Skal styrke rehabiliteringsforskning gjennom etablering av Sunnaas Rehabilitiation Cluster

Sunnaas Rehabilitation Cluster er et initiativ reist av Sunnaas sykehus HF. Målet er på sikt å etablere et internasjonalt, ledende forsknings-, innovasjons- og utdanningsmiljø innenfor spesialisert rehabilitering.

Publisert 09.11.2021
Sist oppdatert 19.03.2024

​​- Behovet for å styrke rehabiliteringsfeltet gjennom å øke innsatsen på forskning, innovasjon og utdanning, er tydelig dokumentert de siste årene. Derfor har Sunnaas sykehus HF tatt initiativ til å starte jobben med å etablere "Sunnaas rehabilitation Cluster".

Det sier forskningsdirektøren ved Sunnaas sykehus HF, Anne Catrine Trægde Martinsen.

Svakt kunnskapsgrunnlag

Behovet ble tydelig understreket da konsulentselskapet KPMG i vinter la fram evalueringen av Helse- og omsorgsdepartementets Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering (2017-2019). Den konkluderte med at forskningen må styrkes utfra følgende funn: «Det er bred enighet om at det er et for svakt kunnskapsgrunnlag i dette området, men forskning er fremdeles ikke prioritert».

Stor interesse for samarbeid

Forskningsdirektøren har gjennom det siste året jobbet med å sikre samarbeid og forankring av initiativet. Det er Oslo Metropolitan Universitet som er hovedsamarbeidspartner. I tillegg er det inngått avtale med Nesodden kommune som vertskommune.

- Jeg opplever stor interesse for dette, og at mange både etterlyser og mener at det er riktig at Sunnaas sykehus er initiativtaker. Vi har allerede en solid grunnmur å bygge videre på, ved at sykehuset gjennom mange år har vært ledende innenfor rehabforskning i Norge og internasjonalt. Vi har også markert oss som et innovativt sykehus, sier Trægde Martinsen.

Leveranser

Når det gjelder hva SRC på sikt skal levere sier forskningsdirektøren:

"SRC skal drive innovativ metodeutvikling, evaluering og implementering, fremragende forskning og utdanning og arrangere egne rehabiliteringskonferanser og -kurs i samarbeid med andre akademiske institusjoner og markedet. Men dette vil ta tid. Prosjektet er helt i startfasen", avslutter Trægde Martinsen.

Les mer om Sunnaas Rehabilitation Cluster