysioterapeut, OCH |Ellisiv Mehammer ergoterapispesialist

11.45-12.15: Kartlegging og oppfølging av spastisitet, en tverrfaglig ambulant modell ved Sykehuset Telemark
Overlege Ottar Berg og tverrfaglig team

12.15-13.00: Lunsj

13.00-13.30: Effektmål (bruk av GAS) i behandling og evaluering av pasienter med spastisk lammelse
Bo Biering Sørensen, overlege, Spastisitetsklinikken, Klinikk for Bevegelseforstyrrelser, Smerteklinikken/ CRPS klinikken, Rigshospitalet Glostrup

13.30-15.45: Fire (fagspesifikke) seksjoner med omvisning: leger, sykepleier, ergoterapeuter og fysioterapeuter. Avslutning gruppevis.

18.00: Middag 
Scandic hotell Fornebu for de som har bestilt det på påmeldingsskjemaet

Fredag 24. januar - Dag 2 - Scandic Fornebu

Møteleder Frank Becker, klinikkoverlege Sunnaas sykehus og førsteamanuensis Universitetet i Oslo

09.00-09.45: Teamarbeid i behandling av pasienter med spastiske lammelser
Bo Biering Sørensen, Rigshospitalet, Glostrup

09.45-10.05: Bruk av dagbok i behandling / evaluering av pasienter med spastisk lammelse
Bo Biering Sørensen, overlege, Spastisitetsklinikken, Klinikk for Bevegelseforstyrrelser, Smerteklinikken/ CRPS klinikken, Rigshospitalet Glostrup | Per Ertzgaard, Universitetssykehus i Linköping, Sverige

10.05-10.15: Pause

10.15-10.45: Bruk av ganganalyse / videokinematikk i behandling / evaluering av pasienter med spastisk lammelse
Sandra Klund-Hansen, bevegelsesviter | MSc Linda Rennie, daglig leder bevegelseslaben ved Sunnaas sykehus, fysioterapeut, ph.d-stipendiat

10.45-11.05: Nye treningsmetoder / VR-lab
Camilla Aksdal spesialergoterapeut MSc | Truls Johansen ergoterapispesialist ved Sunnaas sykehus

11.05-11.20: Pause med kaffe og frukt

11.20-11.45: Tiltak rettet mot utvikling av kontrakturer
Jelena Simic,ph.d.-stipendiat og overlege spastisitetsklinikken | Jill Unneland O`Farell spesialfysioterapeut, Sunnaas sykehus | Camilla Aksdal, spesialergoterapeut, MSc, Sunnaas sykehus

11.45-12.15: Injeksjonsbehandling med Bont -A i behandling av nevropatiske smerter
Bo Biering Sørensen, overlege, Spastisitetsklinikken, Klinikk for Bevegelseforstyrrelser, Smerteklinikken/ CRPS klinikken, Rigshospitalet Glostrup

12.15-13.00: Lunsj

13.00-14.30: Presentasjon av kasuistikker/ diskusjon
Ottar Berg | Per Ertzgaard | Bo Sørensen | Jelena Simic | Kristin Østlie

14.30-15.00: Oppsummering, vei videre og vel hjem

Veien videre

Umiddelbare tilbakemeldinger fra deltakerne tyder på et felles ønske om et faglig nettverk som skal bidra til kunnskapsbasert praksis og kvalitetssikring av det kliniske tilbudet for pasienter med spastisk lammelse.

-Når denne konferansen er over, er mitt håp at vi også klarer å etablere tettere samarbeid på tvers av sykehus og land. Dette er den første konferansen, la oss håpe at vi kan gjennomføre flere, sier Simic.  

Mer om spastisitetspoliklinikken ved Sunnaas sykehus

Opptak fra konferansedag 1