HELSENORGE

Seksuell helse og rehabilitering – ny temaside

Opplevd god seksuell helse er en ressurs, og det fremmer vår livskvalitet og bedrer våre mestringsstrategier. I rehabilitering står mestring sentralt, og seksuell helse er derfor et tema på Sunnaas sykehus. 

​​​På temasiden om seksuell helse ​vil du finne informasjon om hvordan vi jobber med temaet som en del av rehabiliteringen, hva våre sexologer kan bistå med i din rehabilitering og hvordan ivaretakelse av seksuell helse for ulike pasientgrupper foregår.

Siden har også en oversikt over nyttige ressurser for videre lesing – både for pasient, pårørende og helsepersonell.

Les mer på temasiden seksuell helse