HELSENORGE

Smitteutbruddet er over

Alle pasienter og medarbeidere er ute av karantene og isolasjon etter et smitteutbrudd av covid-19. En medarbeider og to pasienter i sykehuset fikk påvist smitte i uke 12. Smittesporing og testing ble gjennomført etter gjeldende retningslinjer.

Smitteutbruddet er over

- Gjennom omfattende testing, isolasjon og karantene, og ikke minst gode generelle smittevernregler, lyktes vi med å unngå videre smitte. Medarbeiderne i de berørte avdelingene har gjort en stor innsats for å trygge pasientene og for å hindre utbruddet i å spre seg, sier klinikksjef Kathi Sørvig.

Grønn beredskap opprettholdes i sykehuset inntil videre.

---

Oppdatert 5. april

Alle pasienter og medarbeidere er nå ute av karantene og isolasjon etter utbruddet.

---

Oppdatert 4. april

Alle pasienter og medarbeidere er nå ute av karantene etter utbruddet. Pasienten og medarbeideren som fikk påvist smitte er fortsatt i isolasjon.

--- 

Oppdatert 3. april

Det er seks pasienter i karantene etter utbruddet. Alle medarbeidere er nå ute av karantene.

---

Oppdatert 2. april

Det er 3 medarbeidere og 12 pasienter i karantene etter utbruddet.

---

Oppdatert 1. april

Det er 3 medarbeidere og 12 pasienter i karantene etter utbruddet.

---

Oppdatert 31. mars

Det er 10 medarbeider og 12 pasienter i karantene etter utbruddet.

---

Oppdatert 30. mars

Det er 26 medarbeidere og 12 pasienter i karantene etter utbruddet.

---

Oppdatert 29. mars

Det er 29 medarbeidere i karantene og 13 pasienter som er nærkontakter.

– Vi har nå kontroll over situasjonen, og vi har ikke mottatt positive testsvar på de mange som er testet. Det er gledelige nyheter sier klinikksjef Kathi Sørvig.

---

Oppdatert 28. mars

Det er 31 medarbeidere i karantene og 13 pasienter som er nærkontakter.

----

Oppdatert 27. mars

Lørdag formiddag er 33 medarbeidere i karantene. Det er 13 pasienter som er nærkontakter og isolert på avdelingene.

- Vi har nå oversikt over situasjonen, og vi har så langt mottatt kun negative testsvar på de mange som er testet de siste dagene. Vi må imidlertid være forberedt på at dette kan endre seg, sier klinikksjef Kathi Sørvig.

Pasienter og deres pårørende holdes løpende orientert om eventuelle endringer i driften ved sykehuset som vil påvirke deres situasjon.

- Vi har lyktes i å bemanne avdelingen med nødvendig kompetanse, til tross for mange i karantene, sier Sørvig. Hun legger til at en av pasientene er overført til annet sykehus.

----

Oppdatert 26. mars

Fredag formiddag er 37 medarbeidere i karantene. Det er 11 pasienter som er nærkontakter og isolert på avdelingene.

- Situasjonen er fortsatt uoversiktelig. Det er likevel en god nyhet at vi så langt har mottatt negative testsvar på de mange som er testet de siste dagene. Vi må imidlertid være forberedt på at dette kan endre seg, og at vi får påvist flere med smitte, sier klinikksjef Kathi Sørvig.

Grønn beredskap

Fredag 26. mars gikk Sunnaas sykehus HF i grønn beredskap. Det betyr at beredskapsledelse er etablert og at enkeltfunksjoner i sykehuset er forsterket.

Sykehuset får støtte av Folkehelseinstituttet i arbeidet med dette som nå er definert som et smitteutbrudd, ettersom det er mer enn to personer som er smittet.

Smittestatus Sunnaas sykehus HF