Spill deg bedre med dataspill

Spill kan være mye mer enn bare moro. Spilldegbedre.no er en nettside for alle som ønsker å bruke spill i trening etter skade eller sykdom. Sunnaas sykehus har utviklet en liste over spill ut fra spillerens funksjon, konsoll og behov for øvelser.

Publisert 05.02.2017
Sist oppdatert 28.11.2022

Sunnaas sykehus bruker teknologi, spill og robotikk som en aktiv del av rehabiliteringen på sykehuset. Erfaring viser at pasientene opplever spill som mer motiverende og mer sosialt enn tradisjonelle øvelser, og at en del spill har en god effekt på behandlingen.

Det finnes utallige spill til de mange konsollene som finnes på det kommersielle markedet og det kan være vanskelig å vite hvilke spill som fungerer godt til trening av ulike funksjoner. Det ønsket spesialergoterapeut Truls Sveløkken Johansen å gjøre noe med. 

Truls Johansen sitter foran en skjerm med nettsiden i bakgrunnen

På nettsiden www.spilldegbedre.no  kan spilleren velge hvilken funksjon han eller hun ønsker å trene, og deretter finne spillalternativer til denne funksjonen. På siden ligger, i tillegg til oversikt på ca. 40 spill, en grundig brukerveiledning. Veilederen er laget for å være med å senke terskelen for å ta i bruk dataspill i treningen.

Skjermdump av nettsiden spilldegbedre.no
Spill deg bedre er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk forening for slagrammede og Sunnaas Sykehus. Prosjektet er finansiert av Extrastiftelsen.