HELSENORGE

Smittesporing på Sunnaas sykehus

En medarbeider ved skolen på Sunnaas sykehus HF, har fredag 2.10 fått bekreftet covid-19 smitte. Vedkommende underviste på sykehuset tirsdag og onsdag denne uken, fikk symptomer onsdag kveld og mottok positivt testresultat på fredag. Medarbeideren er ansatt i Viken fylkeskommune.

Sykehusets smittevernteam har gjennom dagen gjennomført smittesporing og testing etter gjeldende retningslinjer. Foreløpig er til sammen 17 personer i karantene i påvente av testresultat. Dette tallet kan bli endret. Blant de berørte er det 3 pasienter ved barneenheten. Ingen av de berørte har på nåværende tidspunkt symptomer.

- Vi gjør nå det vi kan for å ivareta de som er direkte berørt og for å forebygge videre smitte, sier klinikksjef Kathi Sørvig.