Stadig flere trenger rehabilitering ved senfølger etter covid-19

Over 4000 personer er hittil i år henvist til rehabilitering grunnet senfølger etter gjennomgått covid-19 sykdom. Det er dobbelt så mange som i hele 2021 (2500 mot 1400). De aller fleste blir bra igjen.

Publisert 20.09.2022
Sist oppdatert 29.11.2022

​Regional koordinerende enhet ser en tydelig økning i henvisninger til spesialisert rehabilitering for pasienter med senfølger etter covid-19

Leder for Regional koordinerende enhet i Helse Sør-Øst, Jon Ivar Sørland, tror allikevel ikke det er et større behov for rehabilitering på individnivå, men at antall henvisninger øker som følge av antall smittede.

Fortsatt er andelen blant de som blir alvorlig syke høyere for menn, mens andelen med senfølger nå øker for kvinner (65 %).

Tom Farmen Nerli, overlege ved klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering, Kysthospitalet ved Sykehuset i Vestfold, sier på nyhetsmorgen på NRK mandag 20. september at senfølgene etter covid-19 fremstår som en pakke med symptomer, og som etterdønninger fra viruset i seg ​selv, mer enn en bestemt skade.

Tilbud om rehabiliter​​ing finnes

De aller fleste blir bra igjen, men mange trenger hjelp. I Helse Sør-Øst er det regionale senfølgeklinikker ved Sunnaas sykehus HF og ved Sykehuset i Vestfold. Pasienter fra hele Helse Sør-Øst kan henvises hit. ​​Rehabiliteringstilbud ved flere av de private rehabiliteringsinstitusjonene, som har avtale med Helse Sør – Øst RHF, kan også være aktuelt.

Kristin Hofsø, intensivsykepleier og førsteamanuensis ved Universitetssykehuset og Lovisenberg Diakonale høyskole i Oslo, leder Norges største studie på senfølger etter covid-19. Ifølge henne skjer det mye positivt når det gjelder behandlingen.

- Med et økt fokus på tilbud vil det også kunne gagne andre og fremtidige pasientgrupper, sier hun.

Hør NRK nyhetsmorgen tirsdag 20. september​ (lenke går til tidspunkt 30:48 i sendingen)