HELSENORGE

Smitteutbrudd i Nordre Follo

Sunnaas sykehus har innført besøksstans i sykehuset inntil videre, med virkning fra lørdag 23. januar. 

For å stanse spredningen av den muterte britiske virusvarianten, har regjeringen innført tiltak i flere østlandskommuner. Dette får også konsekvenser for sykehuset.

Dette gjelder i Sunnaas sykehus

  • Besøksstans: Sunnaas sykehus er stengt for alle uten avtale eller oppdrag i sykehuset inntil videre. Pasienter kan ikke motta besøk, verken inne i sykehuset eller utendørs. I spesielle tilfeller kan avdelingsledelsen innvilge besøk.
  • Permisjon vurderes strengt, men kan innvilges der det vurderes nødvendig for pasientens rehabilitering.
  • Forsterkede smitteverntiltak gjelder ved inntak av pasienter.
  • Polikliniske konsultasjoner gjennomføres digitalt der det er mulig. Pasienter som må møte til poliklinisk konsultasjon i sykehuset følger sykehusets smitteverntiltak.
  • Alle ansatte som kan ha hjemmekontor, skal ha hjemmekontor inntil videre. Dette avklares med leder.
  • Ansatte og studenter skal unngå bierverv (jobbe flere steder) så langt det lar seg gjøre. Eventuelle bierverv skal avklares med leder, der det tas hensyn til forholdsmessighet, smittevern og forsvarlig drift.

Sunnaas sykehus vurderer kontinuerlig behovet for å forsterke smitteverntiltakene, inkludert behov for hevet beredskapsnivå og om planlagt inntak og behandling må utsettes. Endringer kan skje på kort varsel.

Hold deg oppdatert i media og på sunnaas.no

Følg informasjon fra de nasjonale helsemyndighetene og fra egen kommune. Informasjon på sunnaas.no blir forløpende oppdatert.

Informasjon om koronavirus og smitteverntiltak i Sunnaas sykehus