HELSENORGE

Smittet medarbeider på Sunnaas sykehus

En medarbeider på Sunnaas sykehus HF, fikk fredag ettermiddag 6. november påvist covid-19.

Saken blir oppdatert dersom det blir endring i situasjonen

Sykehusets smittevernteam har gjennomført smittesporing og testing etter gjeldende retningslinjer. Til sammen 10 medarbeidere satt i karantene. Så langt har ingen av disse fått påvist smitte. Ingen pasienter er definert som nærkontakter.

-Vi gjør nå det vi kan for å ivareta de som er berørt og for å forebygge videre smitte, sier klinikksjef Kathi Sørvig