HELSENORGE

Stor interesse for webinar om kartlegging og behandling av pasienter med spastiske lammelser

Fredag 23. april deltok rundt 250 fagpersoner på webinar om kartlegging og behandling av pasienter med spastiske lammelser. Formålet med webinaret var å oppnå et bedre samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen for å sikre sikre pasientene en god rehabiliteringsprosess, god kartlegging og behandling relatert til spastiske lammelser.

Overlege og fysioterapeut i kompetansegruppe spastisitet i studio under webinaret

På Sunnaas sykehus jobber en tverrfaglig kompetansegruppe med spastisitet, og det er nylig opprettet en spastisitetsklinikk. Det var kompetansegruppen som, under ledelse av overlege Jelena Simic, tok initiativ til å arrangere webinaret i samarbeid med sykehuset Telemark.

- På det meste var det over 350 personer som deltok på webinaret, sier initiativtaker Jelena Simic. Det sier meg at det finnes mange dyktige fagfolk i Norge. Vårt mål er å lære av og med hverandre, og å bygge et faglig nettverk.

I løpet av den neste uke skal det gjøres noe etterarbeid med spørsmål som kom inn under webinaret. Disse vil bli publisert på denne nettsiden. Grunnet rettigheter og kasustikker vil webinaret ikke bli gjort tilgjengelig.

Interessert i mer

Mer informasjon om webinaret 23.04.2021

Formålet med webinaret var å øke generell kunnskap innen fagområde spastisk lammelse og å oppnå et bedre samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen. Dette for å sikre at pasientene får en god rehabiliteringsprosess samt en god kartlegging og behandling relatert til spastisk lammelse, både i tidlig- og senfase.

Webinaret egnet seg for følgende faggrupper

  • Leger
  • Sykepleiere
  • Fysioterapeuter
  • Ergoterapeuter

Webinaret er en forlengelse av Nordisk konferanse spastiske lammelser som ble arrangert i januar 2020. Det planlegges flere seminarer og kurs innenfor temaet.

Program
KlokkenTemaForelser
09.00-09.10Velkommen og presentasjon av programmet.Jelena Simic, overlege, spastisitetsklinikken, Sunnaas sykehus og Ottar Berg, overlege, Sykehuset Telemark.
09.10-09.40Spastisitet – definisjon og begrepsavklaring. Tverrfaglig tilnærming knyttet til kartlegging og behandling av spastisitet. Definering av mål ved behandling og evaluering. Jelena Simic, overlege, spastisitetsklinikken, Sunnaas sykehus.
09.40-09.55PAUSE
09.55-10.20

Medikament / kirurgisk behandling av pasienter med spastisk lammelse.

Jelena Simic, overlege, spastisitetsklinikken, Sunnaas sykehus.
10.20-10.35 Kahoot
10.35 – 11.05Kartlegging og oppfølging av spastisitet, en tverrfaglig ambulant modell ved Sykehuset Telemark.Ottar Berg, overlege, Sykehuset Telemark.
11.05-11.30Vurdering og behandling av spastisk lammelse med fokus på underekstremiteter. Petra Ahlvin Nordby, spesialfysioterapeut, Sunnaas sykehus.
11.30 – 11.45Tverrfaglige tiltak for å forebygge kontrakturer.Jill Unneland O`Farell, spesialfysioterapeut, Sunnaas sykehus.
11.45 – 12.30 LUNSJ
12.30– 12.50Sykepleier sin rolle i vurdering og behandling av pasienter med spastisk lammelse. Kristin Eikeland, sykepleier, Sykehuset Telemark og Eva Hurlen, sykepleier, Sunnaas sykehus.
12.50 – 13.20Vurdering og behandling av spastisk lammelse med fokus på overekstremiteter. Videokinematikk i kartlegging av armfunksjon. Camilla Aksdal, spesialergoterapeut, Sunnaas sykehus.
13.20 – 13.30 PAUSE
13.30-13.40Kahoot
13.40-14.05Bruk av ganganalyse i behandling/evaluering av pasienter med spastisk lammelse.Sandra Linnea Klund-Hansen, forskningsassistent, bevegelseslaboratoriet, Sunnaas sykehus.
14.10-14.35Virtual reality, spillteknologi og robotikk i behandling av spastisk lammelseLinda Sørensen og Truls Johansen, spesialergoterapeuter, Sunnaas sykehus.
14.35-15.00Dansk utdannelse i spastisitet og cervical dystoni.Bo Biering Sørensen, overlege, Spastisitetsklinikken, Klinikk for Bevegelseforstyrrelser, Smerteklinikken/ CRPS klinikken, Rigshospitalet Glostrup.
15.00-15.10Kahoot
15.10-15.30 AvslutningJelena Simic og Ottar Berg.

Spørsmål og svar

Spørsmål som ble stilt under webinaret vil bli oppsummert her når de er ferdig redigert.