Stor innsats i to år

Helse Sør-Øst har publisert en artikkel hvor 15 medarbeidere forteller hvordan de har opplevd hverdagen under en pandemi. To av dem jobber på Sunnaas sykehus; fysioterapeut Morten Eng og renholder Bjørn Helge Rølla fra Eir Renhold.

Publisert 24.02.2022